SZZ Státní závěrečná zkouška
Jdi na navigaci předmětu

Aktuální informace

aktualizováno 9.4.2021

Pokud plánujete odevzdávat tento semestr (LS 2020/2021), věnujte prosím pozornost následujícím informacím.

  • Již není potřeba mít podepsané zadání. Zadání si stáhnete ze systému ProjectsFIT a do práce vložíte. Návod najdete zde.
  • Odevzdávání prací bude vzhledem k situaci probíhat následovně:
    • Elektronickou verzi (PDF a přílohy) odevzdáte do KOSu (to je oproti předešlým semestrům změna). Návod, jak práci správně odevzdat, najdete zde. Pokud nemůžete vložit přílohu do KOSu z důvodu velikosti, domluvte se s vedoucím a oponentem, jakým způsobem jim přílohu doručíte.
    • Fyzické kopie (dva výtisky) jsou stále povinné a musíte je dodat nejpozději ke dni SZZ (viz Rozhodnutí děkana č. 14/2021). Pokud je chcete donést dříve, ozvěte se a domluvíme se.

Přihlašování k SZZ bylo otevřeno a probíhá v KOSu. Návod, jakým způsobem se přihlásit, najdete zde. Přihlásit se samozřejmě můžete s ještě nesplněným studijním plánem. Upozorňuji, že kdo se do deadlinu nepřihlásí a nebude mít odevzdanou práci, nemůže být k SZZ zařazen.


Informace pro studenty s PŘERUŠENÝM studiem:

  • Přihlášení k SZZ (opakování ústní části) - kontaktujte mne pro přihlášení. O ukončení přerušení požádejte referentku podle předchozí dohody.
  • Odevzdávání elektronické verze ZP – písemně požádejte svoji studijní referentku o ukončení přerušení. Před nahráváním elektronické verze ZP je potřeba být ve stavu “Studuje” nejméně o den dříve.