SZZ Státní závěrečná zkouška
Jdi na navigaci předmětu

AKTUÁLNĚ

COVID-19, aneb co teď bude se státnicemi?

aktualizováno 28.05.2020

Varování:

Jestli jste se ještě nepřihlásili, protože nemáte oponenta, tak to prosím udělejte. Tím dřív vám bude oponent přidělen a budete moci odevzdat ZP.

Upozornění:

ZADÁNÍ ZP: Studenti do obou kopií prací vloží nepodepsaná zadání. Tzn. že LETOS nebudou v této situaci vydávána. Podpisy budou doplněny následně. Cesta k zadání je: https://is.fit.cvut.cz → Systém závěrečné práce → My Diploma Thesis and FSE → Záložka Final thesis → Sloupec Actions → Assignment.

Upozornění:

ODEVZDÁVÁNÍ ZP: Kvůli současné situaci bude LETOS odevzdání el. verze považováno za to hlavní. Fyzické kopie nebudou mnou před SZZ kontrolovány. Student odpovídá za to, že fyzické kopie budou totožné s el. verzí. Pokud budou objeveny rozdíly, fakulta z toho vyvede důsledky. Fyzické kopie student donese k SZZ. Pokud je nedonese, nebude moci obhajovat a obhajoba bude hodnocena F. Tím student přijde o jeden pokus. Pokud máte výtisk práce u vedoucího nebo oponenta, nezapomeňte si jej vyzvednout nebo se přesvědčit, že je váš výtisk již na katedře. Pokud jste výtisky na katedru již odevzdali, pak je to v pořádku a budou k SZZ připravené.

Tato opatření jsou schválena děkanem v Rozhodnutí děkana FIT ČVUT č. 10/2020 k odevzdávání závěrečných prací v akademickém roce 2019/2020.

Upozornění:

HODNOCENÍ a POSUDKY: Vedoucí a oponenti musí doručit vytištěné a podepsané hodnocení a posudky na katedry obhajob do termínu odevzdávání hodnocení a posudků (8.6. pro magistry, 15.6. pro bakaláře). Způsob doručení: osobně, přes studenta nebo poštou. Dostupnost sekretariátů kateder je aktualizována na každý týden zde.

Varování:

Zkontrolujte si prosím otázky ke státnicím. Najdete-li chybu či problém, neprodleně se na mne obraťte. Děkuji.

Důležité:

Přihlašování a odevzdávání je nutné udělat přes Systém Závěrečné práce. Pokud vedoucí akceptuje ZP, je ZP finální a již ji nelze měnit. V případě, že ji vedoucí neakceptuje, může student buď trvat na odevzdání ZP v aktuální podobě (tedy neučiní nic), nebo odevzdanou ZP stáhne do 5 dnů od neakceptace a odevzdá novou verzi. Proces se pak vrací na začátek tohoto bodu. Tento proces odevzdání elektronické verze ZP končí termínem určeným v časovém plánu akademického roku. V případě, že po tomto datu Aplikace eviduje odevzdané ZP, u kterých není vedoucím ZP rozhodnuto o jejich akceptaci, budou tyto ZP automaticky akceptovány.

Vážení studenti,

harmonogram prvního termínu státnic bude následující (pro všechny deadliny platí do 23:59:59 zmíněného dne):

ČERVEN/ČERVENEC 2020

Magisterské SZZ
Přihláška k MSZZdo 28.5.2020
Odevzdání DPdo 28.5.2020
Kontrola a uzavření studijního plánudo 4.6.2020
Odevzdání hodnocení a posudkůdo 8.6.2020
MSZZ15.-19.6.2020
Bakalářské SZZ
Přihláška k BSZZdo 4.6.2020
Odevzdání BPdo 4.6.2020
Kontrola a uzavření studijního plánudo 11.6.2020
Odevzdání hodnocení a posudkůdo 15.6.2020
BSZZ22.6.-3.7.2020

SRPEN/ZÁŘÍ 2020

(Tento termín je určen studentům, kteří kvůli pandemii mají problémy s psaním ZP, nebo nestihnou uzavřít studijní plán do data určeného upraveným harmonogramem z relevantních důvodů, a podají si žádost o odložení obhajoby ZP, resp. celé SZZ na září.)

Magisterské SZZ
Přihláška k MSZZdo 30.7.2020
Odevzdání DPdo 30.7.2020
Kontrola a uzavření studijního plánudo 18.8.2020
Odevzdání hodnocení a posudkůdo 24.8.2020
MSZZ31.8.-4.9.2020
Bakalářské SZZ
Přihláška k BSZZdo 30.7.2020
Odevzdání BPdo 30.7.2020
Kontrola a uzavření studijního plánudo 18.8.2020
Odevzdání hodnocení a posudkůdo 31.8.2020
BSZZ7.-11.9.2020

Termín pro odevzdání ZP v případě, že letos nechcete jít ke státnicím: čtvrtek 17.9.2020. (Obvykle do konce zkouškového – to je letos prodloužené do 20.9., což je neděle, a zároveň 21.9. již začíná nový akademický rok. Proto jsem termín nastavila na čtvrtek 17.9., aby se to stihlo zpracovat.)

Nechť vás provází síla!