SZZ Státní závěrečná zkouška
Jdi na navigaci předmětu

Aktuální informace

aktualizováno 28.4.2021

Mimořádný termín SZZ

Vážení studenti,

vzhledem ke ztíženým podmínkám realizace vašich závěrečných prací byl umožněn i další termín konání SZZ v týdnu od 30. 8. do 3. 9. Pravidla pro jeho využití jsou následující:

 • Podejte žádost o posunutí SZZ na druhý termín, odsouhlasenou vaším vedoucím práce, referentce pro SZZ. Termíny viz tabulka. Rozveďte, z jakého důvodu nestíháte práci odevzdat v řádném termínu.
 • SZZ je možno pouze posunout jako celek, nelze absolvovat odbornou zkoušku v 1. termínu a obhajobu v 2. termínu (nebo naopak).
 • Týká se to jak bakalářských, tak magisterských SZZ.
Podání žádosti - magistřido 6. 5. 2021 23:59:59
Podání žádosti - bakalářido 13. 5. 2021 23:59:59
Odevzdávání ZPdo 27. 6. 2021 23:59:59
Přihlašování9. 6. - 27. 6. 2021
Kontrola splnění studijního plánudo 30. 6. 2021
SZZ30. 8. - 3. 9. 2021

Tento termín SZZ se týká i studentů, kterým se v červnu nepodaří složit ústní zkoušku. V případě, že se vám to stane, nezapomeňte se do 27.6. přihlásit.


Instrukce k odevzdávání závěrečné práce

Pokud plánujete odevzdávat tento semestr (LS 2020/2021), věnujte prosím pozornost následujícím informacím.

 • Již není potřeba mít podepsané zadání. Zadání si stáhnete ze systému ProjectsFIT a do práce vložíte. Návod najdete zde.
 • Odevzdávání prací bude vzhledem k situaci probíhat následovně:
  • Elektronickou verzi (PDF a přílohy) odevzdáte do KOSu (to je oproti předešlým semestrům změna). Návod, jak práci správně odevzdat, najdete zde. Pokud nemůžete vložit přílohu do KOSu z důvodu velikosti, domluvte se s vedoucím a oponentem, jakým způsobem jim přílohu doručíte.
  • Fyzické kopie (dva výtisky) jsou stále povinné a musíte je dodat nejpozději ke dni SZZ (viz Rozhodnutí děkana č. 14/2021). Pokud je chcete donést dříve, ozvěte se a domluvíme se.

Přihlašování k SZZ bylo otevřeno a probíhá v KOSu. Návod, jakým způsobem se přihlásit, najdete zde. Přihlásit se samozřejmě můžete s ještě nesplněným studijním plánem. Upozorňuji, že kdo se do deadlinu nepřihlásí a nebude mít odevzdanou práci, nemůže být k SZZ zařazen.


Informace pro studenty s PŘERUŠENÝM studiem

 • Přihlášení k SZZ (opakování ústní části) - kontaktujte mne pro přihlášení. O ukončení přerušení požádejte referentku podle předchozí dohody.
 • Odevzdávání elektronické verze ZP – písemně požádejte svoji studijní referentku o ukončení přerušení. Před nahráváním elektronické verze ZP je potřeba být ve stavu “Studuje” nejméně o den dříve.