SZZ Státní závěrečná zkouška
Jdi na navigaci předmětu

MI-NPVS

Návrh a programování vestavných systémů

platnost od SZZ v červnu 2020

OznačeníOtázkaPředmět
MI-NPVS-1Hardwarová a softwarová implementace operací nad konečnými tělesy GF(p) a GF(2m). Sčítání, násobení, inverze, druhá mocnina.MI-BHW.16
MI-NPVS-2Metody implementace umocňování. Efektivní implementace RSA.MI-BHW.16
MI-NPVS-3Kódy pro opravu, popř. pro detekci několika chyb, kódy BCH a RS, součin kódů a rozšířené kódy.MI-BKO.16
MI-NPVS-4Kódy pro opravu, popř. pro detekci shluků chyb, zejm. prokládané kódy, Meggittův dekodér.MI-BKO.16
MI-NPVS-5Časování synchronních systémů, hodinové domény, přenos signálů mezi nimi.MI-NFA.16
MI-NPVS-6Základní bloky, specializované bloky a paměti programovatelných obvodů.MI-NFA.16
MI-NPVS-7Propojení programovatelných obvodů, modely časování.MI-NFA.16
MI-NPVS-8Základní pojmy a simulační principy, charakteristika úrovní (logic level, RTL, TLM). Filosofie transakcí.MI-SIM.16
MI-NPVS-9Srovnání vlastností simulačních jazyků VHDL a Verilog: charakteristika sekvenčního a paralelního prostředí, typy zpoždění a jejich implementace, použití proměnných, signálů a sítí, rezoluční funkce, synchronizace procesů, případy nedeterministického chování.MI-SIM.16
MI-NPVS-10Funkční verifikace modelů: základní strategie, struktura verifikačního prostředí, použití transakcí, vlastnosti jazyka SystemVerilog a knihovny UVM z hlediska podpory pro návrh verifikačních programů.MI-SIM.16
MI-NPVS-11Charakteristika systémů na čipů (SoC), struktura, granularita, možnosti realizace, návrh pro nízkou spotřebu.MI-SOC.16
MI-NPVS-12Komunikace na čipu, latence, propustnost, architektury propojení. Sítě na čipu (NoC), topologie, strategie směrování.MI-SOC.16
MI-NPVS-13Systémy reálného času, operační systémy reálného času využitelné pro SoC.MI-SOC.16
MI-NPVS-14Signály, systémy a jejich vlastnosti, automat jako popis systému, spojité a diskrétní systémy.MI-TES.16
MI-NPVS-15Kompozice systémů a automatů, synchronní reaktivní modely.MI-TES.16
MI-NPVS-16Typologie ověření správnosti systémů (testing, bounded model checking, unbounded model checking).MI-TES.16
MI-NPVS-17Boolovská splnitelnost: algoritmy a jejich využití v bounded model checking.MI-TES.16
MI-NPVS-18Algoritmy automatického generování testu (ATPG) pro kombinační a sekvenční obvody. Simulace poruch, kompakce testu.MI-TSP.16
MI-NPVS-19Návrh pro snadné testování. Boundary Scan, IEEE 1500 Std., testování systémů a sítí na čipu (SoC, NoC).MI-TSP.16
MI-NPVS-20Prostředky vestavěné diagnostiky (BIST), pseudo-náhodné testování, vyhodnocení odezvy. Metody komprese testu.MI-TSP.16
MI-NPVS-21Spolehlivostní parametry a ukazatele, jejich význam, výpočet. Zvyšování spolehlivosti, systémy odolné proti poruchám, zálohované systémy. On-line diagnostika.MI-TSP.16

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.