SZZ Státní závěrečná zkouška
Jdi na navigaci předmětu

MI-PB

Počítačová bezpečnost

platnost od SZZ v červnu 2020

OznačeníOtázkaPředmět
MI-PB-1Útok SPA na implementace šifer RSA a AES, vliv šifrovacího algoritmu. Srovnání algoritmů umocňování Square and Multiply a Montgomery ladder u RSA.MI-HWB.16
MI-PB-2Diferenciální odběrová analýza, možnosti obrany. Vliv operací, dat a šumu implementovaného šifrovacího algoritmu na naměřený signál spotřeby.MI-HWB.16
MI-PB-3Návrh fyzicky neklonovatených funkcí (PUF) a generátorů skutečně náhodných čísel (TRNG) odolných vůči útokům.MI-HWB.16
MI-PB-4Lineární kryptoanalýza, lineární aproximace S-boxů, lineární aproximační funkce, extrakce bitů klíče.MI-KRY.16
MI-PB-5Diferenciální kryptoanalýza, analýza S-boxů, diferenciální aproximační funkce, extrakce bitů klíče.MI-KRY.16
MI-PB-6Druhy postranních kanálů, časovací útoky. Útoky meet-in-the-middle. Útoky na formátování a doplnění zpráv.MI-KRY.16
MI-PB-7Algebraická kryptoanalýza – základní principy. Řešení polynomiálních rovnic, Gröbnerovy báze.MI-KRY.16
MI-PB-8Diskrétní logaritmus – Diffie-Hellman, ElGamal, algoritmy Babystep-giantstep, Pollardova rho metoda, Pohlig-Hellman, Index calculus.MI-MKY.16
MI-PB-9Eliptické křivky – projektivní rovina, eliptické křivky nad reálnými čísly a Galoisovými tělesy, MOV algoritmus.MI-MKY.16
MI-PB-10Border Gateway Protocol, popis, pravidla a aplikace.MI-MTI.16
MI-PB-11Architektura, technologie a protokoly IPv6.MI-MTI.16
MI-PB-12Význam a použití aplikačního binárního rozhraní v reverzním inženýrství.MI-REV.16
MI-PB-13Analýza toku kódu. Prolog, epilog a tělo funkce. Vstupní bod do programu.MI-REV.16
MI-PB-14Disasemblování: lineární a rekurzivní průchod. Obfuskační techniky.MI-REV.16
MI-PB-15Debuggery a debugging. Body přerušení. Obrana proti debuggingu.MI-REV.16
MI-PB-16Bezpečnostní slabiny počítačových sítí a komunikačních protokolů, zabezpečení protokolů a sítí.MI-SIB.16
MI-PB-17Šifrované síťové protokoly a útoky proti nim, certifikáty identity.MI-SIB.16
MI-PB-18Detekce síťových útoků a anomálií, prevence útoků, statistické aspekty detekce útoků.MI-SIB.16
MI-PB-19Behaviorální analýza provozu počítačových sítí, detekce a identifikace anomálního chování.MI-SIB.16
MI-PB-20Úrovně bezpečnosti v informačních systémech: pravidla a politiky pro počítače, OS a sítě.MI-SYB.16
MI-PB-21Tvorba a správa šifrovacích klíčů a certifikátů.MI-SYB.16

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.