SZZ Státní závěrečná zkouška
Jdi na navigaci předmětu

MI-PSS

Počítačové systémy a sítě

platnost od SZZ v červnu 2020

OznačeníOtázkaPředmět
MI-PSS-1Distribuované systémy a aplikace, modely distribuovaného výpočtu, konzistentní snímky, logický čas.MI-DSV.16
MI-PSS-2Algoritmy distribuovaného výpočtu (výlučný přístup, ochrana proti zablokování, rozbití symetrie, leader election, detekce ukončení).MI-DSV.16
MI-PSS-3Replikace procesů a dat, quora, P2P sítě, technologie DHT.MI-DSV.16
MI-PSS-4Architektura systému a její dimenze, softwarová architektura, složky rozhraní pro integraci, úloha middleware při integraci, architektura SOA, ESB, SCA.MI-MDW.16
MI-PSS-5Aplikační server, pojem služba a její charakteristiky. SOAP a REST (vlastnosti, struktura SOAP zprávy, zdroj, srovnání), WSDL, složky popisu služby.MI-MDW.16
MI-PSS-6Integrační návrhové vzory, asynchronní komunikace, fronty zpráv a systém JMS, princip publish/subscribe.MI-MDW.16
MI-PSS-7VOIP: architektura a technologie, komponenty, integrace s čistě analogovými a digitálními sítěmi, implementace hlasových služeb.MI-MTI.16
MI-PSS-8Role a implementace MPLS, vícebodové VPN a VPN přes VPN s MPLS.MI-MTI.16
MI-PSS-9Border Gateway Protocol, popis, pravidla a aplikace.MI-MTI.16
MI-PSS-10Architektura, technologie a protokoly IPv6.MI-MTI.16
MI-PSS-11SIMD (vektorové) výpočty na moderních procesorech.MI-PAP.16
MI-PSS-12Paralelní architektury procesorů (homogenní a heterogenní procesory, VLIW, DSP).MI-PAP.16
MI-PSS-13Architektura GPU a základní principy provádění kódu na GPU.MI-PAP.16
MI-PSS-14Datové úložiště: techniky ukládání a zabezpečení dat (techniky RAID, parametry zabezpečení a škálování výkonu).MI-POA.16
MI-PSS-15Vertikální a horizontální škálování počítačových systémů (servery a datová úložiště).MI-POA.16
MI-PSS-16Techniky a parametry vysoké dostupnosti. Klastry pro vysokou dostupnost a škálování výkonu.MI-POA.16
MI-PSS-17Virtualizace počítačových architektur: typy virtuálních strojů, hypervizory, emulační techniky (ISA, systémová volání, disky). Cloud infrastruktura a její správa.MI-POA.16
MI-PSS-18Bezpečnostní slabiny počítačových sítí a komunikačních protokolů, zabezpečení protokolů a sítí.MI-SIB.16
MI-PSS-19Šifrované síťové protokoly a útoky proti nim, certifikáty identity.MI-SIB.16
MI-PSS-20Behaviorální analýza provozu počítačových sítí, detekce a identifikace anomálního chování.MI-SIB.16
MI-PSS-21Tvorba a správa šifrovacích klíčů a certifikátů.MI-SYB.16

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.