SZZ Státní závěrečná zkouška
Jdi na navigaci předmětu

MI-SP-SP

Systémové programování, zaměření Systémové programování

platnost od SZZ v červnu 2020

OznačeníOtázkaPředmět
MI-SP-SP-1Základní bezpečnostní principy. Modelování bezpečnostních rizik, metodiky STRIDE a DREAD.MI-BPR.16
MI-SP-SP-2Přetečení bufferu, jeho druhy. Metody obrany, způsoby překonání obran.MI-BPR.16
MI-SP-SP-3Úrovně bezpečnostních oprávnění. Běh programu při nízkých oprávněních.MI-BPR.16
MI-SP-SP-4Bezpečnost databází. Útoky typu SQL Injection a obrana proti nim.MI-BPR.16
MI-SP-SP-5Algoritmy přesného a přibližného vyhledávání.MI-EVY
MI-SP-SP-6Úplné indexování textu.MI-EVY
MI-SP-SP-7Succinct data structures.MI-EVY
MI-SP-SP-8Lambda kalkul: definice pojmů, operací, reprezentace čísel.MI-FLP
MI-SP-SP-9Lisp: atomy, seznamy, funkce, cons buňky, rekurze, iterační cykly, mapovací funkcionály, proměnné, strukturované datové typy, makra, realizace nedeterminismu.MI-FLP
MI-SP-SP-10Prolog: fakta, pravidla, dotazy, aritmetika, způsob vyhodnocení dotazů, unifikace, řízení výpočtu, operátor řezu.MI-FLP
MI-SP-SP-11Generování cílového kódu pokrýváním syntaktického stromu a syntaxí řízeným překladem.MI-GEN
MI-SP-SP-12Alokace registrů v generátorech kódu. Lokální optimalizace generovaného kódu v rámci základního bloku a v rámci funkce.MI-GEN
MI-SP-SP-13Generování kódu: HW závislé optimalizace, optimalizace pro instrukční pipelining.MI-GEN
MI-SP-SP-14Entropie zprávy (řádu 0 a vyšší), modelování. Statistické metody komprese dat.MI-KOD.16
MI-SP-SP-15Slovníkové metody komprese dat.MI-KOD.16
MI-SP-SP-16Kontextové metody komprese dat.MI-KOD.16
MI-SP-SP-17Organizace a správa dynamické objektové paměti. Základní techniky čištění: Mark & Sweep, Mark & Compact, Baker, Incremental Mark & Sweep.MI-RUN
MI-SP-SP-18Virtuální metody v objektově-orientovaných jazycích a jejich implementace, optimalizace vyhledávání metod.MI-RUN
MI-SP-SP-19Bytekód, typické instrukce, struktura, implementace interpretru bytekódu, Just-In-Time překlad.MI-RUN
MI-SP-SP-20LR(0), SLR(k), LALR(k) a LR(k) syntaktická analýza.MI-SYP
MI-SP-SP-21Formální a atributovaný překlad řízený LR analyzátorem.MI-SYP

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.