SZZ Státní závěrečná zkouška
Jdi na navigaci předmětu

MI-SP-TI

Systémové programování, zaměření Teoretická informatika

platnost od SZZ v červnu 2020

OznačeníOtázkaPředmět
MI-SP-TI-1Sousměrné (KMP algoritmus a AC algoritmus) a protisměrné (Boyer-Moore) přesné vyhledáváni v textu.MI-AVY
MI-SP-TI-2Přibližné vyhledávaní v textu: Hammingova a Levenshteinova vzdálenost, algoritmy.MI-AVY
MI-SP-TI-3Indexování textů: Prefixové, sufixové a faktorové automaty.MI-AVY
MI-SP-TI-4Algoritmy pro vyhledávání posloupností v textu. Algoritmy pro vyhledávání repetic v textu.MI-AVY
MI-SP-TI-5Polynomiální hierarchie tříd složitosti (PSPACE, NPSPACE, Savitchova věta).MI-CPX
MI-SP-TI-6Pravděpodobnostní algoritmy, třídy úloh řešitelných pravděpodobnostními algoritmy.MI-CPX
MI-SP-TI-7PCP věta, její význam a implikace pro existenci rychlých aproximačních algoritmů.MI-CPX
MI-SP-TI-8Lambda kalkul: definice pojmů, operací, reprezentace čísel.MI-FLP
MI-SP-TI-9Lisp: atomy, seznamy, funkce, cons buňky, rekurze, iterační cykly, mapovací funkcionály, proměnné, strukturované datové typy, makra, realizace nedeterminismu.MI-FLP
MI-SP-TI-10Prolog: fakta, pravidla, dotazy, aritmetika, způsob vyhodnocení dotazů, unifikace, řízení výpočtu, operátor řezu.MI-FLP
MI-SP-TI-11Evoluce neuronových sítí a rozhodovacích stromů.MI-MVI.16
MI-SP-TI-12Autoencodery a generativní neuronové sítě.MI-MVI.16
MI-SP-TI-13Vícevrstvá perceptronová síť (MLP), gradientní a další metody učení MLP, sítě s hlubokým učením (deep learning).MI-MVI.16
MI-SP-TI-14Extrémy funkcí, vázané extrémy a Lagrangeovy multiplikátory, kvadratické funkce mnoha proměnných, metoda největšího spádu.MI-NON
MI-SP-TI-15Metoda sítí (princip, diferenční náhrady, použití pro rovnice druhého řádu).MI-NON
MI-SP-TI-16Metoda konečných prvků (princip, bázové funkce, matice jednoho prvku, požadavky na síť, použití pro rovnice druhého řádu).MI-NON
MI-SP-TI-17Pokročilé algoritmy pro toky v sítích (např. Dinitz, Goldberg).MI-PAL
MI-SP-TI-18Algoritmy výpočetní geometrie (konvexní obal, Voroného diagram, Delaunayova triangulace).MI-PAL
MI-SP-TI-19Rychlá Fourierova transformace (přímá a inverzní).MI-PAL
MI-SP-TI-20LR(0), SLR(k), LALR(k) a LR(k) syntaktická analýza.MI-SYP
MI-SP-TI-21Formální a atributovaný překlad řízený LR analyzátorem.MI-SYP

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.