SZZ Státní závěrečná zkouška
Jdi na navigaci předmětu

MI-WSI-ISM

Webové a softwarové inženýrství, zaměření Informační systémy a management

platnost od SZZ v červnu 2020

OznačeníOtázkaPředmět
MI-WSI-ISM-1Řízení datových a technologických zdrojů a jejich kvality. Sourcing a outsourcing (Cloud, SaaS).MI-MBI.16
MI-WSI-ISM-2Podnikové procesy, jejich metriky a způsoby podpory v oblasti ICT. Řízení informatických služeb, typy služeb, architektura služeb, SLA.MI-MBI.16
MI-WSI-ISM-3Účtování služeb a řízení nákladů IT v podniku. Rámce řízení podnikové informatiky – ITIL, COBIT, ITGPM.MI-MBI.16
MI-WSI-ISM-4Systémová integrace (integrace aplikací, informací, přístupu k IS).MI-MBI.16
MI-WSI-ISM-5Architektura systému a její dimenze, softwarová architektura, složky rozhraní pro integraci, úloha middleware při integraci, architektura SOA, ESB, SCA.MI-MDW.16
MI-WSI-ISM-6Aplikační server, pojem služba a její charakteristiky. SOAP a REST (vlastnosti, struktura SOAP zprávy, zdroj, srovnání), WSDL, složky popisu služby.MI-MDW.16
MI-WSI-ISM-7Infrastruktura middlewaru, prvky pro rozložení zátěže (load balancers), fronty zpráv (message queues).MI-MDW.16
MI-WSI-ISM-8Metoda DEMO: vlastnosti, význam a souvislosti jednotlivých modelů, funkční vs konstrukční pohled na systém v Enterprise Engineering.MI-MEP.16
MI-WSI-ISM-9Obecná psi-teorie: pojmy coordination/production act/fact, klasifikace lidských schopností v koordinačních činnostech, transakce a transakční vzory, pojmy competence, responsibility a authority.MI-MEP.16
MI-WSI-ISM-10Speciální psi-teorie: klasifikace lidských schopností v produkci a vliv na rozdělení organizace (Intelligent System Partitioning).MI-MEP.16
MI-WSI-ISM-11Základní principy projektového řízení: Definice projektu, trojimperativ projektového řízení, formulace cílů projektového řízení, definice struktur projektového řízení (projekt, program, portfolio).MI-PCM.16
MI-WSI-ISM-12Sestavování organizační struktury projektu. Řídící výbor, projektový tým, procesní týmy. Matice odpovědností a návrh komunikační strategie.MI-PCM.16
MI-WSI-ISM-13Řešení změnových požadavků. Standardy a nástroje řízení kvality v projektovém řízení. Řízení změn v organizaci.MI-PCM.16
MI-WSI-ISM-14Architektury informačních systémů – distribuované systémy v architektuře client server a centralizované systémy v třívrstvé architektuře s lehkým klientem, využití Cloud computingu.MI-PIS.16
MI-WSI-ISM-15Práce se vstupními a výstupními daty v informačních systémech: konsolidace, normalizace, agregace. Manažerské informační systémy, výkonové ukazatele (Key Performance Indicators).MI-PIS.16
MI-WSI-ISM-16Byznys model vlastní organizace a spolupráce podnikové informatiky na aktualizacích byznys modelu. Význam ICT pro byznys. Referenční model.MI-SMI.16
MI-WSI-ISM-17Informační strategie, obsah, principy tvorby. Information Architecture. Enterprise Architecture. IT Governance.MI-SMI.16
MI-WSI-ISM-18Řízení lidských zdrojů v IT – kompetence, role, delegování. Řídící pracovníci podnikové informatiky, role CIO, CEO, CFO.MI-SMI.16
MI-WSI-ISM-19Plánování výnosů a efektů podnikové informatiky. Řízení a hodnocení investic v IT.MI-SMI.16
MI-WSI-ISM-20Typologie ověření správnosti systémů (testing, bounded model checking, unbounded model checking).MI-TES.16
MI-WSI-ISM-21Boolovská splnitelnost: algoritmy a jejich využití v bounded model checking.MI-TES.16

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.