SZZ Státní závěrečná zkouška
Jdi na navigaci předmětu

MI-WSI-SI

Webové a softwarové inženýrství, zaměření Softwarové inženýrství

platnost od SZZ v červnu 2020, aktualizace 19.04.2021

OznačeníOtázkaPředmět
MI-WSI-SI-1Základní principy objektového návrhu (DRY, KISS, YAGNI, SRP, OCP, LSP, ISP, DIP).MI-ADP.16
MI-WSI-SI-2Vytvářecí návrhové vzory (Factories, Builder, Prototype, Singleton).MI-ADP.16
MI-WSI-SI-3Strukturální návrhové vzory (Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Facade, Proxy).MI-ADP.16
MI-WSI-SI-4Vzory pro chování objektů (Chain of Responsibility, Command, Iterator, Mediator, Memento, Observer, State, Strategy, Template method, Visitor).MI-ADP.16
MI-WSI-SI-5Architektonické vzory (Layered, Broker, MVC, Pipe and Filter, Client-Server, Peer-to-peer, Publish-subscribe, Map-reduce, Autonomic, Heterogeous)MI-ADP.16
MI-WSI-SI-6Specifikace správnosti programů, psaní specifikací v predikátové logice, axiomatické modelování datových struktur.MI-FME.16
MI-WSI-SI-7Dokazování správnosti programů: aserce, ověřovací podmínky, invarianty smyček, důkazy terminace.MI-FME.16
MI-WSI-SI-8Automatizace dokazování správnosti programů: principy, možnosti, omezení.MI-FME.16
MI-WSI-SI-9Architektura systému a její dimenze, softwarová architektura, složky rozhraní pro integraci, úloha middleware při integraci, architektura SOA, ESB, SCA.MI-MDW.16
MI-WSI-SI-10Aplikační server, pojem služba a její charakteristiky. SOAP a REST (vlastnosti, struktura SOAP zprávy, zdroj, srovnání), WSDL, složky popisu služby.MI-MDW.16
MI-WSI-SI-11Teoretické základy evolvabiltních softwarových systémů: principy a zákony, stabilita systému, normalizované systémy, kombinatorický efekt, problematika modularity. Historie přístupu k evolvabilitě softwarových systémů.MI-NSS.16
MI-WSI-SI-12Způsoby zajištění evolvability software pomocí NSS: principy, návrhové vzory, architektura, generování kódu. Další oblasti aplikace NSS mimo doménu softwarových systémů.MI-NSS.16
MI-WSI-SI-13Proces návrhu uživatelských rozhraní. Parametry lidského vnímání a jejich vliv na tento návrh.MI-NUR.16
MI-WSI-SI-14Prototypy a prototypování uživatelských rozhraní. Usability.MI-NUR.16
MI-WSI-SI-15Metody vyhodnocování a testování uživatelských rozhraní.MI-NUR.16
MI-WSI-SI-16Vyhodnocování a optimalizace SQL: prováděcí plány (execution plans), optimalizace řízená odhadem ceny (cost-based optimization), statistiky databázových objektů, metody přístupu k datům a jejich cena, metody vyhodnocení spojení a jejich cena.MI-PDB.16
MI-WSI-SI-17Databázové modely: relační, objektově-relační, dokumentový, XML, sloupcový, klíč-hodnota, grafový, rozdíly, vhodné aplikace (aplikační domény). Dotazovací jazyky: SQL, XQuery, Neo4, jejich typické konstrukce a vyjadřovací možnosti.MI-PDB.16
MI-WSI-SI-18CAP teorém a NoSQL databáze. Klasifikace NoSQL databází z pohledu CAP teorému, příklady konkrétních NoSQL databází a jejich architektury: horizontální vs. vertikální škálování, replikace a sharding. Koncepce BASE vs. ACID.MI-PDB.16
MI-WSI-SI-19OLTP vs. OLAP databáze. Komplexní benchmarky (TPC-C, TPC-E, TPC-H): princip, metriky.MI-PDB.16
MI-WSI-SI-20Architektury informačních systémů – distribuované systémy v architektuře client server a centralizované systémy v třívrstvé architektuře s lehkým klientem, využití Cloud computingu.MI-PIS.16
MI-WSI-SI-21Práce se vstupními a výstupními daty v informačních systémech – konsolidace, normalizace, agregace. Manažerské informační systémy, výkonové ukazatele (Key Performance Indicators).MI-PIS.16

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.