SZZ Státní závěrečná zkouška
Jdi na navigaci předmětu

MI-ZI (verze 2016)

Znalostní inženýrství

platnost: od června 2021

OznačeníOtázkaPředmět
MI-ZI-1SVM klasifikátory pro lineárně separabilní a neseparabilní třídy.MI-ADM.16
MI-ZI-2Indukce topologie prediktivního modelu, GMDH a jeho varianty.MI-ADM.16
MI-ZI-3Struktura a vazby na webu: principy procházení a získávání obsahu webu, fenomén malého světa, metriky centralit, silné a slabé vazby, afiliační sítě a detekce komunit, PageRank, HITS.MI-DDW.16
MI-ZI-4Techniky pro získávání informace z textu: předzpracování a extrakce informace z volného textu, extrakce pojmenovaných entit, analýza sentimentu.MI-DDW.16
MI-ZI-5Analýza chování uživatelů na webu: sběr dat a metriky, typy doporučovacích systémů, jejich evaluace, výhody a nevýhody.MI-DDW.16
MI-ZI-6Business data model, datová architektura a modelování, extrakce dat a datová integrace.MI-EDW.16
MI-ZI-7MPP databáze pro datové sklady, Hadoop a discovery platformy, nástroje pro datovou integraci a reporting.MI-EDW.16
MI-ZI-8Kontext a základní funkce Business Intelligence, analytické činnosti a rozhodovací procesy, uživatelské požadavky, roadmapa.MI-EDW.16
MI-ZI-9Evoluce neuronových sítí a rozhodovacích stromů.MI-MVI.16
MI-ZI-10NEAT, hyperNEAT, novelty search.MI-MVI.16
MI-ZI-11Vícevrstvá perceptronová síť (MLP), gradientní a další metody učení MLP, sítě s hlubokým učením (deep learning).MI-MVI.16
MI-ZI-12Vyhodnocování a optimalizace SQL: prováděcí plány (execution plans), optimalizace řízená odhadem ceny (cost-based optimization), statistiky databázových objektů, metody přístupu k datům a jejich cena, metody vyhodnocení spojení a jejich cena.MI-PDB.16
MI-ZI-13Databázové modely: relační, objektově-relační, dokumentový, XML, sloupcový, klíč-hodnota, grafový, rozdíly, vhodné aplikace (aplikační domény). Dotazovací jazyky: SQL, XQuery, Neo4, jejich typické konstrukce a vyjadřovací možnosti.MI-PDB.16
MI-ZI-14CAP teorém a NoSQL databáze. Klasifikace NoSQL databází z pohledu CAP teorému, příklady konkrétních NoSQL databází a jejich architektury; horizontální vs. vertikální škálování, replikace a sharding. Koncepce BASE vs. ACID.MI-PDB.16
MI-ZI-15OLTP vs. OLAP databáze. Komplexní benchmarky (TPC-C, TPC-E, TPC-H): princip, metriky.MI-PDB.16
MI-ZI-16Metody pro hodnocení relevance příznaků, heuristické metody pro výběr nejlepší podmnožiny atributů (FS), metody redukce počtu instancí (numerosity reduction)MI-PDD.16
MI-ZI-17Algoritmy pro nahrazování chybějících hodnot. Detekce a ošetření odlehlých hodnot. Balancování a transformace dat.MI-PDD.16
MI-ZI-18Lineární projekce dat do prostoru o méně dimenzích (PCA, LDA), nelineární metody redukce dimensionality (Sammonova projekce).MI-PDD.16
MI-ZI-19Textové a bag-of-words modely pro content-based retrieval. Podobnostní model vyhledávání, podobnostní míry a dotazy.MI-VMM.16
MI-ZI-20Extrakce vlastností z multimédií pro potřeby vyhledávání – techniky pro obrázky, audio, video, geometrie. MPEG-7 deskriptory, lokální obrazové deskriptory (SIFT, SURF).MI-VMM.16
MI-ZI-21Metrické indexování, principy a metody. Indexování nemetrické podobnosti.MI-VMM.16

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.