SZZ Státní závěrečná zkouška
Jdi na navigaci předmětu

Předpisy

 • Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT
 • Směrnice děkana FIT ČVUT č. 47/2020 pro závěrečné práce a státní závěrečné zkoušky na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze: pdf – aktualizace 17. 12. 2020, pdf s vyznačenými rozdíly oproti předchozí směrnici
  • Příloha 1: Udělení zápočtu od externího vedoucího ZP (za předměty BI-BPR, MI-MPR/NI-MPR) – v sekci Ke stažení
  • Příloha 2: Udělení bodů od externího vedoucího ZP (pro předmět BI/BIK-DPR) – v sekci Ke stažení
  • Příloha 3: Archiv vzorových LaTeX šablon + TeX šablona – v sekci Ke stažení
  • Příloha 4: Vzorové titulní desky ZP – v sekci Ke stažení
  • Příloha 5: Vzor hodnocení vedoucího ZP pdf a posudku oponenta ZP pdf – vedoucí a oponent tyto dokumenty vyplňují v systému.
Důležité:

Student musí složit Státní závěrečnou zkoušku (včetně případného opakování SZZ) do 6 let pro bakaláře, resp. do 4 let pro magistry od zápisu do studia. Započítává se i přerušení – výjimkou je přerušení po uznanou dobu rodičovství u studentů-rodičů, které se nezapočítává do doby studia, zároveň nejpozději do 1,5 roku ode dne uzavření studijního plánu. (viz Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT, čl. 3, odst. 8 a čl. 16, odst. 9)