SZZ Státní závěrečná zkouška
Jdi na navigaci předmětu

Předpisy

Důležité:

Student musí složit Státní závěrečnou zkoušku (včetně případného opakování SZZ) do 6 let pro bakaláře, resp. do 4 let pro magistry od zápisu do studia. Započítává se i přerušení – výjimkou je přerušení po uznanou dobu rodičovství u studentů-rodičů, které se nezapočítává do doby studia, zároveň nejpozději do 1,5 roku ode dne uzavření studijního plánu. (viz Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT, čl. 3, odst. 8 a čl. 16, odst. 9)