Jdi na navigaci předmětu

BI-PHP.21

Předmět je praktickým kurzem programovacího jazyka PHP. S jazykem se studenti seznámí důkladně - od základních konstruktů, OOP až po knihovny a nástroje, které vývoj aplikací usnadňují. Předmět je povinně volitelný pro studenty studijního oboru BI-WI-21 (jedinou možnou alternativou je BI-PYT.21). Studenti mohou v tomto předmětu získat znalosti nutné pro úspěšné absolvování oborově povinného předmětu BI-TWA.21 a mohou si osvojit znalosti práce s aplikací Docker, o které se učí v předmětu BI-IDO.21.

Předpoklady pro předmět

Pouze znalost programování a algoritmizace v rozsahu BI-PA1, BI-PA2. Absolvování předmětu BI-SWI může být výhodou.

Požadavky na vybavení

Stačí počítač, který je schopen provozovat aplikace docker a php storm zároveň. Operační systém zavysí na preferenci studenta, ale primární podpora je směřována na Linux, Windows a macOS.

Cvičení

Cvičení je pouze 1 trojhodinovka (2 hodiny a 15 minut) týdně. Docházka není povinná, ale student se tím připraví o zisk bodů ze cvičení. Cvičení je rozdělené do 3 částí:

  • Krátká přednáška o tématu
  • Ukázka použití na dané téma
  • Samostatná práce na zadaném úkolu

Požadavky na splnění předmětu

Splnění předmětu se skládá ze splnění 10 domácích úkolů zadávaných každý týden a napsání závěrečného testu, který se píše na poslením cvičeni. Test si lze jednou napsat opravně. Předmět je v režimu klasifikovaného zápočtu, proto zisk alespoň 50 bodů z předmětu (z nichž je 5 bodů ze závěrečného testu) vede k úspěšnému zakončení předmětu.

Detailní rozpis je k dispozici na stránce hodnocení.

Nálada cvičících

Zatím dobrá, děkujeme za optání. Budeme informovat o dalším vývoji :)