BI-PKM Přípravný kurz matematiky
Jdi na navigaci předmětu

Přípravný kurz matematiky

O kurzu 🎓

Hlavním smyslem Přípravného kurzu matematiky je pomoci studentům s přípravou na výuku matematických předmětů na FITu, zejména s předměty v prvním ročníku Diskrétní matematika a logika (KOS kód BI-DML.21), Lineární algebra 1 (BI-LA1.21) a Matametická analýza 1 (KOS kód BI-MA1.21).

Cílem kurzu BI-PKM je tedy zejména

  • zopakování nejdůležitějších partií tzv. středoškolské matematiky,
  • vyložení vybrané látky trošku jiným způsobem, bližším tomu co vás čeká,
  • zavedení a sjednocení značení a terminologie používané nejen ve výše uvedených předmětech,
  • odlehčení výuky matematických předmětů (a.k.a. pokud se učíme jak provádět Gaussovu eliminaci, nelze se zdržovat probíráním, jak se sčítají zlomky).

K absolvování kurzu musí studenti úspěšně absolvovat kvízy v systému MARAST a písemný test. Viz podrobný popis v sekci Zápočet.

Dotazy a hlášení chyb 🐛

Dotazy a připomínky k látce kurzu či kvízům můžete pokládat několika způsoby, v pořadí dle mé preference:

Poznámka k MARASTu

MARAST je zkratka z hesla MAtematika RAdoSTně. Tento systém slouží k podpoře výuky některých, zpravidla matematických, předmětů vyučovaných na FIT ČVUT. Z pohledu studentů prvního ročníku jde zejména o předměty Diskrérní matematika a logika, Lineární algebra 1 a Matematická analýza 1 Pokud v aplikaci narazíte na chyby, nebo budete mít nápady na vylepšení, budeme rádi když nám dáte vědět.


Hodně zábavy z poznávání při studiu vám přeje Tomáš Kalvoda, 10. 6. 2021.