BI-PKM Přípravný kurz matematiky
Jdi na navigaci předmětu

Přípravný kurz matematiky

O kurzu 🇨🇿

Přípravný kurz matematiky v roce 2022 probíhá v několika verzích. Řiďte se pokyny podle toho, která situace se vás týká:

V případě nejasností kontaktuje organizátora kurzu Tomáše Kalvodu.

About the course 🇬🇧

This year (2022) the course "Preparatory mathematics" comes in various flavours. Follow the instructions depending on your situation:

In case of doubt, contact course organizer Tomáš Kalvoda.

Komentář k obsahu kurzu

Hlavním smyslem Přípravného kurzu matematiky je pomoci studentům s přípravou na výuku matematických předmětů na FITu, zejména s předměty v prvním ročníku Diskrétní matematika a logika (KOS kód BI-DML.21), Lineární algebra 1 (BI-LA1.21) a Matematická analýza 1 (KOS kód BI-MA1.21).

Cílem Přípravného kurzu matematiky je tedy zejména

  • zopakování nejdůležitějších partií tzv. středoškolské matematiky,
  • vyložení vybrané látky trošku jiným způsobem, bližším tomu co vás čeká,
  • zavedení a sjednocení značení a terminologie používané nejen ve výše uvedených předmětech,
  • odlehčení výuky matematických předmětů (a.k.a. pokud se učíme jak provádět Gaussovu eliminaci, nelze se zdržovat probíráním, jak se sčítají zlomky).

K absolvování kurzu musí studenti úspěšně absolvovat kvízy v systému MARAST a písemný test.

Dotazy a hlášení chyb

Dotazy a připomínky k látce kurzu či kvízům můžete pokládat několika způsoby, v pořadí dle mé preference:

Poznámka k MARASTu

MARAST je zkratka z hesla MAtematika RAdoSTně. Tento systém slouží k podpoře výuky některých, zpravidla matematických, předmětů vyučovaných na FIT ČVUT. Z pohledu studentů prvního ročníku jde zejména o předměty Diskrétní matematika a logika, Lineární algebra 1 a Matematická analýza 1. Pokud v aplikaci narazíte na chyby nebo budete mít nápady na vylepšení, budeme rádi, když nám dáte vědět.


Hodně zábavy z poznávání při studiu vám přeje Tomáš Kalvoda, 1. 7. 2022.