Jdi na navigaci předmětu

Vyčíslitelnost (2023)

kontakt

Jan Starý, jan.stary@fit.cvut.cz

anotace

Smyslem přednášky je projít klasickou teorii efektivní vyčíslitelnosti a rekurzivních funkcí, se zaměřením na souvislosti s matematickou logikou a teoretickou informatikou.

literatura

Poznámky k přednášce postupně zanáším do studijního textu k matematické logice, níže uvádím původní literaturu.

rekurze a vyčíslitelnost

aritmetika a logika

bylo

 • 07.03. elementární funkce a relace.
 • 14.03. primitivní rekurze; prvočíselné kódování, iterovaná mocnina.
 • 21.03. obecné rekurzivní funkce; univerzální kódovací funkce.
 • 28.03. částečné rekurzivní funkce. Turingovy stroje.
 • 04.04. kódování Turingových strojů funkcemi a naopak.
 • 11.04. univerzální funkce; rekurzivní spočetnost.
 • 18.04. věta o parametrech, Riceova věta.
 • 25.04. aritmetizace dokazatelnosti, diagonální lemma.
 • 02.05. reprezentovatenost v aritmetice
 • 09.05. (canceled)

bude

cvičení

Zde budu zadávat drobné i větší úkoly na cvičení, jejichž plnění přispívá k získání zápočtu.

 • Ukažte podrobně, jakého ranku (vůči iterované mocnině) jsou každodenní funkce jako polynomy, faktoriál, atd.
 • Ukažte podrobně, jak se zvedne rank při sumaci a multiplikaci.
 • Napište konkrétní Turingův stroj pro binární maximum.
 • Napište konkrétní Turingův stroj pro binární součet.
 • Napište Turingův stroj, který binárně kóduje slova v abecedě a,b,c.

Při implementaci strojů se můžou hodit následující emulátory:

 • tm (Turingovy stroje)
 • ma (Markovovy algoritmy)
 • rr (register machines)

hodnocení

Úspěšně absolvovat NI-VYC obnáší získat zápočet a složit zkoušku.

Na přednáškách i cvičeních budu průběžně zadávat drobné podúlohy, přeskakovat krátké důkazy technikálií apod, které pak podrobně uděláme (tj. uděláte :-) na cvičeních. Cvičení budou typicky začínat takovými úkoly z posledně / z přednášky. Zkoušce pak předchází zápočtový test obsahující dva „početní“ příklady. Zkoušku lze skládat teprve po získání zápočtu.

Po dvou „praktických“ úlohách tvořících zápočet (typicky konstrukce nějaké konkrétní funkce či stroje) následují dvě obsáhlejší „teoretické“ otázky (typicky definice-věta-důkaz). V teoretických otázkách jde o pochopení základních pojmů, hlavní věty, a hlavní myšlenky důkazů, nikoli o sáhodlouhou indukci nebo technikálie.

Pokud někoho obzvláště zaujme některé z témat, která jsme prošli, může jednu z těchto teoretických otázek navrhnout sám předem. Taková zkoušková otázka podléhá mému schválení co do rozsahu.

zkouškové termíny

Zkouškovým termínem je kterýkoli den zkouškového období, který se vám hodí, pokud o něm vím řekněme dva dny předem (sedím třeba ve státnicové komisi). Při našem počtu nemá cenu vypisovat termíny hromadně, resp. můžeme termín formálně vypsat přímo pro to jednotlivé zkoušení.