Jdi na navigaci předmětu

Otázky ke zkoušce

 1. Rozhodovací stromy.
  • Algoritmus ID3, kritéria pro větvení (entropie, gini, MSE), použití pro klasifikaci a regresi, hyperparametry rozhodovacích stromů.
 2. Metoda nejbližších sousedů: kNN.
  • Popis metody, hyperparametrů a jejího použití pro klasifikaci a regresi. Pojem metrika a normalizace dat.
 3. Lineární regrese, metoda nejmenších čtverců.
  • Model lineární regrese, predikce, maticový zápis trénovací množiny. Metoda nejmenších čtverců: normální rovnice, řešení.
 4. Geometrická interpretace metody nejmenších čtverců.
  • Geometrická interpretace metody nejmenších čtverců, normální rovnice, řešení. Regularita versus lineární nezávislost sloupců matice X.
 5. Hřebenová regrese.
  • Regularizovaný reziduální součet čtverců, řešení. Modely bázových funkcí.
 6. Statistické vlastnosti modelů.
  • Rozklad očekávané chyby modelu, bias-variance tradeoff. Nestrannost odhadu v lineární regresi metodou nejmenších čtverců.
 7. Logistická regrese.
  • Použití pro binární klasifikaci, jak funguje model, vlastnosti.
 8. Logistická regrese.
  • Logistická regrese jako MLE odhad: sestavení optimalizační úlohy pro trénování, myšlenka MLE odhadů.
 9. Ensamble metody: bagging, boosting a náhodné lesy.
  • Rozdíl mezi baggingem a boostingem. Náhodné lesy a jejich hyperparamtery.
 10. Ensamble metody: bagging, boosting a AdaBoost.
  • Rozdíl mezi baggingem a boostingem. Popis metody AdaBoost.
 11. Evaluace modelů.
  • Vyhodnocovací metriky regrese a klasifikace (odvozené z matice záměn, ROC, AUC).
 12. Evaluace modelů.
  • Testovací chyba a její odhad. Evaluační scénáře - trénovací, validační a testovací množina versus křížová validace.
 13. Výběr příznaků.
  • Základní metody výběru příznaků (filtrační, obalové, vestavěné), Lasso.
 14. Hierarchické shlukování.
  • Cíle nesupervizovného učení a shlukování. Vzdálenost (metrika): definice a příklady. Aglomerativní algoritmus, měření vzdáleností shluků, dendrogram.
 15. Shlukování pomocí algoritmu k-means.
  • Cíle nesupervizovného učení a shlukování. Shlukování jako optimalizační úloha, algoritmus k-means a jeho účelová funkce. Vyhodnocování pomocí Silhouette skóre.
 16. Shlukování pomocí algoritmu DBSCAN.
  • Cíle nesupervizovného učení a shlukování. Algoritmus DBSCAN.
 17. Nesupervizovné učení, asociační pravidla.
  • Cíle nesupervizovného učení. Asociační pravidla.