Jdi na navigaci předmětu

Domácí úkoly

Během semestru budou postupně zadány dva domácí úkoly, každý za 25 bodů. Pro získání zápočtu je z úkolů nutné získat minimálně 25 bodů celkem.

Zadání úkolů

Jednotlivá zadání úkolů budou zveřejněna v následujícím seznamu.

TémaTermín odevzdáníNejzazší termín (se snížením bodů)Zadání
1Předzpracování dat, binární klasifikace17. 11. 202324. 11. 2023balíček se zadáním
2Ensemble modely, regrese22. 12. 202329. 12. 2023balíček se zadáním

Termíny odevzdání

 • Odevzdání po prvním termínu ale před nejzazším termínem lze ohodnotit maximálně polovinou bodů a to dle uvážení opravujícího.
 • Odevzdání po nejzazším termínu již není možné.
 • Pokud máte k pozdnímu odevzdání vážný důvod (např. nemoc), neváhejte vyučujícího (nejlépe před uplynutím termínu) kontaktovat emailem.

Instrukce k odevzdávání úkolů

 1. Na GitLabu vytvořte privátní repozitář s názvem BI-ML1-2023-%username, kde %username je váš ČVUT username.
 2. K repozitáři dejte Maintainer (a.k.a Master) práva vašemu cvičícímu (tj. uživateli @vasatdan, @kloudkar, nebo @tichyond2).
 3. Vytvořte v něm adresáře 01 a 02, do kterých vypracujte zadané úkoly (zadání je třeba si stáhnout z výe uvedeného seznamu).
 4. Po vypracování úkolu založte Issue s názvem "BI-ML1 - Úkol č. [01 nebo 02]" a přiřaďte jej vašemu vyučujícímu v poli Assignee!. Pokud zapomenete vyplnit pole Assignee, vyučujícímu nepřijde notifikace a zapomene tak váš úkol opravit.
 5. Do textu issue můžete specifikovat popis odevzdaných souborů, je-li jich více.
 6. Zpětná vazba a další komunikace k odevzdanému úkolu bude probíhat v tomto issue.
 7. Opravující si může vyžádat osobní konzultaci nad úkolem, aby si ověřil, že student odevzdanému úkolu rozumí. V případě nedostatků nebo podezření z opisování může i výrazně snížit bodové ohodnocení.

Oprava úkolů

 • Úkoly budou většinou opraveny až po uplynutí deadline bez ohledu na termín odevzdání.
 • Odevzdání úkolů probíhá na první dobrou, tzn. vy odevzdáte, vyučující opraví a udělí body. Tedy nelze spoléhat na možnost si chyby opravit (styl pokus-omyl).
 • Opravení úkolu by mělo proběhnou cca do 2 týdnů od uplynutí deadline. Pokud po této době nemáte u Issue/Klasifikaci body, kontaktujte vyučujícího.

Výše zmíněná pravidla jsou nastavena z kapacitních/časových důvodů a snahy zachovat rovný přístup ke všem studentům.

Poznámky

Varování: Etika domácích úkolů

Úkoly je nutno vypracovávat samostatně. Plagiátorství nebude tolerováno. V případě podezření může být úkol ohodnocen až 0 body! Student může být vyučujícím vyzván ke zdůvodnění, nicméně vyučující si ponechává právo veta.

Pokud budete využívat části kódů z internetových zdrojů (např. StackOverflow), uvádějte v kódu odkaz na zdrojové vlákno. Dále převzatý kód okomentujte, ať je vidět, že dané problematice rozumíte.