Jdi na navigaci předmětu

Učitelé

Přednášející

Cvičící

Předmět BI-ML1.21:

Předmět BI-VZD:

Garantem předmětu je Daniel Vašata.