Jdi na navigaci předmětu

Cvičení

Materiály ke cvičení mají formu Jupyter notebooků napsaných v jazyce Python. K seznámení s touto technologií je určeno první cvičení.

TémaMateriály
1Úvod, základní práce s daty v pandas a jupyter01.zip
2Rozhodovací stromy02.zip
3Regresní úloha, Rozhodovací stromy pro regresi03.zip
4Metoda nejbližších sousedů pro klasifikaci i regresi04.zip
5Evaluace modelů, křížová validace05.zip
6-7Lineární regrese - metoda nejmenších čtverců, geometrická interpretace, numerické problémy06-07.zip
8Hřebenová regrese, vztah vychýlení a rozptylu (bias-variance trade-off)08.zip
9Logistická regrese, rozhodovací hranice, gradientní sestup09.zip
10Ensemble metody - náhodné lesy, AdaBoost10.zip
11Výběr příznaků, nesupervizované učení - hierarchické shlukování11.zip
12Nesupervizované učení - hierarchické shlukování, k-means, DBSCAN12.zip