Jdi na navigaci předmětu

Hodnocení

Bodové hodnocení

Během semestru mohou studenti a studentky získávat body následujícím způsobem:

 1. 5 bodů lze získat za aktivitu (aktivita při výuce, vylepšení materiálů předmětu,…​).
 2. Celkem budou zadány čtyři domácí úkoly (viz harmonogram). Za řešení jednoho domácího úkolu lze získat až 25 bodů. Body budou přidělovány následovně:
  • 5 bodů za včasné odevzdání (měkký deadline),
  • 5 bodů za odevzdání[1] (tvrdý deadline),
  • 10 bodů za splnění v úkolu uvedených podmínek (splnění dodaných testů, soutěžní bonus),
  • 5 bodů za "umělecký dojem" (kvalita kódu a celkové prezentace).

Pokud odevzdáte úkol do měkkého deadline, získáte tak i zpětnou vazbu od vyučujícího a můžete případně svoje řešení ještě do tvrdého deadline vylepšit.

Klasifikovaný zápočet

Bodový zisk studentů a následnou klasifikaci zaznamenáváme v aplikaci Grades/Klasifikace).

Převod celkového počtu bodů na klasifikační stupeň je následující:

ZnámkaBodové rozmezíSlovní hodnocení
A90 a vícevýborně
B80-89velmi dobře
C70-79dobře
D60-69uspokojivě
E50-59dostatečně
Fméně než 50klasifikovaný zápočet nezískáváte

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT, který najdete na stránce s vnitřními předpisy ČVUT.


 1. V obou případech se pod odevzdáním myslí kód, který se alespoň snaží řešit všechny požadavky v zadání.