Jdi na navigaci předmětu

1. Porovnání (Catalanova čísla)

Porovnání jednotlivých řešení.

using CSV, DataFrames
"""

Pomocná hodnotící funkce přidělující body ve sloupci `score` pod pořadí ve sloupci `column` (seřazeném).

"""
function record_rank!(data_frame::DataFrame, column::Symbol)
  rank = 1
  value = first(data_frame[!, column])

  for row in eachrow(data_frame)
    if !ismissing(row[column]) && row[column] != value
      value = row[column]
      rank += 1
    end

    row[:score] += rank
  end
end
record_rank!

Načtení dat a přidání "skórovacího" sloupce.

df = CSV.read("results01.csv", DataFrame)
df[!, "score"] .= 0
describe(df)
10×7 DataFrame
Rowvariablemeanminmedianmaxnmissingeltype
SymbolUnion…AnyUnion…AnyInt64Type
1nicknameAheroninUwyss0String15
2int64_count_correct30.6364034.0350Int64
3int64_time_median587.7111.307196.0067440.623Union{Missing, Float64}
4int64_mem_median221.06700.053203Union{Missing, Int64}
5uint64_time_median879.6451.307272.7249298.8310Union{Missing, Float64}
6uint64_mem_median321.04300.0603210Union{Missing, Int64}
7bigint_1001.0true1.0true3Union{Missing, Bool}
8bigint_time_median36962.51898.836475.21.13206e53Union{Missing, Float64}
9bigint_mem_median29167.262426084.0996883Union{Missing, Int64}
10score0.000.000Int64

Int64 pokusy

Pro jak velké hodnoty Int64 vstupu dostáváme správný výsledek (poslední Catalanovo číslo reprezentovatelné v Int64 je pro n=35).

sort!(df, :int64_count_correct, rev=true)
record_rank!(df, :int64_count_correct)
show(df[!,[:nickname, :int64_count_correct, :score]], allrows=true)
33×3 DataFrame
 Row nickname  int64_count_correct score String15  Int64        Int64 
─────┼───────────────────────────────────────
  1 │ Asuras           35   1
  2 │ Elleas           35   1
  3 │ Korass           35   1
  4 │ Uphanneas          35   1
  5 │ Awyn            35   1
  6 │ Tomorith          35   1
  7 │ Ossaem           35   1
  8 │ Aheronin          35   1
  9 │ Thodelis          35   1
 10 │ Kalvotom          34   2
 11 │ Offyn            34   2
 12 │ Rhuqihr           34   2
 13 │ Uwyss            34   2
 14 │ Ahith            34   2
 15 │ Isigoris          34   2
 16 │ Ozatosh           34   2
 17 │ Emitrix           34   2
 18 │ Ophuqiohn          34   2
 19 │ Terias           34   2
 20 │ Izohr            34   2
 21 │ Unnemal           34   2
 22 │ Enyll            34   2
 23 │ Khukalis          34   2
 24 │ Eluhion           34   2
 25 │ Tiharis           31   3
 26 │ Khoviar           31   3
 27 │ Apan            31   3
 28 │ Uhunyll           31   3
 29 │ Gokelis           31   3
 30 │ Isim            31   3
 31 │ Avesior           0   4
 32 │ Kharnas           0   4
 33 │ Sumorith           0   4

Rychlost výpočtu catalan(30), měřeno pomocí BenchmarTools.jl, hodnota mediánu je v ns.

sort!(df, :int64_time_median)
record_rank!(df, :int64_time_median)
show(df[!,[:nickname, :int64_time_median, :score]], allrows=true)
33×3 DataFrame
 Row nickname  int64_time_median score String15  Float64?      Int64 
─────┼─────────────────────────────────────
  1 │ Isigoris       1.307    3
  2 │ Kalvotom       1.308    4
  3 │ Rhuqihr        1.308    4
  4 │ Ophuqiohn       1.308    4
  5 │ Terias        1.308    4
  6 │ Izohr         1.308    4
  7 │ Unnemal        1.308    4
  8 │ Gokelis        1.308    5
  9 │ Korass        1.31    4
 10 │ Enyll         1.31    5
 11 │ Apan         1.314    7
 12 │ Isim         30.5221   8
 13 │ Tiharis       31.3028   9
 14 │ Tomorith      114.37    8
 15 │ Khoviar       131.062   11
 16 │ Uwyss        260.95    11
 17 │ Emitrix       267.456   12
 18 │ Ahith        267.475   13
 19 │ Eluhion       267.488   14
 20 │ Ozatosh       267.539   15
 21 │ Uhunyll       309.298   17
 22 │ Khukalis      374.083   17
 23 │ Offyn        382.549   18
 24 │ Uphanneas      746.422   18
 25 │ Thodelis      878.224   19
 26 │ Awyn        886.78    20
 27 │ Ossaem       1505.8    21
 28 │ Elleas       1530.7    22
 29 │ Aheronin      1924.3    23
 30 │ Asuras       7440.62    24
 31 │ Avesior     missing     27
 32 │ Kharnas     missing     27
 33 │ Sumorith    missing     27

Paměťová náročnost (hodnota v bytech).

sort!(df, :int64_mem_median)
record_rank!(df, :int64_mem_median)
show(df[!,[:nickname, :int64_mem_median, :score]], allrows=true)
33×3 DataFrame
 Row nickname  int64_mem_median score String15  Int64?      Int64 
─────┼────────────────────────────────────
  1 │ Isigoris         0   4
  2 │ Kalvotom         0   5
  3 │ Rhuqihr          0   5
  4 │ Ophuqiohn         0   5
  5 │ Terias          0   5
  6 │ Izohr           0   5
  7 │ Unnemal          0   5
  8 │ Gokelis          0   6
  9 │ Korass          0   5
 10 │ Enyll           0   6
 11 │ Apan           0   8
 12 │ Isim           0   9
 13 │ Tiharis          0   10
 14 │ Tomorith         0   9
 15 │ Khoviar          0   12
 16 │ Uwyss           0   12
 17 │ Emitrix          0   13
 18 │ Ahith           0   14
 19 │ Eluhion          0   15
 20 │ Ozatosh          0   16
 21 │ Uhunyll          0   18
 22 │ Khukalis         0   18
 23 │ Offyn           0   19
 24 │ Ossaem          0   22
 25 │ Aheronin         0   24
 26 │ Uphanneas        248   20
 27 │ Thodelis        304   22
 28 │ Awyn          304   23
 29 │ Elleas         456   26
 30 │ Asuras         5320   29
 31 │ Avesior       missing   32
 32 │ Kharnas       missing   32
 33 │ Sumorith      missing   32

UInt64 pokusy

Stejné experimenty jako výše pouze s hodnotou UInt64(34).

sort!(df, :uint64_time_median)
record_rank!(df, :uint64_time_median)
show(df[!,[:nickname, :uint64_time_median, :score]], allrows=true)
33×3 DataFrame
 Row nickname  uint64_time_median score String15  Float64?      Int64 
─────┼──────────────────────────────────────
  1 │ Korass         1.307    6
  2 │ Kalvotom        1.308    7
  3 │ Rhuqihr        1.308    7
  4 │ Enyll         1.308    8
  5 │ Tiharis        33.857   13
  6 │ Isim         33.9547   13
  7 │ Tomorith       121.773   14
  8 │ Khoviar       144.884   18
  9 │ Uwyss        264.896   19
 10 │ Emitrix       272.712   21
 11 │ Eluhion       272.718   24
 12 │ Ahith        272.724   24
 13 │ Ozatosh       272.958   27
 14 │ Uhunyll       333.314   30
 15 │ Offyn        365.411   32
 16 │ Khukalis       369.227   32
 17 │ Uphanneas      827.436   35
 18 │ Awyn         963.783   39
 19 │ Thodelis       975.444   39
 20 │ Elleas       1618.1    44
 21 │ Ossaem       1651.7    41
 22 │ Aheronin      2132.89    44
 23 │ Asuras       9298.83    50
 24 │ Isigoris     missing     25
 25 │ Ophuqiohn    missing     26
 26 │ Terias      missing     26
 27 │ Izohr      missing     26
 28 │ Unnemal     missing     26
 29 │ Gokelis     missing     27
 30 │ Apan       missing     29
 31 │ Avesior     missing     53
 32 │ Kharnas     missing     53
 33 │ Sumorith     missing     53
sort!(df, :uint64_mem_median)
record_rank!(df, :uint64_mem_median)
show(df[!,[:nickname, :uint64_mem_median, :score]], allrows=true)
33×3 DataFrame
 Row nickname  uint64_mem_median score String15  Int64?       Int64 
─────┼─────────────────────────────────────
  1 │ Korass           0   7
  2 │ Kalvotom          0   8
  3 │ Rhuqihr          0   8
  4 │ Enyll           0   9
  5 │ Tiharis          0   14
  6 │ Isim            0   14
  7 │ Tomorith          0   15
  8 │ Khoviar          0   19
  9 │ Uwyss           0   20
 10 │ Emitrix          0   22
 11 │ Eluhion          0   25
 12 │ Ahith           0   25
 13 │ Ozatosh          0   28
 14 │ Uhunyll          0   31
 15 │ Offyn           0   33
 16 │ Khukalis          0   33
 17 │ Ossaem           0   42
 18 │ Aheronin          0   45
 19 │ Uphanneas        256   37
 20 │ Awyn           312   42
 21 │ Thodelis         312   42
 22 │ Elleas          472   48
 23 │ Asuras         6032   55
 24 │ Isigoris       missing   30
 25 │ Ophuqiohn      missing   31
 26 │ Terias        missing   31
 27 │ Izohr        missing   31
 28 │ Unnemal       missing   31
 29 │ Gokelis       missing   32
 30 │ Apan         missing   34
 31 │ Avesior       missing   58
 32 │ Kharnas       missing   58
 33 │ Sumorith       missing   58

BigInt pokusy

Správnost výsledku pro vstup big"100".

sort!(df, :bigint_100, rev=true)
df.score += coalesce.(df.bigint_100 .== true, false) # zde pouze přičteme bod těm s true hodnotou
show(df[!,[:nickname, :bigint_100, :score]], allrows=true)
33×3 DataFrame
 Row nickname  bigint_100 score String15  Bool?    Int64 
─────┼──────────────────────────────
  1 │ Avesior    missing   58
  2 │ Kharnas    missing   58
  3 │ Sumorith   missing   58
  4 │ Korass      true   8
  5 │ Kalvotom     true   9
  6 │ Rhuqihr     true   9
  7 │ Enyll      true   10
  8 │ Tiharis     true   15
  9 │ Isim       true   15
 10 │ Tomorith     true   16
 11 │ Khoviar     true   20
 12 │ Uwyss      true   21
 13 │ Emitrix     true   23
 14 │ Eluhion     true   26
 15 │ Ahith      true   26
 16 │ Ozatosh     true   29
 17 │ Uhunyll     true   32
 18 │ Offyn      true   34
 19 │ Khukalis     true   34
 20 │ Ossaem      true   43
 21 │ Aheronin     true   46
 22 │ Uphanneas    true   38
 23 │ Awyn       true   43
 24 │ Thodelis     true   43
 25 │ Elleas      true   49
 26 │ Asuras      true   56
 27 │ Isigoris     true   31
 28 │ Ophuqiohn    true   32
 29 │ Terias      true   32
 30 │ Izohr      true   32
 31 │ Unnemal     true   32
 32 │ Gokelis     true   33
 33 │ Apan       true   35

A poté opět čas a paměť.

sort!(df, :bigint_time_median)
record_rank!(df, :bigint_time_median)
show(df[!,[:nickname, :bigint_time_median, :score]], allrows=true)
33×3 DataFrame
 Row nickname  bigint_time_median score String15  Float64?      Int64 
─────┼──────────────────────────────────────
  1 │ Uphanneas    1898.8      39
  2 │ Thodelis     1922.9      45
  3 │ Unnemal     1929.4      35
  4 │ Izohr      1929.5      36
  5 │ Terias      1938.1      37
  6 │ Awyn       1947.65     49
  7 │ Ophuqiohn    2010.0      39
  8 │ Isigoris     2031.1      39
  9 │ Rhuqihr     2167.89     18
 10 │ Apan       2464.89     45
 11 │ Gokelis     2491.67     44
 12 │ Elleas      3482.69     61
 13 │ Enyll      4039.0      23
 14 │ Eluhion     23578.0      40
 15 │ Kalvotom    34782.0      24
 16 │ Korass     38168.5      24
 17 │ Tomorith    49116.0      33
 18 │ Offyn      52872.0      52
 19 │ Khukalis    53092.0      53
 20 │ Khoviar     55053.0      40
 21 │ Ozatosh     56713.0      50
 22 │ Emitrix     57047.0      45
 23 │ Ahith      64156.0      49
 24 │ Asuras     66209.0      80
 25 │ Uwyss      68153.0      46
 26 │ Tiharis     78421.0      41
 27 │ Isim      82499.0      42
 28 │ Ossaem     82836.5      71
 29 │ Uhunyll    102720.0      61
 30 │ Aheronin      1.13206e5   76
 31 │ Avesior    missing       88
 32 │ Kharnas    missing       88
 33 │ Sumorith   missing       88
sort!(df, :bigint_mem_median)
record_rank!(df, :bigint_mem_median)
show(df[!,[:nickname, :bigint_mem_median, :score]], allrows=true)
33×3 DataFrame
 Row nickname  bigint_mem_median score String15  Int64?       Int64 
─────┼─────────────────────────────────────
  1 │ Uphanneas        624   40
  2 │ Thodelis         624   46
  3 │ Unnemal         624   36
  4 │ Terias          624   38
  5 │ Awyn           624   50
  6 │ Izohr          664   38
  7 │ Ophuqiohn        672   42
  8 │ Isigoris         704   43
  9 │ Rhuqihr         784   23
 10 │ Apan           968   51
 11 │ Gokelis         968   50
 12 │ Elleas         1088   68
 13 │ Enyll          1520   31
 14 │ Eluhion        14416   49
 15 │ Kalvotom        24184   34
 16 │ Korass         27984   35
 17 │ Khukalis        34088   65
 18 │ Offyn         34416   65
 19 │ Tomorith        38816   47
 20 │ Ozatosh        42280   65
 21 │ Emitrix        42280   60
 22 │ Ahith         47080   65
 23 │ Asuras         47840   97
 24 │ Khoviar        52912   58
 25 │ Uwyss         53928   65
 26 │ Tiharis        72824   61
 27 │ Uhunyll        75328   82
 28 │ Isim          77576   64
 29 │ Ossaem         78888   94
 30 │ Aheronin        99688  100
 31 │ Avesior       missing  112
 32 │ Kharnas       missing  112
 33 │ Sumorith       missing  112

Závěrečná tabulka

Zaznamenávali jsme v každé kategorii (sdílené) pořadí. Čím nižší hodnota, tím lepší výsledek.

sort!(df, :score)
show(df[!,[:nickname, :score]], allrows=true)
33×2 DataFrame
 Row nickname  score String15  Int64 
─────┼──────────────────
  1 │ Rhuqihr    23
  2 │ Enyll     31
  3 │ Kalvotom   34
  4 │ Korass    35
  5 │ Unnemal    36
  6 │ Terias    38
  7 │ Izohr     38
  8 │ Uphanneas   40
  9 │ Ophuqiohn   42
 10 │ Isigoris   43
 11 │ Thodelis   46
 12 │ Tomorith   47
 13 │ Eluhion    49
 14 │ Awyn     50
 15 │ Gokelis    50
 16 │ Apan     51
 17 │ Khoviar    58
 18 │ Emitrix    60
 19 │ Tiharis    61
 20 │ Isim     64
 21 │ Khukalis   65
 22 │ Offyn     65
 23 │ Ozatosh    65
 24 │ Ahith     65
 25 │ Uwyss     65
 26 │ Elleas    68
 27 │ Uhunyll    82
 28 │ Ossaem    94
 29 │ Asuras    97
 30 │ Aheronin   100
 31 │ Avesior   112
 32 │ Kharnas   112
 33 │ Sumorith   112

Poznámky k prvnímu úkolu

 • Využívejte typové anotace a typové proměnné!
function f(x::T) where {T <: Real}
  return x + one(T) # T(1)
end
f (generic function with 1 method)
f(1)
2
f(3.3)
4.3
 • Snažte se vyhnout přetypovávání.
 • Jako velmi rychlá se ukazuje implementace pomocí binomial, která navíc využívá makra.
@which binomial(3, 2)
binomial(n::T, k::T) where T<:Integer in Base at intfuncs.jl:1063

Je zajímavé porovnat Julia zdrojový kód s analogickou implementací v "Pythonu":