Jdi na navigaci předmětu

Domácí úkoly B211

Varování:

V této části stránek pro zajímavost uvádím zadání domácích úkolů ze starého semestru B211 (zimní semestr akademického roku 2021/2022).

Harmonogram

Aktuální plán deadlinů domácích úkolů je uveden v tabulce:

#Měkký deadlineTvrdý deadlineZadání
131. 10. 2021 (6. týden)7. 11. 2021 (7. týden)Gauss
214. 11. 2021 (8. týden)21. 11. 2021 (9. týden)Fermi–Ulam
35. 12. 2021 (11. týden)12. 12. 2021 (12. týden)Covid
42. 1. 20229. 1. 2022Vizualizace grafů

Odevzdávání

Pro odevzdávání řešení domácích úkolů má každý student vytvořen repozitář na gitlabu v předmětové skupině (BI-JUL/B211/username). V tomto repozitáři budeme pracovat s větvemi assignment/XY-title (zadání) a solution/XY-title (řešení).

Nejprve si vytvořte větev vycházející z assignment/XX-title, nazveme ji solution/XY-title. Toho lze lokálně docílit například takto:

$ git checkout assignment/XY-title
$ git checkout -b solution/XY-title

Poté proveďte své úpravy v požadovaných souborech na větvi solution/XY-title. Když jste s nimi spokojeni, commitněte je a pushněte do repozitáře.

$ git add whatever_is_needed
$ git commit -m 'Moje řešení.'
$ git push --set-upstream origin solution/XY-title

Nyní na Gitlabu vytvořte Merge request (MR) z větve s řešením (solution/XY-title) do větve se zadáním (assignment/XY-title).

Pokud na řešení stále pracujete, přidejte do názvu MR prefix WIP: a přiřaďte se k němu jako řešitel/ka (Assignee). Na stránce MR vidíte přehledně své změny, vidíte i stav případných testů.

Pokud řešení považujete za kompletní a chcete ho odevzdat, odstraňte prefix WIP: z názvu a přiřaďte MR mě (Tomáš Kalvoda). Diskuzi nad řešením budeme vést právě na stránce s MR.