Jdi na navigaci předmětu

Domácí úkoly

Harmonogram

Aktuální plán deadlinů domácích úkolů je uveden v tabulce:

#Měkký deadlineTvrdý deadlineZadání
111. 10. 202318. 10. 2023Catalanova čísla
21. 11. 20238. 11. 2023 (prodloužen do 12. 11.)Mocninná metoda
326. 11. 2023 (prodloužen do 28. 11. 2023)3. 12. 2023 (prodloužen do 5. 12. 2023)Kulečník
422. 12. 202314. 1. 2024Astro

Odevzdávání

Pro odevzdávání řešení domácích úkolů má každý student vytvořen repozitář na gitlabu v předmětové skupině (BI-JUL/B231/username). V tomto repozitáři budeme pracovat s větvemi assignment/XY-title (zadání) a solution/XY-title (řešení).

Nejprve si vytvořte větev vycházející z assignment/XX-title, nazveme ji solution/XY-title. Toho lze lokálně docílit například takto:

$ git checkout assignment/XY-title
$ git checkout -b solution/XY-title

Poté proveďte své úpravy v požadovaných souborech na větvi solution/XY-title. Když jste s nimi spokojeni, commitněte je a pushněte do repozitáře.

$ git add whatever_is_needed
$ git commit -m 'Moje řešení.'
$ git push --set-upstream origin solution/XY-title

Nyní na Gitlabu vytvořte Merge request (MR) z větve s řešením (solution/XY-title) do větve se zadáním (assignment/XY-title).

Pokud na řešení stále pracujete, přidejte do názvu MR prefix Draft: a přiřaďte se k němu jako řešitel/ka (Assignee). Na stránce MR vidíte přehledně své změny, vidíte i stav případných testů.

Pokud řešení považujete za kompletní a chcete ho odevzdat, odstraňte prefix Draft: z názvu a přiřaďte MR mě (Tomáš Kalvoda). Diskuzi nad řešením budeme vést právě na stránce s MR.

Zadání úkolů z předchozích let

V podstránkách zde můžete nalézt zadání domácích úkolů z předchozích běhů předmětu (zimní semestry B211, B221).