Jdi na navigaci předmětu

2. Porovnání (Mocninná metoda)

Porovnání jednotlivých řešení.

using CSV, DataFrames
"""

Pomocná hodnotící funkce přidělující body ve sloupci `score` pod pořadí ve sloupci `column` (seřazeném).

"""
function record_rank!(data_frame::DataFrame, column::Symbol)
  rank = 1
  value = first(data_frame[!, column])

  for row in eachrow(data_frame)
    if !ismissing(row[column]) && row[column] != value
      value = row[column]
      rank += 1
    end

    row[:score] += rank
  end
end
record_rank!

Načtení dat a přidání "skórovacího" sloupce.

df = CSV.read("results02.csv", DataFrame)
df[!, "score"] .= 0
describe(df)
18×7 DataFrame
Rowvariablemeanminmedianmaxnmissingeltype
SymbolUnion…AnyUnion…AnyInt64Type
1nicknameAheroninUwyss0String15
2smatrix_maxeig1.0true1.0true3Union{Missing, Bool}
3smatrix_maxeig_time5.45455e655495.178599.56.0e660Float64
4smatrix_maxeig_mem5.45455e652304.08928.06.0e660Float64
5smatrix_mineig0.966667false1.0true3Union{Missing, Bool}
6smatrix_mineig_time7.27273e657027.513473.56.0e660Float64
7smatrix_mineig_mem7.27273e654608.011040.06.0e660Float64
8bmatrix_maxeig0.96false1.0true8Union{Missing, Bool}
9bmatrix_maxeig_time1.63636e663.46208e98.94912e96.0e660Float64
10bmatrix_maxeig_mem1.63636e6664512.02.93513e86.0e660Float64
11bmatrix_mineig0.966667false1.0true3Union{Missing, Bool}
12bmatrix_mineig_time7.27273e657.50671e72.35658e86.0e660Float64
13bmatrix_mineig_mem7.27273e653.20889e75.07813e76.0e660Float64
14hmatrix_maxeig1.0true1.0true5Union{Missing, Bool}
15hmatrix_maxeig_time9.09091e651.26481e73.73706e76.0e660Float64
16hmatrix_mineig6e66true8Union{Missing, String7}
17hmatrix_mineig_time2.54545e662.48473e61.83634e76.0e660Float64
18score0.000.000Int64

Malá (2×22\times2) Float64 matice

Nalezení největšího vlastního čísla.

Správnost hodnoty.

sort!(df, :smatrix_maxeig, rev=true)
df.score += coalesce.(df.smatrix_maxeig .== true, false) # zde pouze přičteme bod těm s true hodnotou
show(df[!,[:nickname, :smatrix_maxeig, :score]], allrows=true)
33×3 DataFrame
 Row nickname  smatrix_maxeig score String15  Bool?      Int64 
─────┼──────────────────────────────────
  1 │ Avesior      missing   0
  2 │ Kharnas      missing   0
  3 │ Sumorith     missing   0
  4 │ Kalvotom       true   1
  5 │ Tiharis       true   1
  6 │ Asuras        true   1
  7 │ Khoviar       true   1
  8 │ Offyn        true   1
  9 │ Elleas        true   1
 10 │ Apan         true   1
 11 │ Rhuqihr       true   1
 12 │ Uwyss        true   1
 13 │ Uhunyll       true   1
 14 │ Ahith        true   1
 15 │ Korass        true   1
 16 │ Isigoris       true   1
 17 │ Gokelis       true   1
 18 │ Ozatosh       true   1
 19 │ Emitrix       true   1
 20 │ Isim         true   1
 21 │ Ophuqiohn      true   1
 22 │ Terias        true   1
 23 │ Izohr        true   1
 24 │ Uphanneas      true   1
 25 │ Awyn         true   1
 26 │ Tomorith       true   1
 27 │ Ossaem        true   1
 28 │ Unnemal       true   1
 29 │ Enyll        true   1
 30 │ Aheronin       true   1
 31 │ Thodelis       true   1
 32 │ Khukalis       true   1
 33 │ Eluhion       true   1

Čas.

sort!(df, :smatrix_maxeig_time)
record_rank!(df, :smatrix_maxeig_time)
show(df[!,[:nickname, :smatrix_maxeig_time, :score]], allrows=true)
33×3 DataFrame
 Row nickname  smatrix_maxeig_time score String15  Float64       Int64 
─────┼───────────────────────────────────────
  1 │ Awyn         5495.17    2
  2 │ Enyll        5664.0     3
  3 │ Thodelis       5733.5     4
  4 │ Kalvotom       5764.17    5
  5 │ Isigoris       6326.3     6
  6 │ Emitrix       6404.9     7
  7 │ Khoviar       6487.8     8
  8 │ Ahith        7217.25    9
  9 │ Tiharis       7290.25    10
 10 │ Tomorith       7325.0    11
 11 │ Uhunyll       7372.75    12
 12 │ Apan         7445.75    13
 13 │ Eluhion       7655.5    14
 14 │ Elleas        7690.0    15
 15 │ Asuras        8556.0    16
 16 │ Gokelis       8582.0    17
 17 │ Rhuqihr       8599.5    18
 18 │ Ophuqiohn      9050.83    19
 19 │ Ozatosh       9177.17    20
 20 │ Aheronin       9675.0    21
 21 │ Terias        9973.5    22
 22 │ Unnemal       10080.0    23
 23 │ Uphanneas      10191.0    24
 24 │ Ossaem       10492.5    25
 25 │ Uwyss        11068.0    26
 26 │ Korass       11567.0    27
 27 │ Offyn        11606.5    28
 28 │ Khukalis      11713.0    29
 29 │ Izohr        13185.0    30
 30 │ Isim        14388.0    31
 31 │ Avesior         6.0e66   31
 32 │ Kharnas         6.0e66   31
 33 │ Sumorith        6.0e66   31

Paměť.

sort!(df, :smatrix_maxeig_mem)
record_rank!(df, :smatrix_maxeig_mem)
show(df[!,[:nickname, :smatrix_maxeig_mem, :score]], allrows=true)
33×3 DataFrame
 Row nickname  smatrix_maxeig_mem score String15  Float64       Int64 
─────┼──────────────────────────────────────
  1 │ Enyll        2304.0     4
  2 │ Awyn        2336.0     4
  3 │ Uwyss        5248.0    29
  4 │ Tomorith      6768.0    15
  5 │ Isigoris      7027.0    11
  6 │ Khoviar       7027.0    13
  7 │ Kalvotom      7040.0    11
  8 │ Eluhion       7040.0    20
  9 │ Thodelis      7136.0    11
 10 │ Emitrix       7488.0    15
 11 │ Tiharis       7896.0    19
 12 │ Uhunyll       7920.0    22
 13 │ Rhuqihr       8006.0    29
 14 │ Apan        8152.0    25
 15 │ Ossaem       8160.0    38
 16 │ Elleas       8424.0    29
 17 │ Ophuqiohn      8928.0    34
 18 │ Aheronin      9024.0    37
 19 │ Unnemal       9696.0    40
 20 │ Ahith        9872.0    27
 21 │ Terias       9888.0    41
 22 │ Asuras       9984.0    36
 23 │ Gokelis       9984.0    37
 24 │ Ozatosh      10080.0    41
 25 │ Offyn       10944.0    50
 26 │ Korass       11616.0    50
 27 │ Khukalis      11680.0    53
 28 │ Uphanneas     13824.0    49
 29 │ Izohr       14208.0    56
 30 │ Isim        19072.0    58
 31 │ Avesior        6.0e66   59
 32 │ Kharnas        6.0e66   59
 33 │ Sumorith        6.0e66   59

Nalezení nejmenšího vlastního čísla.

Správnost hodnoty.

sort!(df, :smatrix_mineig, rev=true)
df.score += coalesce.(df.smatrix_mineig .== true, false) # zde pouze přičteme bod těm s true hodnotou
show(df[!,[:nickname, :smatrix_mineig, :score]], allrows=true)
33×3 DataFrame
 Row nickname  smatrix_mineig score String15  Bool?      Int64 
─────┼──────────────────────────────────
  1 │ Avesior      missing   59
  2 │ Kharnas      missing   59
  3 │ Sumorith     missing   59
  4 │ Enyll        true   5
  5 │ Awyn         true   5
  6 │ Uwyss        true   30
  7 │ Tomorith       true   16
  8 │ Isigoris       true   12
  9 │ Khoviar       true   14
 10 │ Kalvotom       true   12
 11 │ Eluhion       true   21
 12 │ Thodelis       true   12
 13 │ Emitrix       true   16
 14 │ Tiharis       true   20
 15 │ Uhunyll       true   23
 16 │ Rhuqihr       true   30
 17 │ Apan         true   26
 18 │ Ossaem        true   39
 19 │ Elleas        true   30
 20 │ Ophuqiohn      true   35
 21 │ Aheronin       true   38
 22 │ Unnemal       true   41
 23 │ Ahith        true   28
 24 │ Terias        true   42
 25 │ Asuras        true   37
 26 │ Gokelis       true   38
 27 │ Ozatosh       true   42
 28 │ Offyn        true   51
 29 │ Korass        true   51
 30 │ Khukalis       true   54
 31 │ Uphanneas      true   50
 32 │ Izohr        true   57
 33 │ Isim        false   58

Čas.

sort!(df, :smatrix_mineig_time)
record_rank!(df, :smatrix_mineig_time)
show(df[!,[:nickname, :smatrix_mineig_time, :score]], allrows=true)
33×3 DataFrame
 Row nickname  smatrix_mineig_time score String15  Float64       Int64 
─────┼───────────────────────────────────────
  1 │ Isigoris       7027.5    13
  2 │ Emitrix       7133.25    18
  3 │ Uphanneas      7427.0    53
  4 │ Ahith        7841.0    32
  5 │ Elleas        8129.25    35
  6 │ Eluhion       8242.5    27
  7 │ Apan         8333.83    33
  8 │ Enyll        8472.5    13
  9 │ Gokelis       9586.0    47
 10 │ Aheronin      10693.0    48
 11 │ Khoviar       11187.5    25
 12 │ Thodelis      11525.0    24
 13 │ Awyn        13003.5    18
 14 │ Korass       13009.0    65
 15 │ Kalvotom      13288.5    27
 16 │ Tiharis       13313.0    36
 17 │ Ossaem       13473.5    56
 18 │ Izohr        13693.0    75
 19 │ Terias       13968.5    61
 20 │ Khukalis      14430.5    74
 21 │ Asuras       14831.5    58
 22 │ Rhuqihr       16110.0    52
 23 │ Uhunyll       16642.0    46
 24 │ Tomorith      16955.0    40
 25 │ Unnemal       19068.0    66
 26 │ Ophuqiohn      20920.0    61
 27 │ Uwyss        23597.5    57
 28 │ Ozatosh       27545.5    70
 29 │ Offyn        30573.5    80
 30 │ Avesior         6.0e66   89
 31 │ Kharnas         6.0e66   89
 32 │ Sumorith        6.0e66   89
 33 │ Isim          6.0e66   88

Paměť.

sort!(df, :smatrix_mineig_mem)
record_rank!(df, :smatrix_mineig_mem)
show(df[!,[:nickname, :smatrix_mineig_mem, :score]], allrows=true)
33×3 DataFrame
 Row nickname  smatrix_mineig_mem score String15  Float64       Int64 
─────┼──────────────────────────────────────
  1 │ Enyll        4608.0    14
  2 │ Khoviar       6672.0    27
  3 │ Kalvotom      6816.0    30
  4 │ Uphanneas      7328.0    57
  5 │ Thodelis      8112.0    29
  6 │ Isigoris      9152.0    19
  7 │ Eluhion       9200.0    34
  8 │ Asuras       9376.0    66
  9 │ Awyn        9696.0    27
 10 │ Tiharis       9792.0    46
 11 │ Emitrix       9824.0    29
 12 │ Rhuqihr      10464.0    64
 13 │ Elleas       10544.0    48
 14 │ Terias       10560.0    75
 15 │ Uhunyll      10560.0    60
 16 │ Apan        10720.0    48
 17 │ Tomorith      11040.0    56
 18 │ Aheronin      11552.0    65
 19 │ Gokelis      11888.0    65
 20 │ Ahith       12208.0    51
 21 │ Unnemal      12928.0    86
 22 │ Ossaem       13584.0    77
 23 │ Korass       14096.0    87
 24 │ Uwyss       14368.0    80
 25 │ Izohr       15600.0    99
 26 │ Ophuqiohn     15760.0    86
 27 │ Khukalis      16784.0    100
 28 │ Ozatosh      19504.0    97
 29 │ Offyn       19984.0    108
 30 │ Avesior        6.0e66  118
 31 │ Kharnas        6.0e66  118
 32 │ Sumorith        6.0e66  118
 33 │ Isim          6.0e66  117

Větší (1000×10001000\times1000) Float64 matice

Nalezení největšího vlastního čísla.

Správnost hodnoty.

sort!(df, :bmatrix_maxeig, rev=true)
df.score += coalesce.(df.bmatrix_maxeig .== true, false) # zde pouze přičteme bod těm s true hodnotou
show(df[!, [:nickname, :bmatrix_maxeig, :score]], allrows=true)
33×3 DataFrame
 Row nickname  bmatrix_maxeig score String15  Bool?      Int64 
─────┼──────────────────────────────────
  1 │ Uphanneas     missing   57
  2 │ Elleas      missing   48
  3 │ Unnemal      missing   86
  4 │ Ossaem      missing   77
  5 │ Avesior      missing  118
  6 │ Kharnas      missing  118
  7 │ Sumorith     missing  118
  8 │ Isim       missing  117
  9 │ Enyll        true   15
 10 │ Khoviar       true   28
 11 │ Kalvotom       true   31
 12 │ Thodelis       true   30
 13 │ Isigoris       true   20
 14 │ Eluhion       true   35
 15 │ Asuras        true   67
 16 │ Awyn         true   28
 17 │ Tiharis       true   47
 18 │ Rhuqihr       true   65
 19 │ Terias        true   76
 20 │ Uhunyll       true   61
 21 │ Apan         true   49
 22 │ Tomorith       true   57
 23 │ Aheronin       true   66
 24 │ Gokelis       true   66
 25 │ Ahith        true   52
 26 │ Korass        true   88
 27 │ Uwyss        true   81
 28 │ Izohr        true  100
 29 │ Ophuqiohn      true   87
 30 │ Khukalis       true  101
 31 │ Ozatosh       true   98
 32 │ Offyn        true  109
 33 │ Emitrix       false   29

Čas.

sort!(df, :bmatrix_maxeig_time)
record_rank!(df, :bmatrix_maxeig_time)
show(df[!, [:nickname, :bmatrix_maxeig_time, :score]], allrows=true)
33×3 DataFrame
 Row nickname  bmatrix_maxeig_time score String15  Float64       Int64 
─────┼───────────────────────────────────────
  1 │ Khoviar       3.46208e9   29
  2 │ Isigoris      3.75458e9   22
  3 │ Ahith        3.86525e9   55
  4 │ Enyll        3.94058e9   19
  5 │ Kalvotom      4.08562e9   36
  6 │ Tomorith      4.51728e9   63
  7 │ Awyn        5.27075e9   35
  8 │ Thodelis      5.30416e9   38
  9 │ Asuras       6.66736e9   76
 10 │ Uhunyll       7.57468e9   71
 11 │ Eluhion       7.63999e9   46
 12 │ Terias       7.67657e9   88
 13 │ Gokelis       8.29887e9   79
 14 │ Aheronin      8.53144e9   80
 15 │ Ozatosh       8.79659e9   113
 16 │ Rhuqihr       8.87746e9   81
 17 │ Uwyss        8.94912e9   98
 18 │ Korass       9.26891e9   106
 19 │ Apan        9.83741e9   68
 20 │ Tiharis       1.05836e10   67
 21 │ Ophuqiohn      1.17244e10  108
 22 │ Khukalis      1.24822e10  123
 23 │ Offyn        1.26777e10  132
 24 │ Izohr        1.46931e10  124
 25 │ Uphanneas      6.0e66     82
 26 │ Elleas       6.0e66     73
 27 │ Unnemal       6.0e66    111
 28 │ Ossaem       6.0e66    102
 29 │ Avesior       6.0e66    143
 30 │ Kharnas       6.0e66    143
 31 │ Sumorith      6.0e66    143
 32 │ Isim        6.0e66    142
 33 │ Emitrix       6.0e66     54

Paměť.

sort!(df, :bmatrix_maxeig_mem)
record_rank!(df, :bmatrix_maxeig_mem)
show(df[!, [:nickname, :bmatrix_maxeig_mem, :score]], allrows=true)
33×3 DataFrame
 Row nickname  bmatrix_maxeig_mem score String15  Float64       Int64 
─────┼──────────────────────────────────────
  1 │ Enyll      64512.0      20
  2 │ Awyn      64512.0      36
  3 │ Khoviar       1.45378e8   31
  4 │ Rhuqihr       1.71828e8   84
  5 │ Isigoris      1.73795e8   26
  6 │ Uhunyll       1.76086e8   76
  7 │ Eluhion       1.77956e8   52
  8 │ Kalvotom      1.83924e8   43
  9 │ Tiharis       1.85633e8   75
 10 │ Tomorith      1.89246e8   72
 11 │ Ahith        1.9048e8   65
 12 │ Apan        2.07931e8   79
 13 │ Thodelis      2.23002e8   50
 14 │ Asuras       2.51919e8   89
 15 │ Uwyss        2.81111e8  112
 16 │ Korass       2.88562e8  121
 17 │ Terias       2.93513e8  104
 18 │ Gokelis       3.034e8    96
 19 │ Ozatosh       3.10303e8  131
 20 │ Aheronin      3.10932e8   99
 21 │ Ophuqiohn      3.26447e8  128
 22 │ Offyn        4.11667e8  153
 23 │ Khukalis      4.26344e8  145
 24 │ Izohr        6.53684e8  147
 25 │ Uphanneas      6.0e66    106
 26 │ Elleas       6.0e66    97
 27 │ Unnemal       6.0e66    135
 28 │ Ossaem       6.0e66    126
 29 │ Avesior       6.0e66    167
 30 │ Kharnas       6.0e66    167
 31 │ Sumorith      6.0e66    167
 32 │ Isim        6.0e66    166
 33 │ Emitrix       6.0e66    78

Nalezení nejmenšího vlastního čísla.

Správnost hodnoty.

sort!(df, :bmatrix_mineig, rev=true)
df.score += coalesce.(df.bmatrix_mineig .== true, false) # zde pouze přičteme bod těm s true hodnotou
show(df[!, [:nickname, :bmatrix_mineig, :score]], allrows=true)
33×3 DataFrame
 Row nickname  bmatrix_mineig score String15  Bool?      Int64 
─────┼──────────────────────────────────
  1 │ Avesior      missing  167
  2 │ Kharnas      missing  167
  3 │ Sumorith     missing  167
  4 │ Enyll        true   21
  5 │ Awyn         true   37
  6 │ Khoviar       true   32
  7 │ Rhuqihr       true   85
  8 │ Isigoris       true   27
  9 │ Uhunyll       true   77
 10 │ Eluhion       true   53
 11 │ Kalvotom       true   44
 12 │ Tiharis       true   76
 13 │ Tomorith       true   73
 14 │ Ahith        true   66
 15 │ Apan         true   80
 16 │ Thodelis       true   51
 17 │ Asuras        true   90
 18 │ Uwyss        true  113
 19 │ Korass        true  122
 20 │ Terias        true  105
 21 │ Gokelis       true   97
 22 │ Ozatosh       true  132
 23 │ Aheronin       true  100
 24 │ Ophuqiohn      true  129
 25 │ Offyn        true  154
 26 │ Khukalis       true  146
 27 │ Izohr        true  148
 28 │ Uphanneas      true  107
 29 │ Elleas        true   98
 30 │ Unnemal       true  136
 31 │ Ossaem        true  127
 32 │ Emitrix       true   79
 33 │ Isim        false  166

Čas.

sort!(df, :bmatrix_mineig_time)
record_rank!(df, :bmatrix_mineig_time)
show(df[!,[:nickname, :bmatrix_mineig_time, :score]], allrows=true)
33×3 DataFrame
 Row nickname  bmatrix_mineig_time score String15  Float64       Int64 
─────┼───────────────────────────────────────
  1 │ Enyll        7.50671e7   22
  2 │ Khoviar       7.54539e7   34
  3 │ Thodelis       7.55425e7   54
  4 │ Tiharis       8.56001e7   80
  5 │ Unnemal       1.04145e8  141
  6 │ Uhunyll       1.41482e8   83
  7 │ Terias        1.46886e8  112
  8 │ Asuras        1.62744e8   98
  9 │ Awyn         1.6351e8   46
 10 │ Emitrix       1.65604e8   89
 11 │ Isigoris       1.68481e8   38
 12 │ Eluhion       1.69727e8   65
 13 │ Ahith        1.71792e8   79
 14 │ Apan         1.79232e8   94
 15 │ Aheronin       1.82079e8  115
 16 │ Elleas        2.32683e8  114
 17 │ Izohr        2.35658e8  165
 18 │ Korass        2.3941e8   140
 19 │ Gokelis       2.50561e8  116
 20 │ Rhuqihr       7.28488e8  105
 21 │ Tomorith       7.41822e8   94
 22 │ Khukalis       7.99851e8  168
 23 │ Ossaem        8.2739e8   150
 24 │ Kalvotom       8.46188e8   68
 25 │ Ozatosh       9.35691e8  157
 26 │ Uwyss        9.49289e8  139
 27 │ Offyn        1.04213e9  181
 28 │ Ophuqiohn      1.13603e9  157
 29 │ Uphanneas      2.38447e9  136
 30 │ Avesior       6.0e66    197
 31 │ Kharnas       6.0e66    197
 32 │ Sumorith       6.0e66    197
 33 │ Isim         6.0e66    196

Paměť.

sort!(df, :bmatrix_mineig_mem)
record_rank!(df, :bmatrix_mineig_mem)
show(df[!, [:nickname, :bmatrix_mineig_mem, :score]], allrows=true)
33×3 DataFrame
 Row nickname  bmatrix_mineig_mem score String15  Float64       Int64 
─────┼──────────────────────────────────────
  1 │ Enyll        3.20889e7   23
  2 │ Khoviar       3.22663e7   36
  3 │ Thodelis      3.22985e7   57
  4 │ Tiharis       3.23803e7   84
  5 │ Unnemal       3.25746e7  146
  6 │ Emitrix       3.31614e7   95
  7 │ Eluhion       3.32582e7   72
  8 │ Apan        3.33065e7  102
  9 │ Isigoris      3.33227e7   47
 10 │ Rhuqihr       3.35152e7  115
 11 │ Aheronin      3.35807e7  126
 12 │ Ahith        3.35889e7   91
 13 │ Tomorith      3.387e7   107
 14 │ Asuras       4.8726e7   112
 15 │ Izohr        4.9734e7   180
 16 │ Uphanneas      5.03208e7  152
 17 │ Khukalis      5.07813e7  185
 18 │ Uhunyll       6.43229e7  101
 19 │ Terias       6.43713e7  131
 20 │ Awyn        6.46616e7   66
 21 │ Elleas       6.52986e7  135
 22 │ Korass       6.54922e7  162
 23 │ Gokelis       6.56857e7  139
 24 │ Ossaem       6.6862e7   174
 25 │ Ophuqiohn      1.45727e8  182
 26 │ Ozatosh       2.72526e8  183
 27 │ Offyn        2.88736e8  208
 28 │ Kalvotom      3.52925e8   96
 29 │ Uwyss        4.49002e8  168
 30 │ Avesior       6.0e66    227
 31 │ Kharnas       6.0e66    227
 32 │ Sumorith      6.0e66    227
 33 │ Isim        6.0e66    226

Hilbertova 21×2121\times21 BigFloat matice

Nalezení největšího vlastního čísla.

Správnost hodnoty.

sort!(df, :hmatrix_maxeig, rev=true)
df.score += coalesce.(df.hmatrix_maxeig .== true, false) # zde pouze přičteme bod těm s true hodnotou
show(df[!,[:nickname, :hmatrix_maxeig, :score]], allrows=true)
33×3 DataFrame
 Row nickname  hmatrix_maxeig score String15  Bool?      Int64 
─────┼──────────────────────────────────
  1 │ Ossaem      missing  174
  2 │ Uwyss       missing  168
  3 │ Avesior      missing  227
  4 │ Kharnas      missing  227
  5 │ Sumorith     missing  227
  6 │ Enyll        true   24
  7 │ Khoviar       true   37
  8 │ Thodelis       true   58
  9 │ Tiharis       true   85
 10 │ Unnemal       true  147
 11 │ Emitrix       true   96
 12 │ Eluhion       true   73
 13 │ Apan         true  103
 14 │ Isigoris       true   48
 15 │ Rhuqihr       true  116
 16 │ Aheronin       true  127
 17 │ Ahith        true   92
 18 │ Tomorith       true  108
 19 │ Asuras        true  113
 20 │ Izohr        true  181
 21 │ Uphanneas      true  153
 22 │ Khukalis       true  186
 23 │ Uhunyll       true  102
 24 │ Terias        true  132
 25 │ Awyn         true   67
 26 │ Elleas        true  136
 27 │ Korass        true  163
 28 │ Gokelis       true  140
 29 │ Ophuqiohn      true  183
 30 │ Ozatosh       true  184
 31 │ Offyn        true  209
 32 │ Kalvotom       true   97
 33 │ Isim         true  227

Čas.

sort!(df, :hmatrix_maxeig_time)
record_rank!(df, :hmatrix_maxeig_time)
show(df[!,[:nickname, :hmatrix_maxeig_time, :score]], allrows=true)
33×3 DataFrame
 Row nickname  hmatrix_maxeig_time score String15  Float64       Int64 
─────┼───────────────────────────────────────
  1 │ Emitrix       1.26481e7   97
  2 │ Ahith        1.33531e7   94
  3 │ Thodelis       1.72484e7   61
  4 │ Kalvotom       1.74691e7  101
  5 │ Awyn         1.82256e7   72
  6 │ Enyll        1.82853e7   30
  7 │ Tomorith       1.83886e7  115
  8 │ Isigoris       1.86807e7   56
  9 │ Khoviar       1.87323e7   46
 10 │ Uphanneas      2.56851e7  163
 11 │ Eluhion       3.01593e7   84
 12 │ Asuras        3.60945e7  125
 13 │ Gokelis       3.68504e7  153
 14 │ Aheronin       3.69081e7  141
 15 │ Ozatosh       3.70009e7  199
 16 │ Tiharis       3.73096e7  101
 17 │ Rhuqihr       3.73706e7  133
 18 │ Unnemal       3.74682e7  165
 19 │ Uhunyll       3.77716e7  121
 20 │ Elleas        3.8155e7   156
 21 │ Apan         3.98982e7  124
 22 │ Terias        4.42143e7  154
 23 │ Ophuqiohn      4.59375e7  206
 24 │ Khukalis       5.07495e7  210
 25 │ Offyn        5.08835e7  234
 26 │ Korass        5.13189e7  189
 27 │ Izohr        5.71287e7  208
 28 │ Isim         1.60037e9  255
 29 │ Ossaem        6.0e66    203
 30 │ Uwyss        6.0e66    197
 31 │ Avesior       6.0e66    256
 32 │ Kharnas       6.0e66    256
 33 │ Sumorith       6.0e66    256

Nalezení nejmenšího vlastního čísla.

Správnost hodnoty.

sort!(df, :hmatrix_mineig, rev=true)
df.score += coalesce.(df.hmatrix_mineig .== true, false) # zde pouze přičteme bod těm s true hodnotou
show(df[!,[:nickname, :hmatrix_mineig, :score]], allrows=true)
33×3 DataFrame
 Row nickname  hmatrix_mineig score String15  String7?    Int64 
─────┼──────────────────────────────────
  1 │ Tomorith  missing      115
  2 │ Isigoris  missing      56
  3 │ Uphanneas missing      163
  4 │ Rhuqihr  missing      133
  5 │ Uhunyll  missing      121
  6 │ Elleas   missing      156
  7 │ Ophuqiohn missing      206
  8 │ Khukalis  missing      210
  9 │ Emitrix  true        97
 10 │ Ahith   true        94
 11 │ Thodelis  true        61
 12 │ Kalvotom  true       101
 13 │ Awyn    true        72
 14 │ Enyll   true        30
 15 │ Khoviar  true        46
 16 │ Eluhion  true        84
 17 │ Asuras   true       125
 18 │ Gokelis  true       153
 19 │ Aheronin  true       141
 20 │ Ozatosh  true       199
 21 │ Tiharis  true       101
 22 │ Unnemal  true       165
 23 │ Apan    true       124
 24 │ Terias   true       154
 25 │ Offyn   true       234
 26 │ Korass   true       189
 27 │ Izohr   true       208
 28 │ Isim    false       255
 29 │ Ossaem   6e66       203
 30 │ Uwyss   6e66       197
 31 │ Avesior  6e66       256
 32 │ Kharnas  6e66       256
 33 │ Sumorith  6e66       256

Čas.

sort!(df, :hmatrix_mineig_time)
record_rank!(df, :hmatrix_mineig_time)
show(df[!,[:nickname, :hmatrix_mineig_time, :score]], allrows=true)
33×3 DataFrame
 Row nickname  hmatrix_mineig_time score String15  Float64       Int64 
─────┼───────────────────────────────────────
  1 │ Enyll        2.48473e6   31
  2 │ Tiharis       3.41007e6  103
  3 │ Awyn         4.63034e6   75
  4 │ Thodelis       5.03569e6   65
  5 │ Asuras        5.06617e6  130
  6 │ Terias        5.62852e6  160
  7 │ Kalvotom       7.03102e6  108
  8 │ Khoviar       8.31265e6   54
  9 │ Gokelis       8.56779e6  162
 10 │ Korass        8.82302e6  199
 11 │ Ahith        1.05866e7  105
 12 │ Emitrix       1.09393e7  109
 13 │ Unnemal       1.20089e7  178
 14 │ Aheronin       1.28933e7  155
 15 │ Apan         1.40141e7  139
 16 │ Offyn        1.44824e7  250
 17 │ Eluhion       1.83634e7  101
 18 │ Izohr        3.01795e7  226
 19 │ Ozatosh       4.15661e7  218
 20 │ Tomorith       6.0e66    135
 21 │ Isigoris       6.0e66    76
 22 │ Uphanneas      6.0e66    183
 23 │ Rhuqihr       6.0e66    153
 24 │ Uhunyll       6.0e66    141
 25 │ Elleas        6.0e66    176
 26 │ Ophuqiohn      6.0e66    226
 27 │ Khukalis       6.0e66    230
 28 │ Isim         6.0e66    275
 29 │ Ossaem        6.0e66    223
 30 │ Uwyss        6.0e66    217
 31 │ Avesior       6.0e66    276
 32 │ Kharnas       6.0e66    276
 33 │ Sumorith       6.0e66    276

Závěrečná tabulka

sort!(df, :score)
show(df[!, [:nickname, :score]], allrows=true)
33×2 DataFrame
 Row nickname  score String15  Int64 
─────┼──────────────────
  1 │ Enyll     31
  2 │ Khoviar    54
  3 │ Thodelis   65
  4 │ Awyn     75
  5 │ Isigoris   76
  6 │ Eluhion   101
  7 │ Tiharis   103
  8 │ Ahith    105
  9 │ Kalvotom   108
 10 │ Emitrix   109
 11 │ Asuras    130
 12 │ Tomorith   135
 13 │ Apan     139
 14 │ Uhunyll   141
 15 │ Rhuqihr   153
 16 │ Aheronin   155
 17 │ Terias    160
 18 │ Gokelis   162
 19 │ Elleas    176
 20 │ Unnemal   178
 21 │ Uphanneas  183
 22 │ Korass    199
 23 │ Uwyss    217
 24 │ Ozatosh   218
 25 │ Ossaem    223
 26 │ Izohr    226
 27 │ Ophuqiohn  226
 28 │ Khukalis   230
 29 │ Offyn    250
 30 │ Isim     275
 31 │ Avesior   276
 32 │ Kharnas   276
 33 │ Sumorith   276