Jdi na navigaci předmětu

OpenSCAD: Domácí úkol LS 2016/2017

Varování:

Toto není aktuální zadání úkolu. Je zde pouze k účelům archivace.

Vyhodnocování domácího úkolu

Důležité:

Rozhraní domácího úkolu a umístění objektu v kartézském souřadném systému je zásadní pro vyhodnocování našich poloautomatických testů, které se spouštějí nad vaším řešením. Pokud neumístíte objekt přesně podle zadání, nebo váš modul nesplní zadané rozhraní včetně výchozích hodnot argumentů, testy selžou a dostane málo bodů (většinou žádné). Kvůli absenci lepšího řešení, které plánujeme až na příští běh předmětu, nemůžete testy ani vaše výsledky testů vidět. Abychom tuto vaši nevýhodu vyvážili, nabízíme vám několik checkpointů, kdy si můžete nechat domácí úkol zkontrolovat. Tyto checkpointy vám pomohou odhalit především hloupé chyby s fatálními následky. Je na vás, kolik checkpointů použijete, ale je silně doporučeno využít alespoň dva. Pokud řešení odevzdáte pár hodin před deadlinem a všechny testy selžou, protože jste udělali překlep, nebo protože jste objekt umístili na špatné místo, je to bohužel váš problém. Varovali jsme vás.

Klávesnice

Vaším úkolem je vytvořit modul v programu OpenSCAD reprezentující zjednodušenou klávesnici. Rozmístění kláves na klávesnici je plně parametrické, ale pro zjednodušení pouze do mřížky.

Klávesnice se skládá z těla s dírami na klávesy a jednotlivých kláves.

Tělo klávesnice

Tělo klávesnice je hranol s obdélníkovou či čtvercovou podstavou se čtyřmi zaoblenými rohy. Velikost těla závisí na parametrech basemargin a basez, a na velikosti oblasti s klávesami (více informací v další sekci).

Několik obrázků:

Pohled shora:

body

Pohled ze strany:

body side

Zakreslené osy jsou velmi podstatné pro umístění objektu v kartézském systému. na prvním obrázku si všimněte, že klávesnice jde ve směru kladné osy X a záporné osy Y (to vypadá divně, ale dává to smysl vzhledem k reprezentaci rozložení klávesnice). Klávesnice leží přímo na XY rovině, všechny Z souřadnice jsou nezáporné.

Klávesy a díry na klávesy

Sekce s klávesami obsahuje klávesy a díry na ně.

Jedna klávesa je hranol s obdélníkovou či čtvercovou podstavou a zaoblenou vrchní stěnou, někdy obsahující nápis. Takhle vypadá jednoduchá klávesa velikosti 1x1 a díra na ni:

Shora (přerušovaná čára značí okraj díry):

key top notext

Ze strany (pohled podél osy Y):

1key

Všimněte si parametru keydip. Ten je stejný pro klávesy libovolného rozměru, takže poloměr vykrojení se musí této hodnotě přizpůsobit. Zakřivení se děje pouze podél osy Y - nejedná se tedy o vykrojení kulovité, ale o válcovité.

keysize je parametr ovlivňující velikost všech kláves. Jednotlivé klávesy ale mohou zabírat místo více políček v mřížce, takže každá klávesa má i svou informaci o velikosti. Klávesa na obrázcích výše má velikost [1,1].

Díry jsou odděleny stěnou o tloušťce defaultspace (pokud defaultspace není nula). Takhle bude vypadat více kláves (obrázek lze zvětšit po rozkliknutí odkazu):

keys top

Zde vidíte, jak určit velikost kláves větších než [1,1]: Zabírají stejné místo, jaké by zabíralo několik kláves vedle sebe (včetně mezery mezi nimi). Klávesa ve spodním řádku má velikost [2,1]:

keys top long

Takto vypadají klávesy ze strany (na průřezu podél osy Y). Na prvním obrázku jsou tři klávesy velikosti [1,1], na druhém jedna klávesa velikosti [1,1] a jedna velikosti [2,1]:

keys side
keys side double

Všimněte si, že stěna o tloušťce defaultspace je pouze mezi klávesami. Tloušťka stěny vedle krajních kláves je basemargin. Také si všimněte, že klávesy se vznášejí ve vzduchu; to je samozřejmě při 3D tisku celkem problematické, ale v domácím úkolu to tak stejně je a nemusí vás to nijak trápit.

Text na klávesách

Některé klávesy na sobě mohou obsahovat text. Z pohledu XY je text na klávese vycentrován:

key top

I pokud jde o větší klávesu (např. [2,1] nebo třeba [5,10]), text je stále v jejím středu.

Parametry pro celý modul textsize a textz ovlivňují velikost nápisu.

textsize je třeba předat primitivě text() jako argument size. textz určuje hloubku písmene (podél osy Z, jak název napovídá).

text side

Všimněte si, že nápis také obsahuje válcovité vykrojení, stejně jako klávesa samotná. Nesnažte se nápis „ohnout“, stačí jej vytáhnout směrem vzhůru a odkrojit z něj patřičný válec. Poloměr válcovitého vykrojení klávesy a nápisu na ní je stejný.

Jak se dělá v OpenSCADu text? Zde vidíte příklad volání primitivy text(), který vytvoří 2D objekt vycentrovaný na XY rovině:

text("A", halign="center", valign="center", size=textsize);

Neměňte výchozí písmo (font). Můžete předpokládat, že námi zadaný text se vždy na klávesu vejde.

Pro lepší vizualizaci klávesy s nápisem přikládáme náhledy na 3D model klávesy s písmenem A:

a

Pro-tip: Když budete vytahovat 2D nápis a odečítat z něj nějaký jiný objekt, přidejte parametr convexity=10 do volání linear_extrude() - vaše náhledy (F5) budou vypadat lépe. (Na testy to nemá vliv, ale bude se vám s tím příjemněji pracovat.)

Rozvržení klávesnice

Rozvržení klávesnice je dáno parametrem layout. Je to vektor vektorů vektorů (oh!). Rozebereme si jej zevnitř. Jedna klávesa (či prázdná pozice) je reprezentována vektorem 0, 2 nebo 3 hodnot. Prázný vektor reprezentuje místo bez klávesy. První dvě hodnoty vektoru určují velikost a třetí volitelná hodnota nápis. (Pro zjištění délky vektoru použijte len(vector).) Několik příkladů:

[1,1] // standardně veliká klávesa bez popisku
[8,1] // velmi dlouhá klávesa bez popisku (jako mezerník)
[3,1,"Enter"] // dlouhá varianta klávesy Enter
[1,2,"+"] // vysoká klávesa se symbolem +, jako na numpadu
[10,10,"I love OpenSACD"] // šíleně velká klávesa s dlouhým textem - stále validní klávesa

Klávesy tvoří řádky. Více řádek tvoří rozvržení klávesnice. Všechny řádky mají stejnou délku.

Abyste to měli kapku jednodušší, jsou v rozvržení umístěny placeholdery tam, kde zabírá místo klávesa z jiného políčka mřížky. Když je v rozvržení klávesa [2,1], následuje hned za ní jeden [] placeholder. Když je v rozvržení klávesa [3,1], následují hned za ní dva [] placeholdery. Když je v rozvržení vysoká klávesa, jako např. [1,2], nachází se na její pozici v dalších řádcích [] placeholdery (zde jeden). Budou testovány pouze validní rozvržení.

Pojďme si ukázat nějaké příklady. pro začátek něco jednoduchého:

[
[[1, 1, "X"], [1, 1, "O"]],
[[2, 1, "BI-3DT"], []],
[[1, 1, "<"], [1, 1, ">"]],
]
easylayout

Rozvržení s klávesami přes více řádků:

[
[[1,2], [1,1]],
[[], [1,2]],
[[1, 1], []],
[[2,2], []],
[[], []],
]
long

A něco zajímavějšího:

[
[[1,1, "Esc"], [], [1,1,"F1"], [1,1,"F2"], [1,1,"F3"], [1,1,"F4"], [], [1,1,"F5"], [1,1,"F6"], [1,1,"F7"], [1,1,"F8"], [], [1,1,"F9"], [1,1,"F10"], [1,1,"F11"], [1,1,"F12"], [], [1,1], [1,1], [1,1], [], [], [], [], []],
[[], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], []],
[[1,1], [1,1], [1,1], [1,1], [1,1], [1,1], [1,1], [1,1], [1,1], [1,1], [1,1], [1,1], [1,1], [1,1], [2,1], [], [], [1,1], [1,1], [1,1], [], [1,1], [1,1], [1,1], [1,1]],
[[2,1], [], [1,1,"Q"], [1,1,"W"], [1,1,"E"], [1,1,"R"], [1,1,"T"], [1,1,"Y"], [1,1,"U"], [1,1,"I"], [1,1,"O"], [1,1,"P"], [1,1], [1,1], [2,2], [], [], [1,1], [1,1], [1,1], [], [1,1], [1,1], [1,1], [1,2]],
[[2,1], [], [1,1,"A"], [1,1,"S"], [1,1,"D"], [1,1,"F"], [1,1,"G"], [1,1,"H"], [1,1,"J"], [1,1,"K"], [1,1,"L"], [1,1], [1,1], [1,1], [], [], [], [], [], [], [], [1,1], [1,1], [1,1], []],
[[3,1], [], [], [1,1,"Z"], [1,1,"X"], [1,1,"C"], [1,1,"V"], [1,1,"B"], [1,1,"N"], [1,1,"M"], [1,1], [1,1], [1,1], [3,1], [], [], [], [], [1,1], [], [], [1,1], [1,1], [1,1], [1,2]],
[[2,1], [], [2,1], [], [6,1], [], [], [], [], [], [2,1], [], [2,1], [], [2,1], [], [], [1,1], [1,1], [1,1], [], [2,1], [], [1,1], []],
]
qwerty

Rozhraní modulu

module keyboard(
    layout=[[[1,1,"A"]]],
    keysize=[13,13,7],
    keydip=2,
    textsize=4,
    textz=0.5,
    keymargin=1,
    defaultspace=0.25,
    basez=10,
    basemargin = 10,
    upwards=2
    ) {
  // sem napište váš kód...
}

Nemožné hodnoty nebudou testovány. Berte ale na vědomí, že některé hodnoty jako okraje, vzdálenosti, mezery dávají smysl i když jsou nastaveny na 0.

Psaní pomocných modulů je silně doporučeno. Ujistěte se, že váš modul lze použít z jiného souboru pomocí direktivy use <keyboard.scad>. Manipulace s magickými proměnnými $f* je zakázána. Pokud chcete vaše řešení prohlížet s vyšším rozlišením, proveďte to například z externího souboru. Váš kód musí splňovat určitou kvalitu. Opakování v kódu je špatně, vždy použijte moduly a cykly. Není doporučováno používat rekurzi, ani to k vyřešení úkolu není zapotřebí. Bulharské konstanty musí být doplněny o vysvětlující komentář. Využití externích knihoven (včetně knihovny MCAD) je zakázáno.

Odevzdávání a hodnocení

 • Maximální počet bodů: 30
 • Za testy: 25
 • Za kvalitu kódu: 5
 • (Kód, který neprochází alespoň třemi testy, nemá nárok na body za kvalitu.)

K odevzdávání použijte GitHub. Běžte na následující odkaz: classroom.github.com/…​. GitHub vám vytvoří repozitář v naší organizaci. Hned po jeho vytvoření dejte své ČVUT uživatelské jméno do souboru USERNAME. Svou implementaci vložte do souboru keyboard.scad. Hodnotíme a feedback dáváme jen k výchozí větvi master.

Checkpointy:

 • 2017-03-27 01:00 (ráno / v noci)
 • 2017-04-03 01:00
 • 2017-04-10 01:00 (po tomto checkpointu již nebudou z naší strany přidány žádné testy)
 • 2017-04-17 01:00

Zpětnou vazbu poskytneme většinou do 24 hodin. V repozitáři vám založíme issue nebo vám dáme palec nahoru pod testovaný commit.

Deadline:

 • 2017-04-24 (včetně)

ChangeLog

Změny v zadání od vydání alfa verze:

 • v rozhraní chyběl paramtr keydip, byl přidán