Jdi na navigaci předmětu

Problémy při tisku

Na tiskárnu se nelze připojit

Pokud se nelze na tiskárnu připojit…​

  1. Zkontrolujte, že je tiskárna připojena k elektrické síti.
  2. Zkontrolujte, že je tiskárna zapnutá (kolébkovým vypínačem na zdroji)
  3. Zkontrolujte, že je tiskárna připojena k síťovému kabelu a že u konektoru svítí/bliká zelená kontrolka.
  4. Připojujte se ze školního počítače (případně přes fakultní VPN).
  5. Ujistěte se, že se připojujete na správnou adresu. Zadávejte do počítače explicitně celou adresu, včetně http://.
  6. Tiskárnu restartujte jejím vypnutím a opětovným zapnutím (případně vypojením a zapojením do elektřiny).

Pokud nic z toho nepomůže, požádejte cvičícího o pomoc.

Z extruderu není vytlačován žádný plast

Pokud jste právě zavedli filament, chvíli to trvá, než se z extruderu vytlačí veškerý vzduch a začne se vytlačovat plast.

Jemně uchopte filament při extrudování a zkontrolujte hmatem, zda je filament bez problémů vtahován dovnitř extruderu. Pokud je filament na místě a nejde dovnitř, znamená to, že je extruder ucpaný.

  1. Zkontrolujte správnost nastavených teplot.
  2. Zkuste filament vyjmout a zavést znova.

Pokud nic nepomůže, je nutné extruder vyčistit. Přivolejte cvičícího pro asistenci.

Tiskárna vydává divný hlasitý zvuk

Tiskárny jsou obecně velmi hlučné. Pokud si však všimnete velmi nezvyklého hluku při tisku, nebojte se přivolat cvičícího.

Z tiskárny se kouří / hoří / je viditelně fyzicky poškozená

Okamžitě upozorněte cvičícího. I pokud si nejste jisti, zda je to problém, raději přivolejte cvičícího. Nestačí se hlásit, rovnou křičte. Požár tiskárny není neobvyklá věc.