Jdi na navigaci předmětu

Hodnocení

Celkové hodnocení se skládá z bodů získaných v průběhu semestru. Nekoná se žádná zkouška, ani se nepíše žádný test. Zde je celková skladba bodů, které můžete získat:

  • 30 bodů za úlohy na cvičeních
  • 30 bodů za parametrický úkol v OpenSCADu
  • 40 bodů za semestrální práci

Cvičící smí, ale není povinen, udělit další body nad rámec celkového součtu 100 bodů za mimořádnou aktivitu nad rámec povinností.

Vaše hodnocení naleznete na grades.fit.cvut.cz.

Celkové hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

ZnámkaBodové rozmezíSlovní hodnocení
A90 a vícevýborně
B80-89velmi dobře
C70-79dobře
D60-69uspokojivě
E50-59dostatečně
Fméně než 50nedostatečně