Jdi na navigaci předmětu

Tisk: Podpory

Ne vždy se stává, že model lze na FDM tiskárně vytisknout tak, jak je. Již víte, že za jistých okolností, se dá tisknout věci do vzduchu. Jak to ale udělat, když se nejedná o most?

Jendou z možností je vytisknout pod objektem podpůrné struktury, podpory, nebo častěji anglicky support. O tom bude dnešní cvičení.

Pro tisk s podporami je třeba tuto funkcionalitu explicitně zapnout ve Slic3ru na stránce Support material.

Slic3r umí sám detekovat, kde je support potřeba, jen je mu třeba říci, co naše tiskárna ještě zvládne. To závisí na různých okolnostech, jako rychlosti tisku, vlastnostech tiskového materiálu, teplotě okolí a aktivním chlazení.

Slic3r
Obrázek 1. Nastavení Slic3ru pro podpory
Medvěd
Obrázek 2. Model medvěda se zvýrazněnými převisy – tam bude potřeba support
Důležité:

Pro dnešní cvičení si stáhněte obecný Config Bundle pro Slic3r, tedy nepoužívejte ten ze cvičení o mostech.

Varování:

Dodržujte všechna bezpečnostní pravidla z tiskového cvičení. Zejména nejezte vteřinové lepidlo a nerozebírejte plastovou krytku zdroje tiskárny.

Úkoly

Co to dá? (2 body)

Vaším úkolem za dva body je připravit si nebo najít vhodný testovací model, na kterém ověříte, jak veliké převisy tiskárna bez problému vytiskne bez supportu.

Můžete použít například portál Thingiverse.com a vyhledat „overhang test“.

Pro případ výpadku portálu Thingiverse.com máme některé modely k dispozici i zde:

Návod

  1. Protože jste stáhli model z Internetu, měli byste nejprve provést kontrolu správnosti meshe.
  2. Model vhodně naškálujte, abyste úkol stihli; vězte ale, že příliš malý model může test ovlivnit.
  3. Nejprve vytiskněte model bez supportu, v případě nutnosti tisk ve vhodný čas zastavte.
  4. Poté nastavte úhel suppportu tak, aby se model mohl vytisknout, ale supportu bylo co nejméně; model vytiskněte znovu.
Důležité:

Před tiskem si vždy prohlédněte náhled Gcodu a zkontrolujte, že se support opravdu nachází tam, kde ho očekáváte.

Varování:

Jestliže se tisk testovacího modelu hned napoprvé vytiskne bez podpor, znamená to, že tiskárna vytiskne cokoliv, nebo že jste provedli nedostatečný test?

Jak se podporám vyhnout? (1 bod)

Vaším úkolem za jeden bod je vytisknout medvěda bez podpor. Musíte ho vhodně nařezat, vytisknout a poté (nepovinně) slepit vteřinovým lepidlem. Pro nařezání můžete použít Slic3r, před podélným řezem můžete objektem otáčet.

Návod

  • Pro podélný řez objektem použijte tlačítko Cut. Chcete zachovat obě části (Keep: Upper part, Lower part) a použít možnost Rotate lower part upwards.
  • Pro otočení objektu po jiné ose než Z použijte kontextovou nabídku objektu (pravým tlačítkem myši na objekt na kartě 3D).
Slic3r: Řez
Obrázek 3. Řez medvědem a volby řezu (výška řezu zde zvolena náhodně, aby vám nenapověděla)
Důležité:

Lepení je poměrně náročné, snažte se medvěda rozřezat na co nejmenší počet dílů.

Varování:

Při práci s lepidlem dbejte zvýšené opatrnosti a nepoškoďte zařízení učebny.

Úklid (povinný)

Kdo po sobě neuklidí, nemá na body nárok.

Credits

Na obrázcích a v úlohách se objevovaly modely:

  • Bear by Christophe Caranchini (CC BY-NC 3.0)