Jdi na navigaci předmětu

Semestrální práce 2013/2014

Varování:

Toto není aktuální zadání práce. Je zde pouze k účelům archivace.

Úkolem je vytvořit křižovatku pro tři trubky na vodu. Každá trubka má určitý profil a průměr. Křižovatka sama o sobě nesmí zpomalit průtok vody z dvou libovolných trubek do třetí (či z jedné do dvou).

Program

Doporučeným programem pro tvorbu modelu pro semestrální úlohu je OpenSCAD, je to zároveň jediný program, ke kterému budeme schopni zodpovědět dotazy.

Je možné zvolit libovolný program, který umožňuje tvorbu 3D modelů pomocí zdrojového kódu. Po konzultaci je možné zvolit i jiný způsob tvorby objektu, program však musí umožňovat parametrickou změnu požadovaných rozměrů.

V případě použití jiného programu musí být student při odevzdání schopen předvést „kompilaci“ výsledného modelu na vlastním počítači.

Slicovat je možné jakýmkoli dostupným programem, u kterého je technicky možné odevzdat slicovací profil. Konzultace poskytujeme k programům Slic3r a Skeinforge.

Tisknout můžete z jakéhokoli programu, kterým dokážete ovládat tiskárnu. Konzultace poskytujeme k programům Pronterface a Pronsole z balíčku Printrun.

Profily trubek

Profily

Konkrétní typ tvaru a vnitřní průměr tří trubek bude vygenerován pseudonáhodně (viz dále). Na otočení profilu záleží! Profily jsou znázorněny tak, že spodní strana leží dole (v rámci následnicích obrázků), jsou vždy kolmo na osu trubky a znázorňují pohled zevnitř ven.

Vzájemná pozice

Při pohledu shora svírají trubky se sousedícími trubkami úhel 120°.

Pohled z vrchu

Při pohledu z boku svírá jedna z trubek s podložkou úhel α z intervalu (-30°,30°), dvě další trubky jsou rovnoběžné z podložkou. Jejich středové osy jsou ve stejné výšce.

Pohled z boku

Konkrétní délka trubek a úhel, který svírá jedna trubka s podložkou bude vygenerován pseudonáhodně (viz dále).

Vnější zakřivení trubek může být libovolné, zvolte jej ale tak, aby dávalo smyl a nesnižovalo průchodnost trubkou. Myslete na to, že váš model musí být parametrický.

Rozměry a úhly

Následující tabulka pokrývá rozměry a úhly, které váš model musí reflektovat. Sloupec interval udává, v jakém rozsahu je možné dostat zadání (z tohoto rozsahu bude pseudonáhodně vybráno). Sloupec přístup udává jakým způsobem je k tomuto údaji třeba přistupovat při tvorbě modelu - buďto parametricky v daném intervalu, nebo fixně, podle zadání.

rozměr/úhelintervalpřístup
ladélka trubky A od středu spojení2 až 5 cmparam.
lbdélka trubky B od středu spojení2 až 5 cmparam.
lcdélka trubky C od středu spojení2 až 5 cmparam.
davnitřní průměr trubky A (dle zvoleného profilu)1 až 4 cmparam.
dbvnitřní průměr trubky B (dle zvoleného profilu)1 až 4 cmparam.
dcvnitřní průměr trubky C (dle zvoleného profilu)1 až 4 cmparam.
αúhel, jenž svírá trubka A s vodorovnou podložkou-30° až 30°fix.
úhel, jenž svírají trubky B i C s vodorovnou podložkouvždy 0°fix.
úhel, jenž vzájemně svírají trubky A, B i C (při pohledu z vrchu)vždy 120°fix.
tloušťka stěnyvolíte vhodně sami*param.

Tloušťku stěny vhodně zvolíte sami, ale musí být parametrická. Pokud tedy parametr bude 2, tloušťka musí být v celém objektu 2 (drobné deviace v oblouku jsou přípustné).

Pozor, pokud bude vzdálenost od středu příliš krátká a konce trubek by se překrývali, smíte (musíte) je patřičně prodloužit, nikoli však více, než je potřeba. Tuto skutečnost řádně okomentujete. Není nutné tento stav ošetřovat v parametrickém modelu!

Zadání

usernameAprofileBprofileCprofileAlenBlenClenalpha
bartito1Pentagon(14 mm)Square(29 mm)RippedSquare(14 mm)36 mm49 mm23 mm+12°
bremondrPentagon(18 mm)Circle(37 mm)Star(39 mm)30 mm44 mm34 mm+19°
camfrondPentagon(20 mm)Square(22 mm)RippedSquare(10 mm)50 mm42 mm47 mm+26°
cejhojanPentagon(15 mm)Circle(31 mm)RippedSquare(18 mm)32 mm29 mm29 mm+13°
dragodomSquare(15 mm)Circle(28 mm)RippedSquare(20 mm)47 mm50 mm30 mm+17°
elexapetSquare(11 mm)Circle(17 mm)Star(38 mm)38 mm30 mm31 mm+20°
formape6Pentagon(31 mm)Circle(34 mm)RippedSquare(31 mm)45 mm41 mm32 mm-14°
freyibohSquare(19 mm)Square(18 mm)Star(22 mm)38 mm44 mm33 mm+13°
hejlfranPentagon(35 mm)Square(35 mm)RippedSquare(33 mm)41 mm33 mm46 mm+28°
herycjanPentagon(38 mm)Square(12 mm)Star(24 mm)24 mm42 mm25 mm+13°
husakja4Square(19 mm)Circle(21 mm)RippedSquare(38 mm)26 mm29 mm36 mm-18°
kakoslukPentagon(32 mm)Circle(30 mm)RippedSquare(14 mm)27 mm26 mm45 mm-27°
kalinmi2Square(30 mm)Square(40 mm)RippedSquare(26 mm)49 mm28 mm27 mm-26°
kasalto1Square(35 mm)Circle(25 mm)Star(29 mm)34 mm42 mm38 mm-21°
kholdaviPentagon(16 mm)Square(37 mm)RippedSquare(39 mm)28 mm25 mm26 mm-12°
kobezjanSquare(39 mm)Circle(32 mm)RippedSquare(28 mm)42 mm24 mm44 mm+28°
kolarto5Pentagon(16 mm)Square(21 mm)RippedSquare(14 mm)28 mm41 mm27 mm+23°
kolarvinPentagon(38 mm)Square(14 mm)RippedSquare(27 mm)46 mm35 mm37 mm-16°
kukacji1Pentagon(16 mm)Circle(36 mm)Star(17 mm)38 mm37 mm32 mm+12°
lukeshanSquare(17 mm)Circle(40 mm)Star(27 mm)31 mm41 mm43 mm-27°
malikdusSquare(10 mm)Square(26 mm)RippedSquare(31 mm)24 mm24 mm33 mm-24°
mertijirSquare(28 mm)Circle(39 mm)RippedSquare(36 mm)45 mm45 mm26 mm+26°
najdoolgSquare(23 mm)Circle(35 mm)RippedSquare(21 mm)24 mm48 mm41 mm+22°
novakj98Pentagon(33 mm)Circle(30 mm)RippedSquare(19 mm)43 mm37 mm31 mm-27°
oppldaviSquare(25 mm)Circle(32 mm)RippedSquare(13 mm)28 mm28 mm23 mm-19°
pekarja5Square(24 mm)Square(30 mm)Star(31 mm)49 mm49 mm44 mm-16°
pelanma4Pentagon(34 mm)Square(20 mm)RippedSquare(12 mm)26 mm31 mm24 mm-23°
pestape1Pentagon(33 mm)Circle(11 mm)Star(39 mm)47 mm33 mm39 mm+27°
petrope1Square(33 mm)Square(31 mm)RippedSquare(24 mm)34 mm50 mm37 mm+30°
pilatcenPentagon(39 mm)Circle(38 mm)Star(25 mm)35 mm38 mm47 mm-28°
priknjakPentagon(37 mm)Square(25 mm)RippedSquare(35 mm)25 mm21 mm30 mm-12°
prusaja3Pentagon(20 mm)Square(34 mm)RippedSquare(18 mm)41 mm44 mm48 mm-22°
prihoda1Square(22 mm)Circle(26 mm)RippedSquare(35 mm)40 mm30 mm25 mm+14°
richtmatSquare(36 mm)Square(16 mm)RippedSquare(15 mm)48 mm49 mm42 mm-16°
rytirnikPentagon(12 mm)Circle(39 mm)RippedSquare(20 mm)41 mm37 mm24 mm+14°
skorevraPentagon(28 mm)Circle(31 mm)Star(37 mm)48 mm21 mm34 mm-26°
sochualeSquare(30 mm)Square(12 mm)Star(15 mm)43 mm38 mm24 mm+18°
svobol25Pentagon(28 mm)Circle(10 mm)Star(16 mm)23 mm30 mm43 mm-23°
sembejirSquare(15 mm)Square(19 mm)RippedSquare(16 mm)36 mm34 mm21 mm-14°
stastm11Pentagon(20 mm)Circle(16 mm)Star(24 mm)37 mm24 mm24 mm+14°
tkadljakSquare(23 mm)Square(18 mm)RippedSquare(18 mm)28 mm45 mm50 mm+16°
trusijanSquare(17 mm)Square(31 mm)Star(10 mm)24 mm35 mm30 mm+14°
tvrdipa1Pentagon(18 mm)Square(31 mm)Star(13 mm)38 mm43 mm40 mm+21°
vanazde1Pentagon(34 mm)Square(23 mm)RippedSquare(16 mm)22 mm34 mm38 mm-18°
vopatradSquare(33 mm)Square(40 mm)Star(14 mm)39 mm41 mm38 mm+19°
vyvledavPentagon(26 mm)Square(17 mm)RippedSquare(40 mm)44 mm31 mm49 mm+17°
zalouja4Pentagon(23 mm)Square(25 mm)RippedSquare(27 mm)32 mm36 mm45 mm-24°
zaludjakSquare(20 mm)Circle(25 mm)Star(39 mm)21 mm34 mm23 mm-22°

Odevzdání

Elektronickou část práce odevzdávejte do 27.11.2013 včetně do svého namespace zde na Eduxu. Soubory uložte do zipu pojmenovaného username-semestralka.zip, např hroncmir-semestralka.zip. Do svého namespacu na tento soubor uveďte odkaz. Nahrát musíte následující:

  • zdrojový kód modelu v jednom nebo více souborech
  • pokud je to potřeba tak případný vysvětlující text
  • vygenerovaný STL soubor s výchozími parametry
  • vygenerovaný gcode (parametry tiskárny a materiálu se včas dozvíte)
  • profil slicovacího programu
    • Slic3r umožňuje export profilu do souboru ini
    • Skeinforge ukládá informace do .csv souborů ve složce ~/.skeinforge

V případě zmeškání řádného termínu bude možné odevzdat s bodovým postihem později. Konkrétní bodový postih bude určen na základě množství takových prací.

V posledních čtyřech týdnech semestru jsou v čase cvičení v KOSu vypsány termíny klasifikovaných zápočtů. Na těchto speciálních cvičeních svůj model vytisknete v laboratoři 3D tisku (A1051). Po termínu elektronického odevzdávání můžete svůj model nadále vylepšovat za účelem lepšího výtisku, ale hodnocení elektronické části proběhne na odevzdaných datech.

Podle potřeby budou vypsány opravné termíny.

Hodnocení

Model20
Jedná se o model křižovatky tří trubek1povinný
Vzájemná pozice (svíraný úhel) odpovídají zadaní1
Trubka A svírá s „podložkou“ zadaný úhel2
Osy trubek C a B leží v jedné rovině2
Je možné měnit parametrem délky trubek1povinný
Je možné měnit parametrem průměry trubek1povinný
Je možné měnit parametrem tloušťku stěny celého objektu1
Vygenerovaný model s výchozími parametry je v pořádku (z hlediska meshe)1povinný
Vygenerovaný model s pozměněnými parametry je v pořádku2
Profily a délky trubek odpovídají zadání1povinný
Při výchozích parametrech křižovatka nezmenšuje průchodnost1
Při pozměněných parametrech křižovatka nezmenšuje průchodnost2
Při výchozích parametrech z křižovatky nic netrčí, ani neobsahuje díry1povinný
Při pozměněných parametrech z křižovatky nic netrčí, ani neobsahuje díry2
Zdrojový kód je vhodně členěn a komentován1povinný
Příprava na tisk20
Vhodně nastavená tloušťka stěny trubky a adekvátně zvolený počet obvodových vrstev5povinný v rámci části
Vhodné umístění objektu na tiskovou plochu5
Popory (nejsou potřeba - 5, vhodné užití - 2.5, zbytečné užití - 0)5
Vhodné nastavení parametrů tisku (perimtery, výplň)5
Tisk20
Jedná se o výtisk modelu s výchozími parametry, výtisk je opracovaný (např. bez podpor)5povinný v rámci části
Rozměry a úhly odpovídají zadání (včetně tloušťky stěny dle vašeho výběru)5
Výtisk neobsahuje vady zjevně způsobené nevhodnou přípravou modelu10