Jdi na navigaci předmětu

Tisk: Mosty

V minulých cvičeních jsme si vysvětlili, že klasické FDM tiskárny z fyzikálních důvodů nemohou tisknout do vzduchu a tak je potřeba mít pod aktuálně tištěnou částí tiskovou desku nebo již vytištěnou část objektu. Ukázali jsme si, jak přidat podpory pro části modelu, které by vyžadovaly tisk do prázdného místa.

Ne všechny situace však vyžadují plýtvat materiálem na tisk podpor. Pokud jste zkoumali, jak vypadá infill a co se děje po vytištění infillu, pak jste si jistě všimli, že někdy přeci jen dochází k tisku do vzduchu. Pokud máme 15% infill a chceme jej z vrchu zakrýt, pak logicky tiskneme v 85 % času do vzduchu. Jak to tedy může fungovat?

Varování:

Dodržujte všechna bezpečnostní pravidla z minulého cvičení. Zejména nikoho nebodejte šroubovákem a nepijte chemické čistící prostředky.

Mosty

Most
Obrázek 1. Most – Obrázek z videa © BCN3D Technologies

Situaci, kdy tiskneme z jednoho pevného bodu do druhého („z břehu na břeh“) rychlým jednoduchým lineárním „tahem“ nazýváme přemostění (anglicky bridging).

Při přemostění se spoléháme na to, že vlákno plastu stále ještě vytéká z trysky (tzv. „visí“) a za danou dobu, kdy vlákno na trysce drží, se stihne tryska přesunout do druhého pevného bodu (na „protější břeh“), kde se vlákno uchytí. Tuhnutí a smršťování plastu pak ještě zařídí, že se dané vlákno napne a je rovné.

Velkou roli při tisku mostů hraje větrák, rychlost posunu trysky a množství vytlačeného plastu. Při příliš nízké rychlosti se vlákno prověsí dolů, nebo z trysky upadne. Vysoká rychlost zase může vlákno přetrhnout dříve, než dorazí k druhému bodu. Foukáním na některé druhy materiálů (PLA, PET) můžeme proces chladnutí urychlit.

Logicky není žádoucí, aby byl most prověšený nebo měl přetrhaná vlákna.

Nastavení mostu ve Slic3ru

Pro kalibraci mostu se upravuje hodnota v aplikaci Slic3r v sekcích:

  • Print Settings → Speed → Bridges
  • Print Settings → Advanced → Flow
  • Filament Settings → Cooling
Důležité:

Pro dnešní cvičení si stáhněte config bundle určený pro tisk mostů a použijte nastavení Bridges, PET_Bridges, Hybrix.

Úkol

Během teraformace Marsu vás velitelství mise pověřilo úkolem vytisknout na 3D tiskárně most. V naší základně máme zmenšenou kopii 3D tiskárny, která bude poté na Marsu tisknout skutečné mosty.

Každý most má svoje ohodnocení. Čím hodnotnější most se vám podaří vytisknout, tím rychleji můžeme teraformovat Mars. Ohodnocení mostu ale není stejně rovnoměrné co se týče jeho výšky/šířky. Most široký 20 a dlouhý 30 není stejně ohodnocený jako most široký 30 a dlouhý 20. Hodnotnější je delší most. Jinak řečeno, pro zisk bodů se vyplatí dělat mosty spíše delší než širší.

Jako generátor mostu použijte soubor bridge.scad a mosty generujte v OpenSCADu (úprava implementace modulu za účelem získání více bodů je považována za podvod). Jednotky jsou v milimetrech a jedná se pouze o velikost mostu bez velikosti pilířů. Pilíře se nesnažte podříznout, negativně by to ovlivnilo tiskové vlastnosti.

Nezapomeňte použít config bundle určený pro tisk mostů (pozor, jde o jiný config bundle, než jsme používali minule).

Jinak postupujte podle návodu tisk krok za krokem.

Ohodnocení mostu je vždy vidět na jeho horní straně.

Varování:

Zkontrolujte si, že pilíře nejsou plné, ale mají infill. V nastavení případně snižte hodnotu Solid infill threshold area. Dva perimetry budou stačit.

Hodnocení

  • 1. bod za vytištění opravdu ošklivého propadlého mostu
  • 2. bod za vytištění ošklivého mostu
  • 3. bod za vytištění hezkého mostu

Výše uvedené body se nesčítají. Kdo po sobě neuklidí, nemá na body nárok. Bodované mosty musí být aspoň 30 mm dlouhé a mít ohodnocení alespoň 300.

Bonus

Studentské dvojici, které se podaří vytisknout nejhodnotnější most, budou započítány 3 bonusové body. Druhé nejlepší dvojici 2 body a třetí nejlepší dvojici 1 bod.

Tato soutěž probíhá napříč všemi paralelkami. Průběžné výsledky nejsou sdělovány soutěžícím. Do soutěže vstupují pouze mosty, za které jste dostali body výše. Není tedy možné např. odevzdat hezký krátký most za 3 body a zároveň soutěžit s opravdu ošklivým propadlým mostem.

Mosty z ABS

Pokud chcete, můžete si nesoutěžně vyzkoušet i tisk mostů z ABS. ABS má větší tepelnou roztažnost a hůře se na něj fouká. Pilíře mostu mají větší tendenci se odtrhnout během tisku od desky. Pokud máte jinak hotovo a chcete tisknout z ABS, zeptejte se cvičících na detaily.