Jdi na navigaci předmětu

3. Porovnání (Kulečník)

Porovnání jednotlivých řešení.

using CSV, DataFrames
"""

Pomocná hodnotící funkce přidělující body ve sloupci `score` pod pořadí ve sloupci `column` (seřazeném).

"""
function record_rank!(data_frame::DataFrame, column::Symbol)
  rank = 1
  value = first(data_frame[!, column])

  for row in eachrow(data_frame)
    if !ismissing(row[column]) && row[column] != value
      value = row[column]
      rank += 1
    end

    row[:score] += rank
  end
end
record_rank!

Načtení dat a přidání "skórovacího" sloupce.

df = CSV.read("results03.csv", DataFrame)
df[!, "score"] .= 0
describe(df)
7×7 DataFrame
Rowvariablemeanminmedianmaxnmissingeltype
SymbolUnion…AnyUnion…AnyInt64Type
1nicknameAheroninUwyss0String15
2simulate_time6.97308e83.87019e86.12738e81.81023e920Union{Missing, Float64}
3simulate_mem6.06668e82579260325.54537e8118348937620Union{Missing, Int64}
4check_x20.5632-160.89668.640868.640820Union{Missing, Float64}
5check_y-217.579-272.722-272.722176.89820Union{Missing, Float64}
6error(Not found)ErrorException (simulation)13Union{Missing, String31}
7score0.000.000Int64

Pozor! Tento benchmark nebyl úplně přímočarý na provedení. Řada implementací zdá se zvláštně selhává :-). Do sloupce error jsem zaznamenal důvod:

 • Not found: úkol nebyl odevzdán,
 • simulation: výjimka při pokusu o spuštění simulace (popis situace viz níže),
 • Table constructor: výjimka při pokusu o vytvoření kulečníku.
show(df[!,[:nickname, :error]], allrows=true)
33×2 DataFrame
 Row nickname  error            String15  String31?          
─────┼────────────────────────────────────────
  1 │ Kalvotom  missing           
  2 │ Tiharis  missing           
  3 │ Asuras   missing           
  4 │ Khoviar  missing           
  5 │ Offyn   (Not found)
  6 │ Avesior  (Not found)
  7 │ Elleas   missing           
  8 │ Apan    missing           
  9 │ Rhuqihr  missing           
 10 │ Uwyss   ErrorException (simulation)
 11 │ Uhunyll  ErrorException (simulation)
 12 │ Kharnas  (Not found)
 13 │ Ahith   ErrorException (simulation)
 14 │ Korass   ErrorException (simulation)
 15 │ Isigoris  missing           
 16 │ Gokelis  (Not found)
 17 │ Ozatosh  ErrorException (simulation)
 18 │ Emitrix  (Not found)
 19 │ Isim    (Not found)
 20 │ Ophuqiohn ErrorException (simulation)
 21 │ Terias   (Not found)
 22 │ Izohr   (Not found)
 23 │ Uphanneas (Not found)
 24 │ Awyn    missing           
 25 │ Tomorith  missing           
 26 │ Ossaem   ErrorException (simulation)
 27 │ Unnemal  missing           
 28 │ Enyll   (Not found)
 29 │ Aheronin  ErrorException (simulation)
 30 │ Thodelis  missing           
 31 │ Khukalis  missing           
 32 │ Sumorith  (Not found)
 33 │ Eluhion  ErrorException (simulation)

Testovací kulečník

Testovací kulečník je složen ze čtyř segmentů a čtyř oblouků. K vykreslení použiji svoji verzi kódu.

include("kalvotom/src/billiard.jl")
using .Billiard

Definice kulečníku.

table = Table([
  Segment([-200., 100.], [-100., 200.]),
  Segment([100., 200.], [200., 100.]),
  Segment([200., -100.], [100., -200.]),
  Segment([-100., -200.], [-200., -100.]),
  Arc([200., 0.], 100., -pi/2, pi/2),
  Arc([0., -200.], 100., pi, 2pi),
  Arc([-200., 0.], 100., pi/2, 3pi/2),
  Arc([0., 200.], 100., 0., pi)
 ])
Billiard table with 8 obstacles.

Benchmark používá následující počáteční podmínky a výpočet 100 000 odrazů. Zde pro jednoduchost zobrazím jen 100.

path = zeros(4, 100)
path[:, 1] = [100, 100, 0.5, -0.33]
simulate!(table, path)

A konečně výsledný obrázek.

draw_path(table, path)

Rychlost

sort!(df, :simulate_time)
record_rank!(df, :simulate_time)
show(df[!,[:nickname, :simulate_time, :score]], allrows=true)
33×3 DataFrame
 Row nickname  simulate_time  score String15  Float64?     Int64 
─────┼───────────────────────────────────
  1 │ Isigoris     3.87019e8   1
  2 │ Apan       4.54388e8   2
  3 │ Tomorith     4.63095e8   3
  4 │ Khukalis     5.38113e8   4
  5 │ Unnemal     5.84782e8   5
  6 │ Tiharis     5.96013e8   6
  7 │ Asuras      6.12738e8   7
  8 │ Awyn       6.30099e8   8
  9 │ Khoviar     6.85689e8   9
 10 │ Kalvotom     6.9666e8   10
 11 │ Elleas      7.26566e8   11
 12 │ Thodelis     8.79622e8   12
 13 │ Rhuqihr     1.81023e9   13
 14 │ Offyn   missing       13
 15 │ Avesior  missing       13
 16 │ Uwyss   missing       13
 17 │ Uhunyll  missing       13
 18 │ Kharnas  missing       13
 19 │ Ahith   missing       13
 20 │ Korass   missing       13
 21 │ Gokelis  missing       13
 22 │ Ozatosh  missing       13
 23 │ Emitrix  missing       13
 24 │ Isim    missing       13
 25 │ Ophuqiohn missing       13
 26 │ Terias   missing       13
 27 │ Izohr   missing       13
 28 │ Uphanneas missing       13
 29 │ Ossaem   missing       13
 30 │ Enyll   missing       13
 31 │ Aheronin  missing       13
 32 │ Sumorith  missing       13
 33 │ Eluhion  missing       13

Paměť

sort!(df, :simulate_mem)
record_rank!(df, :simulate_mem)
show(df[!,[:nickname, :simulate_mem, :score]], allrows=true)
33×3 DataFrame
 Row nickname  simulate_mem score String15  Int64?    Int64 
─────┼────────────────────────────────
  1 │ Isigoris   257926032   2
  2 │ Tomorith   462965568   5
  3 │ Apan     470394400   5
  4 │ Awyn     526488288   12
  5 │ Unnemal    530748336   10
  6 │ Asuras    546395616   13
  7 │ Tiharis    554537296   13
  8 │ Khoviar    586101504   17
  9 │ Khukalis   629331824   13
 10 │ Thodelis   664949104   22
 11 │ Kalvotom   734859552   21
 12 │ Elleas    738493744   23
 13 │ Rhuqihr   1183489376   26
 14 │ Offyn      missing   26
 15 │ Avesior     missing   26
 16 │ Uwyss      missing   26
 17 │ Uhunyll     missing   26
 18 │ Kharnas     missing   26
 19 │ Ahith      missing   26
 20 │ Korass     missing   26
 21 │ Gokelis     missing   26
 22 │ Ozatosh     missing   26
 23 │ Emitrix     missing   26
 24 │ Isim      missing   26
 25 │ Ophuqiohn    missing   26
 26 │ Terias     missing   26
 27 │ Izohr      missing   26
 28 │ Uphanneas    missing   26
 29 │ Ossaem     missing   26
 30 │ Enyll      missing   26
 31 │ Aheronin    missing   26
 32 │ Sumorith    missing   26
 33 │ Eluhion     missing   26

Poloha po 10 odrazech

Tento kulečník se také bude chovat chaoticky, takže po uvedených 100 000 odrazech bude u různých výpočtů vlivem i nepatrných zaokrouhlovacích chyb dosaženo velmi rozdílných výsledků.

Podíváme se proto pouze na 10 odrazů. I tak se výsledky přirozeně liší, ale je vidět, že hypotetická správná hodnota je někde kolem bodu [68,272][68, -272]. Z hodnot, které jsou blízko této hodnotě napočteme průměr a budeme měřit pořadí podle vzdálenosti od tohoto bodu.

show(df[!,[:nickname, :check_x, :check_y, :score]], allrows=true)
33×4 DataFrame
 Row nickname  check_x    check_y   score String15  Float64?   Float64?   Int64 
─────┼─────────────────────────────────────────────
  1 │ Isigoris    68.6408   -272.722   2
  2 │ Tomorith    68.6408   -272.722   5
  3 │ Apan      68.6408   -272.722   5
  4 │ Awyn     -160.896   -139.104   12
  5 │ Unnemal     68.6408   -272.722   10
  6 │ Asuras     68.6408   -272.722   13
  7 │ Tiharis    -97.295    176.898   13
  8 │ Khoviar     68.6408   -272.722   17
  9 │ Khukalis    68.6408   -272.722   13
 10 │ Thodelis   -160.896   -139.104   22
 11 │ Kalvotom    68.6408   -272.722   21
 12 │ Elleas     68.6408   -272.722   23
 13 │ Rhuqihr     68.6408   -272.722   26
 14 │ Offyn   missing    missing     26
 15 │ Avesior  missing    missing     26
 16 │ Uwyss   missing    missing     26
 17 │ Uhunyll  missing    missing     26
 18 │ Kharnas  missing    missing     26
 19 │ Ahith   missing    missing     26
 20 │ Korass   missing    missing     26
 21 │ Gokelis  missing    missing     26
 22 │ Ozatosh  missing    missing     26
 23 │ Emitrix  missing    missing     26
 24 │ Isim    missing    missing     26
 25 │ Ophuqiohn missing    missing     26
 26 │ Terias   missing    missing     26
 27 │ Izohr   missing    missing     26
 28 │ Uphanneas missing    missing     26
 29 │ Ossaem   missing    missing     26
 30 │ Enyll   missing    missing     26
 31 │ Aheronin  missing    missing     26
 32 │ Sumorith  missing    missing     26
 33 │ Eluhion  missing    missing     26
using Statistics
mean_x = mean(filter(x -> floor(Int64, x) == 68, collect(skipmissing(df.check_x))))
mean_y = mean(filter(y -> ceil(Int64, y) == -272, collect(skipmissing(df.check_y))))
(mean_x, mean_y)
(68.64077846426251, -272.7216854302761)
df[!, :distance] .= Inf
for idx in 1:nrow(df)
  if ismissing(df[idx, :check_x])
    continue
  end
  df[idx, :distance] = sqrt((df[idx, :check_x] - mean_x)^2 + (df[idx, :check_y] - mean_y)^2)
end
sort!(df, :distance)
record_rank!(df, :distance)
show(df[!,[:nickname, :distance, :score]], allrows=true)
33×3 DataFrame
 Row nickname  distance    score String15  Float64    Int64 
─────┼─────────────────────────────────
  1 │ Tomorith   5.74354e-10   6
  2 │ Khoviar   1.31451e-9   19
  3 │ Kalvotom   1.58204e-9   24
  4 │ Apan     1.61874e-9    9
  5 │ Rhuqihr   1.61997e-9   31
  6 │ Isigoris   1.86925e-9    8
  7 │ Unnemal   1.86925e-9   16
  8 │ Asuras    1.98222e-9   20
  9 │ Elleas    2.12754e-9   31
 10 │ Khukalis   1.19288e-8   22
 11 │ Thodelis  265.595      32
 12 │ Awyn    265.595      23
 13 │ Tiharis  479.263      25
 14 │ Offyn   Inf        39
 15 │ Avesior  Inf        39
 16 │ Uwyss   Inf        39
 17 │ Uhunyll  Inf        39
 18 │ Kharnas  Inf        39
 19 │ Ahith   Inf        39
 20 │ Korass   Inf        39
 21 │ Gokelis  Inf        39
 22 │ Ozatosh  Inf        39
 23 │ Emitrix  Inf        39
 24 │ Isim    Inf        39
 25 │ Ophuqiohn Inf        39
 26 │ Terias   Inf        39
 27 │ Izohr   Inf        39
 28 │ Uphanneas Inf        39
 29 │ Ossaem   Inf        39
 30 │ Enyll   Inf        39
 31 │ Aheronin  Inf        39
 32 │ Sumorith  Inf        39
 33 │ Eluhion  Inf        39

Závěrečná tabulka

sort!(df, :score)
show(df[!, [:nickname, :score]], allrows=true)
33×2 DataFrame
 Row nickname  score String15  Int64 
─────┼──────────────────
  1 │ Tomorith    6
  2 │ Isigoris    8
  3 │ Apan      9
  4 │ Unnemal    16
  5 │ Khoviar    19
  6 │ Asuras    20
  7 │ Khukalis   22
  8 │ Awyn     23
  9 │ Kalvotom   24
 10 │ Tiharis    25
 11 │ Rhuqihr    31
 12 │ Elleas    31
 13 │ Thodelis   32
 14 │ Offyn     39
 15 │ Avesior    39
 16 │ Uwyss     39
 17 │ Uhunyll    39
 18 │ Kharnas    39
 19 │ Ahith     39
 20 │ Korass    39
 21 │ Gokelis    39
 22 │ Ozatosh    39
 23 │ Emitrix    39
 24 │ Isim     39
 25 │ Ophuqiohn   39
 26 │ Terias    39
 27 │ Izohr     39
 28 │ Uphanneas   39
 29 │ Ossaem    39
 30 │ Enyll     39
 31 │ Aheronin   39
 32 │ Sumorith   39
 33 │ Eluhion    39