BI-PGA Programování grafických aplikací
Jdi na navigaci předmětu

Hodnocení

Hodnocení úloh

Student si sám vybírá po alespoň jednom tématu ze dvou povinných množin prací (2D a 3D) a případně jedn=e volitelné množiny (vizualizace). Každá z množin obsahuje jak práce jednoduché, obsahující jen základní množinu toho, co by měl student umět, tak práce pokročilejší, které si vyžádají více času na dokončení (a jsou pak bodově hodnoceny lépe). Některé práce jsou míněny jako případný začátek pro pokračování ve formě bakalářské práce.

Student si tedy může vybrat pokročilejší práci v oblasti jeho zájmu a doplnit je základními pracemi z druhých množin, zvolit si tři obdobně pracná zadání, nebo jít cestou těžších zadání za více bodů.

Součet bodového ohodnocení za semestrální práce MUSÍ mýt alespoň 70b.

Témata mají dané kontrolní body, ve kterých se kontroluje postup a začátek práce. Odevzdání v těchto bodech není povinné, ale doporučené (především pro první úlohu). Rozřazení úloh na druhém cvičení je orientační a je možné jej dodatečně změnit. Slouží především k tomu, aby si student zhruba rozvrhl svuj čas. Pokud později zjistí, že například Vizualizace jej zajímá více než čekal, není problém zadání změnit, nebo ze zadání naopak odstoupit. Úlohy je v případě zájmu doplnit o další úlohy dle návrhu studenta, obdobně lze i semestrální práce rozvést (komplexnější UI, export výsledků, atp.).

Varování:

Změna zadání je možná, ale jen pokud jsou daná témata už volná.

Varování:

Velmi však na základě předchozích běhů předmětu doporučujeme, aby alespon jedna z vybraných úloh byla vskutku minimalistická.

U naprosté většiny úloh (převedším v druhé a třetí části) je možné je nějaký způsobem rozvést například do Bakalářké práce (ostatně tak je tento předmět i navržen).

Důležité:

Součet maximálních bodových dotací za všechny tři úlohy musí být vyšší či roven 70. Je tím samozřejmě míněna "cena" úlohy, nikoli reálně získané body. Zároveň NELZE ze semestrálních prací získat více než 70b.

Příklad:

Student A:

Témaúlohamax. bodyzískané body
2DLBP3020
viz10K spořič3015
3Dcartoon shader1010

Součet maximálních bodových dotací: 30+30+10 = 70

Získaných bodů: min(70,45) = 45

Student B:

Témaúlohamax. bodyzískané body
2DFT5045
viz---
3Dmulti render4035

Součet maximálních bodových dotací: 50+40 = 90

Získaných bodů: min(70,45+35) = 70

Zápočet

Alespoň 35b a max 70b za úlohy dle Zadání semestrálních prací

Zkouška

Zkouška sestává jak z obhajoby a prezentace vytvořených nástrojů, tak z teoretické ústní části (pro ni se počítá s písemnou přípravou). Obě části zkoušky jsou povinné.

Příklady zkouškových testů:

A B C

A B C

Za zkousku lze ziskat až 30 bodu (plus až 5 bonusovych bodu za kvalitu prezentace pred zkouškou)

Převod standardní bodovací stupnice na známky je popsán následující tabulkou.

ZnámkaBodové rozmezíSlovní hodnocení
A90 a vícevýborně
B80-89velmi dobře
C70-79dobře
D60-69uspokojivě
E50-59dostatečně
Fméně než 50nedostatečně

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.