BI-PGA Programování grafických aplikací
Jdi na navigaci předmětu

Aplikace HelloWorld a jak přidat je do SAGE2

Aplikace HelloWorld a jak přidat je do SAGE2

Tvorba aplikace

Jakákoli připravená aplikace pro sage2 by měla obsahovat složku se dvěma soubory uvnitř:

 1. Zdrojový soubor javascript (napr. HelloFIT.js)
 2. Soubor JSON odpovídající zdrojovému kódu - instructions.json

Název složky nesmí obsahovat mezery!

Podívejme se na obsah těchto souborů na příkladu triviální ukázkové aplikace HelloFIT.

Ukázka 1. instructions.json
{
 "main_script": "helloFIT.js",  // přesný název skriptu
 "width": 250,          // počáteční šířka okna
 "height": 250,         // počáteční výška okna
 "title": "HelloFIT",      // název okna našeho programu
 "author": "Oleksandr Khokhych" // volitelný parametr
}
Ukázka 2. HelloFIT.js
// hodnota proměnné musí být přesně stejná jako název skriptu!!!
// ukládá základní šablonu aplikace, kterou rozšíříme
var helloFIT = SAGE2_App.extend({

  // inicializační funkce volaná při vytvoření okna
  // vstupní parametr 'data' má základní informace o okně (x, y, width, height, a date)
  init: function (data) {

    // Inicializace aplikace
    // parametr 'div' je html-tagem kontejneru pro naši aplikaci (img, canvas)
    this.SAGE2Init("div", data);
    // inicializace unikantního id kódu aplikace
    this.element.id = "div" + this.id;
    // přidame informace, kterou chceme vidět na obrazovce do innerHTML
    // platí tady stejná syntaxe HTML
    this.element.innerHTML = "<i style=\"font-size: 24px; color: Orange\">Hello FIT!</i>";
    // uděláme aby pozadí textu bylo bílé
    this.element.style.background = "white";
  },
});

Přidání a spuštění aplikace

Nyní stačí přidat naši aplikaci do SAGE2 systemu. Existují dva způsoby, jak to lze udělat.

Přidání aplikace prostřednictvím uživatelského rozhraní

 • Otevřete uživatelské rozhraní SAGE2
ui
 • Vytvořime zip složku se dvěma soubory uvnitř
zipfile
 • Přetáhneme ji do uživatelského rozhraní
move
 • Potvrďte nahrání souboru
answer
 • Aplikace se spustí a v budoucnu bude k dispozici v seznamu všech aplikací
app
applist

Po přidání nové verze aplikace musíte restartovat server nebo měnit soubory přímo ve složce User/Documents/SAGE2Media/apps/

Přidání aplikace přes server

 • Otevřete instalační složku SAGE2
folder
 • Přidejte složku aplikace do /public/uploads/apps/
 • Restartujte server
 • Aplikace se spustí a v budoucnu bude k dispozici v seznamu všech aplikací

Odkazy

Odkaz na zdrojový kód HelloFIT