BI-PGA Programování grafických aplikací
Jdi na navigaci předmětu

Akce

Akce

Tvorba aplikace

Tento příklad byl vytvořen, aby demonstroval, jak pracovat se systémem událostí.

Mezi úkoly demo příkladu patří manipulace s tlačítky a kurzorem myši (tažení objektu), čtení stisknutí klávesnice

K tomu použijeme funkci

event: function (eventType, position, user_id, data, date);

Bude vyvolána při jakékoli akci uživatele.

 • eventType - obsahuje typ události
 • position - obsahuje souřadnice (x, y) kurzoru
 • user_id - obsahuje unikantni id uživatele
 • data - obsahuje zakladni informace ob aplikaci
 • date - obsahuje čas
Ukázka 1. instructions.json
{
 "main_script": "Events.js",
 "width": 800,
 "height": 600,
 "animation": true,
 "title": "Events",
 "author": "Oleksandr Khokhych"
}
Ukázka 2. Events.js
var Events = SAGE2_App.extend({

  init: function (data) {

    this.SAGE2Init("canvas", data);

    this.ctx = this.element.getContext("2d");

    this.resizeEvents = "continuous";

    // počáteční souřadnice objektu
    this.Xpos = this.element.width / 2;
    this.Ypos = this.element.height / 2;

    //inicializace vlastností objektu: rychlost, velikost, barva, stav
    this.speed = 10;
    this.size = 40;
    this.color = "red";
    this.grab = false;

    // souřadnice objektu vzhledem ke kurzoru
    this.deltaX = 0;
    this.deltaY = 0;
  },

  draw: function (date) {

    // vyčistim obrazovku
    this.ctx.fillStyle = "white";
    this.ctx.fillRect(0, 0, this.element.width, this.element.height);

    // nakreslíme čtverec
    this.ctx.fillStyle = this.color;
    this.ctx.fillRect(this.Xpos, this.Ypos, this.size, this.size);
  },

  resize: function (date) {
    this.refresh(date);
  },

  event: function (eventType, position, user_id, data, date) {
    // pokud bylo stisknuto levé tlačítko myši
    if (eventType === "pointerPress" && (data.button === "left")) {
      // pokud je pozice kurzoru uvnitř čtverce
      if (position.x >= this.Xpos && position.x <= this.Xpos + this.size &&
        position.y >= this.Ypos && position.y <= this.Ypos + this.size) {

        // změnime stav a barvu objektu
        this.grab = true;
        this.color = "green";

        // vypočítáme pozice čtverce vzhledem k kurzoru myši
        this.deltaX = position.x - this.Xpos;
        this.deltaY = position.y - this.Ypos;

        this.refresh(date);
      }
    }
    // pokud se kurzor pohybuje
    else if (eventType === "pointerMove") {
      // pokud je kurzor sevřen na objektu
      if (this.grab) {
        // vypočítáme novou pozice čtverce
        this.Xpos = position.x - this.deltaX;
        this.Ypos = position.y - this.deltaY;

        this.refresh(date);
      }
    }
    // pokud uživatel uvolnil levé tlačítko myši
    else if (eventType === "pointerRelease" && (data.button === "left")) {
      // pokud kurzor byl sevřen na objektu
      if (this.grab) {
        // změnime stav a barvu objektu
        this.grab = false;
        this.color = "red";

        this.refresh(date);
      }
    }
    // pokud používáme kolečko myši
    else if (eventType === "pointerScroll") {
      // pokud kurzor byl sevřen na objektu
      if (this.grab) {

        let kx = this.deltaX / this.size;
        let ky = this.deltaY / this.size;

        // měníme velikost čtverce v závislosti na deltě otáčení
        let newSize = this.size - data.wheelDelta * 0.2;
        this.size = newSize > 10 ? newSize : 10;

        this.deltaX = kx * this.size;
        this.deltaY = ky * this.size;

        this.Xpos = position.x - this.deltaX;
        this.Ypos = position.y - this.deltaY;

        this.refresh(date);
      }
    }
    // téma widgetů bude probrána v jiném příkladu
    else if (eventType === "widgetEvent") {
      this.refresh(date);
    }
    // pokud bylo stisknuto tlačítko na klávesnici
    else if (eventType === "keyboard") {
      // pokud je stisknuto tlačítko 'r'
      if (data.character === "r") {
        this.size = 40;
        this.refresh(date);
      }
    }
    // pokud bylo stisknuto jedno z funkčních tlačítek
    else if (eventType === "specialKey"){
      // šipka vlevo
      if (data.code === 37 && data.state === "down") {
        this.Xpos -= this.speed; // posuneme objekt vlevo
        this.refresh(date);
      }
      // šipka nahoru
      else if (data.code === 38 && data.state === "down") {
        this.Ypos -= this.speed; // posuneme objekt nahoru
        this.refresh(date);
      }
      // šipka vpravo
      else if (data.code === 39 && data.state === "down") {
        this.Xpos += this.speed; // posuneme objekt vpravo
        this.refresh(date);
      }
      // šipka dolu
      else if (data.code === 40 && data.state === "down") {
        this.Ypos += this.speed; // posuneme objekt dolu
        this.refresh(date);
      }
    }
  }
});
app

Odkazy

Zdrojový kód: Events