BI-PGA Programování grafických aplikací
Jdi na navigaci předmětu

3. Zásuvné moduly pro GIMP (Python)

Cíl cvičení

Cílem cvičení je demonstrovat tvorbu zásuvného modulu do aplikace GIMP s využitím jazyka Python

Osnova

 • Instalace vývojového prostředí a nástrojů
 • Zdroje a příklady
 • Ukázkové příklady

Vývojové prostředí

OS Linux a OS Windows

 • v principu je potřeba jen textový editor
 • není potřeba kompilovat

Zdroje a příklady

GIMP Python Documentation

Beginning GIMP: From Novice to Professional

Gimp-Python

Objektový přístup

class filter_plugin(gimpplugin.plugin):

  def start(self):
    gimp.main(self.init, self.quit, self.query, self._run)

  def init(self):
    pass

  def quit(self):
    pass

  def query(self):
    gimp.install_procedure(
      "filter_plugin_main",
      "Popis ..",
      "Help ..",
      "Jiří Chludil",
      "Jiří Chludil",
      "2020",
      "<Image>/Filters/My filter",
      "RGB*, GRAY*",
      PLUGIN,
      [ # next three parameters are common for all scripts that are inherited from gimpplugin.plugin
        (PDB_INT32, "run_mode", "Run mode"),
        (PDB_IMAGE, "image", "Input image"),
        (PDB_DRAWABLE, "drawable", "Input drawable"),
      ],
      []
    )

  def filter_plugin_main(self, run_mode, image, drawable):
    ...


if __name__ == '__main__':
  color_filter_plugin().start()

GUI - vlastní design

def create_dialog(self):
  self.dialog = gimpui.Dialog("filter", "filters_dialog")

  # 3x9 non-homogenous table
  self.table = gtk.Table(9, 3, True)
  self.table.set_row_spacings(10)
  self.table.set_col_spacings(10)
  self.table.show()

  # checkbox
  self.myCheck = gtk.CheckButton("Active")
  self.myCheck.show()
  self.myCheck.connect("clicked",self.checkboxClicked)
  self.table.attach(self.yCheck, 1, 2, 0, 1)

  # adjustment
  self.myAdj = gtk.Adjustment(0.0, -255.0, 255.0, 1.0, 1.0, 0)
  self.myAdjScale = gtk.HScale(self.myAdj)
  self.myAdjScale.set_digits(0)
  self.myAdjScale.set_value(0)
  self.myAdjScale.connect("value_changed", self.adjScaleChangeValue)
  self.table.attach(self.myAdjScale, 2, 3, 1, 2)

  ...
def checkboxClicked(self,widget):
  ...
def radiusChangeValue(self,widget):
  ...

Demonstrace

Zadání

Vytvořte modul posunutí kanálů, který provede posun (přičtení parametru) všech obrazových kanálů. Modul bude mít nastavitelné parametr určující posunutí hodnoty všech kanálu a bude fungovat pro režimy RGB* a GRAY*

zdroj

Řešení

Samostatná práce

Zadání

Vytvořte modul posunutí kanálů, který provede posun (přičtení parametru) jednotlivých obrazových kanálů. Modul bude mít nastavitelné parametry určující posunutí hodnoty jednotlivých kanálu a bude fungovat pro režimy RGB* a GRAY*

Řešení