BI-PGA Programování grafických aplikací
Jdi na navigaci předmětu

Export modelů Blender do Unity

1. Object→Apply→All transforms

1 ApplyTransforms

To je kvůli tomu, že když se dělají transformace, škálování třebas, v object módu a ne v edit módu tak se při exportu nemusejí projevit a objekt může být zvláštně roztáhlý protože se neprojevilo smrštění.

2. File→Export→FBX

2 ExportFBX

FBX je sice trochu větší nežli OBJ ale zase umí animace. Sice ne vždy je potřebujete ale je dobrý mít v projektu unifikovaný formát když s ním děláte něco v kódu. Nemusíte se stále koukat s jakým formátem pracujete.

3. Export settings

3 ExportSettings
  • Selected Objects (to je dobrý když něco modelujete jako celou scénu v jednom souboru a chcete vyexportovat jen ten jeden označený objekt)
  • FBX Units Scale
  • Forward: -Z Forward
  • Up: Y Up
  • Apply Unity
  • Apply Transform

Ostatní nastavení vás asi obecně nemusejí zajímat.

4. Import do unity

Odsud už je to jen tak snadné jako drag’n drop toho 3D modelu do Unity "content browseru" a odsud do scény.

4 Zeros

a jak si můžete všimnout všechny rotace jsou vynulované a scale 1.0. Je dobrý hned od začátku počítat s tím, že jedna Unity jednotka je jeden metr, vyhnete se tomu, že celý projekt budete rescalovat třeba kvůli tomu aby vám správně fungovala fyzika nebo posouvání objektů na souřadnice. Tyhle nastavení vám k tomu pomůžou, kostku v Blenderu 1m x 1m x 1m vám naimportují do Unity normálně jako kostu 1m x 1m x 1m.