BI-PGA Programování grafických aplikací
Jdi na navigaci předmětu

Ukázková vypracovaná témata

Ukázky vypracovaných témat, v závorce je uvedeno bodové hodnoceni (dosažené body / max).

Seznam slouží primárně k odhadnutí náročnosti úloh a přehledu toho, co můžete vytvářet. Vzhledem k otevřenosti kódu upozorňujeme: - nad kódy běží srovnávač kódu - zveřejněné úlohy mají snížené bodové ohodnocení (úlohu někdo již zpracoval, můžete se inspirovat) - konkrétní bodové hodnoceni pro koroniály bude jiné, vzhledem k nepovinnosti SAGE2 úlohy - všimněte si předevsim úloh velmi dobře splněných (tj. kód i dokumentace je v pořádku) - všimněte si i úloh NEsplněných dostatečně (např. 19/50) - úlohy označené vykřičníkem jsou buď velmi náročné, specifické, či jiným způsobem zajímavé

Další jinak zajímavé dokumentace a projekty

GIMP

Blender

SAGE