BI-PGA Programování grafických aplikací
Jdi na navigaci předmětu

Synchronizace aplikací mezi display klienty

Synchronizace aplikací mezi display klienty

Rozebereme synchronizaci na příkladu aplikací, kterou nazveme runnung_square (běžící čtverec). Barevný čtverec se hýbá uvnitř okna. Pokud se čtverec srazí se stěnou, náhodně změní svůj směr pohybu a barvu. Vytvoříme složku running_square a soubory running_square.js a instructions.json.

instructions.json

 {
 "main_script": "running_square.js",
 "width": 400,
 "height": 400,
 "animation": true,
 "title": "Running Square"
 }

running_square.js

 var running_square = SAGE2_App.extend({
   init: function (data) {},
   draw: function (date) {},
   drawSquare: function () {},
   nextPoint: function (dt) {},
   newVector: function () {}
 });

Funkce init(data) inicializuje okno a proměny.

 init: function (data) {
    // Inicializujeme Canvas
    this.SAGE2Init("canvas", data);
    // Inicializujeme promeny
    this.ctx = this.element.getContext("2d");
    // Souradnice ctverce [x, y]
    this.coordinates = [0, 0];
    // Smer pohybu
    this.vector = [-1, 0];
    // Rychlost pohybu
    this.speed = 125;
    // Velikost strany čtverce
    this.squareSize = 50;
    // Soucasna barva ctverce
    this.color = "blue";
    // Vsechny mozne barvy ctverce
    this.colors = ["red", "green", "blue"];
 },

draw(date) volá funkce, které se zabývají kreslením a pohybem čtvrce.

 draw: function (date) {
    // Kreslime pozadi
    this.ctx.fillStyle = "white";
    this.ctx.fillRect(0, 0, this.element.width, this.element.height);
    // Kreslime ctverec
    this.drawSquare();
    // Posouvame ctverec nebo menime smer pohybu
    this.nextPoint(this.dt);
 },

Kreslením čtverce se zabývá funkce drawSquare().

 drawSquare: function () {
   this.ctx.fillStyle = this.color;
   this.ctx.fillRect(this.coordinates[0],
     this.coordinates[1],
     this.squareSize,
     this.squareSize);
 },

Funkce nextPoint(dt) vypočítá souřadnice čtverce.

 nextVector: function (dt) {
    //Vypocitame novу souradnice ctverce
    let new_x = this.coordinates[0] + this.vector[0] * dt * this.speed;
    let new_y = this.coordinates[1] + this.vector[1] * dt * this.speed;
    // Pokud se ctverec srazí se stěnou, zmeni smer pohybu, jinak ukladame nove souradnice
    if (new_x + this.squareSize > this.element.width ||
      new_y + this.squareSize > this.element.width ||
      new_x < 0 || new_y < 0) {
      // Vola funkkce pro vypocet noveho smeru pohybu
      this.newVector();
    }
    else {
      // Ukladame nove souradnice
      this.coordinates[0] = new_x;
      this.coordinates[1] = new_y;
    }
 }

Pokud zjistí, že se srazil se stěnou, Zavolá funkce newVector(), která vypočté nový směr a vyberé novou barvu.

 newVector: function () {
   // Vypocitame novy smer
   x = Math.random() * 2 * Math.PI;
   this.vector[0] = Math.cos(x);
   this.vector[1] = Math.sin(x);
   // Ukladame ovu barvu
   this.color = this.colors[Math.floor(Math.random() * this.colors.length)];
 }

Pokud spustíte takový program, zjistité, že není synchronizován mezi display klienty. Pro synchronizaci potřebujeme program trochu přepsát. Za prvé přídáme do souboru instructions.json parametr load.

 "load": {
  "coordinates": [ 0, 0 ],
  "color": "red"
 },

Do load předáme objekt ze všemi parametry, které budé server synchronizovat. K takovým parametrům můžete v js souboru mít přístup přes objekt state (Např. this.state.color). Z toho důvodu už nemusíme je inicializovat ve funkci init(data).

Teď už mate aplikaci synchronizovanou. Mezi display klienty jeden budé Master klientem, což znamená, že tenhle klient budé generovat a odesílat parametry ostatním klientům. Zjistit, který klient je Master můžete pooci funkce this.isMaster(). Tato funkce vrací true když volána Master klientem.

Update parametrů probíhá automaticky bez ohledu na to, jestli byly synchronizované parametry změněny. Pokud ale bude potřeba volát update ručně musíte použit funkce this.SAGE2Sync(). Příjimá jako parametr true nebo false. V obou připadech parametry budou aktualizované na display klientech serveru. Pokud ale nějaký jiný web používá naše aplikace a chceme aktualizovat parametry, musíme vybrat true.

Po každém updatu se volá funkkce load()

 load: function () {
   // neco
 },

Musíte být opatrný při volání funkce SAGE2Sync() uvnítř load(), protože to muže přivest k nekonečnemu ciklu updatů.

Zdrojový kod:

running_square

running_square_with_sync