BI-PGA Programování grafických aplikací
Jdi na navigaci předmětu

Unity úvod + instalace

Postup pre inštaláciu:

1
 • Pre inštaláciu verzie Unity klikneme na založku Installs v menu na ľavej strane.
2
 • Uvádza sa, že všeobecne sú projekty zo starších verzií spätne kompatibilné a spustiteľné vo verziách novších (avšak bohužiaľ ani toto nie je vždy pravda), no pre projekty z novších verzií Unity kompatibilita so staršími verziami Unity neplatí. My zvolíme odporúčanú verziu.
3
 • Ak potrebujete konkrétnu verziu Unity a menu vám ju neponúka, dá sa stiahnuť z uvedeného odkazu.
4
 • Nakoniec si z modulov vyberieme potrebné pre náš projekt, my sme zvolili Micrososoft Visual Studio Community 2019 a všetky pre Windows.

Postup pre vytvorenie nového projektu:

 • V záložke Projects si po kliknutí na New zvolíme typ projektu.
5
 • Layout: Nastavenie layoutu je ľubovoľné a dá sa meniť, avšak v pravom hornom rohu je možné nastaviť si rozloženie defaultné. Ak sa vám niektorý panel nezobrazuje, dá sa k nim dostať aj cez Window → Panels.
6
 • Ovládanie panelu Scene:
  1. Približovanie a oddiaľovanie - pomocou koliečka myše
  2. Posúvanie - stlačením koliečka myše
  3. Otáčanie - stlačením pravého tlačidla myše
7
 • Pridanie 3D objektu: V paneli Hierarchy klikneme na + → 3D object → Plane. V paneli Hierarchy sa nám zobrazujú všetky objekty v scéne.
8
 • Pridanie materiálu: V paneli Project klikneme pravým tlačidlom → Create → Material.
9
 • Materiál môžeme po kliknutí naň v inšpektorovi upravovať a meniť.
10
 • Pre použitie materiálu na objekt ho z panelu Project chytíme a pretiahneme do Scene na požadovaný objekt.
11

Lucia Čahojová