BI-PGA Programování grafických aplikací
Jdi na navigaci předmětu

Export3D

Export 3D dat

  • Vytvořte plug-in do Blenderu exportujicí data (model, textury) do RESTfull API ve vhodných formátech.
  • Práce je součástí projektu Věnná Města Českých Královen
  • Součástí exportu je podpora verzování a autentikace

Při exportu slošitějších struktur (ulice domů, množina objektů plus textury, atp.) 5-10b navíc.

Inspirace: