Jdi na navigaci předmětu

Transformace textu na mincích

Transformace textu na mincích

  • Detekce okraje mince

Algoritmus detekuje polohu mince a nakde stred a na ni namapuje elipsu odpovídající tvaru mince

  • Detekce oblasti znaku

Algoritmus detekuje polohu znaků a ohraničí je n-úhelnikem (stačí 4 nebo konvexní obálka)

  • Detekce znaku

Algoritmus detekuje polohu znaků a ohraničí je.