BI-PGA Programování grafických aplikací
Jdi na navigaci předmětu

Planar

Implementujte plugin do Blenderu, krerý umožní vytvářet planární 3D texturu s parametrizovanou směrovou orientací elementů (např. z kruhových děr až po vodorovné vrypy) a umožní aplikovat tuto 3D texturu na povrch libovolného 3D objektu.