Jdi na navigaci předmětu

BI-PG.21

Počítačová grafika

platnost pro SZZ od června 2024

Číslo TO BICZ verze TOPředmět
BI-PG.21-1QR rozklad: výpočet a využití při výpočtu odhadu metodou nejmenších čtverců.BI-LA2.21
BI-PG.21-2QR algoritmus pro výpočet vlastních čísel.BI-LA2.21
BI-PG.21-3SVD rozklad: definice, vlastnosti, výpočet.BI-LA2.21
BI-PG.21-4Osvětlovací a stínovací modely. Phongův osvětlovací model.BI-MGA.21
BI-PG.21-5Rastrová a vektorová grafika, základní 2D grafické formáty.BI-MGA.21
BI-PG.21-6Vizualizace vědeckých dat, vizualizace v prostředí webu, videomapping.BI-MVT.21
BI-PG.21-7Virtuální realita (VR) - základní principy, frameworky, enginy, vnímání VR, imerze, presence, kinetóza.BI-MVT.21
BI-PG.21-8Rozšířená realita (XR) - základní principy, framewortky, enginy, použití, technologie.BI-MVT.21
BI-PG.21-9Řešení viditelnosti – algoritmy a jejich souvislosti s BRDF. Raytracing.BI-PGA.21
BI-PG.21-10Zásady a principy programování zásuvných modulů. Způsoby, možnosti a omezení rozšiřování funkcionalit grafických programů.BI-PGA.21
BI-PG.21-11Definice a vlastnosti textury. PBR, dynamické a procedurální textury.BI-PGA.21
BI-PG.21-12Metody realistického modelování povrchů – BRDF, BTF, GRF. Taxonomie modelů reprezentace povrchu.BI-PGA.21
BI-PG.21-13Světlo – fyzikální princip, výpočet osvětlení scény, implementace v zobrazovacím řetězci OpenGL.BI-MGA + BI-PGA + BI-PGR
BI-PG.21-14Interpolační a aproximační křivky. Parametrické křivky (Bézier, Fergusson, Coons, NURBS).BI-PGR.21
BI-PG.21-15Zobrazovací řetězec v OpenGL a jeho fixní a programovatelné bloky. Vertex a fragment shader a jazyk GLSL.BI-PGR.21
BI-PG.21-16Filtrace v prostorové oblasti. Lineární a nelineární filtry. Využití konvoluce pro filtraci obrazu.BI-SVZ.21
BI-PG.21-17Filtrace ve frekvenční oblasti. Princip Fourierovy transformace a její využití pro filtraci obrazu.BI-SVZ.21 a BI-PGA.21
BI-PG.21-18Hranové a plošné segmentace. Cannyho detektor. Detekce rohů. Princip Houghovy transformace.BI-SVZ.21
BI-PG.21-19Modelování obchodních procesů (UML diagram aktivit), analytický doménový model (UML diagram tříd, UML stavový diagram), analýza a správa požadavků (cíle, kategorizace, UML diagram případů užití, scénáře případů užití).BI-SWI.21
BI-PG.21-20Vzory používané během návrhu: třívrstvá architektura, Model View Controller, GoF vzory (Abstraktní továrna, Stav, Adaptér), GRASP vzory (Nízká provázanost, Vysoká soudržnost), popis spolupráce objektů (UML sekvenční diagram, UML diagram tříd).BI-SWI.21
BI-PG.21-21Konstrukce, objektové paradigma, základní pravidla návrhu (SRP, LSP, DRY), refactoring (příznaky a vybrané techniky).BI-SWI.21
BI-PG.21-22Metody návrhu uživatelského rozhraní, modely, prototypování uživatelských rozhraní.BI-TUR.21
BI-PG.21-23Prediktivní a interpretativní metody vyhodnocování a testování uživatelských rozhraní. Testování použitelnosti.BI-TUR.21
BI-PG.21-24Průzkum uživatelů, doménová a kontextová analýza.BI-TUR.21

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.