SZZ Státní závěrečná zkouška
Jdi na navigaci předmětu

Magisterské TO

MI

program Informatika 2010

NI

program Informatika

Společné okruhyMI-SPOLNI-SPOL
KTI

NI-SP

NI-TI

KSI

MI-WSI-ISM

MI-WSI-SI

MI-WSI-WI

NI-MI

NI-SI

NI-WI

KČNMI-NPVSNI-NPVS
KPSNI-PSS
KAMMI-ZI.2018NI-ZI
KIBMI-PBNI-PB