SZZ Státní závěrečná zkouška
Jdi na navigaci předmětu

Magisterské TO

MI

program Informatika 2010

NI

program Informatika 2018

Společné okruhyMI-SPOLNI-SPOL
KTI

MI-SP-SP

MI-SP-TI

NI-TI.2018
KSI

MI-WSI-ISM

MI-WSI-SI

MI-WSI-WI

NI-SI
KČNMI-NPVS
KPSMI-PSS
KAM

MI-ZI.2016

MI-ZI.2018

NI-ZI
KIBMI-PBNI-PB