Jdi na navigaci předmětu

BI-PI.21

Počítačové inženýrství

platnost od SZZ v červnu 2024, aktualizace 31.1.2024

Číslo TO BICZ verze TOPředmět
BI-PI.21-1Instrukční cyklus počítače a zřetězené zpracování instrukcí. Mikroarchitektura skalárního procesoru se zřetězeným zpracováním instrukcí, datové a řídicí hazardy při zřetězeném zpracování instrukcí a způsoby jejich ošetření.BI-APS.21
BI-PI.21-2Paměťová hierarchie se skrytou pamětí (cache memory), principy lokality a fungování skryté paměti. Architektura přímé, částečně asociativní, plně asociativní skryté paměti.BI-APS.21
BI-PI.21-3Mikroarchitektura superskalárních procesorů, instrukční paralelismus, vykonávání instrukcí mimo pořadí, přejmenování registrů (Tomasulův algoritmus), statické a dynamické predikce skoků, spekulativní provádění instrukcí.BI-APS.21
BI-PI-21-4Aritmetická jednotka (sčítačky/odčítačky včetně predikce přenosu, násobičky a děličky).BI-JPO.21
BI-PI-21-5Řadič: obvodová struktura a realizace.BI-JPO.21
BI-PI-21-6Hardwarová realizace vnitřních pamětí a jejich organizace (hlavní paměť, LIFO, FIFO, CAM). Propojení procesoru s paměťmi a jednotkami V/V. Typy sběrnic a jejich řízení. .BI-JPO.21
BI-PI.21-7Bezpečnostní kódy (kódy pro opravu chyb a detekci shluků chyb), kódování a dekódování.BI-JPO+ BI-LA2
BI-PI.21-8Adresní prostory v PC, způsoby mapování pamětí a registrů periferií do adresních prostorů, vstupně výstupní operace, detekce a konfigurace zařízení v konfiguračním prostoru sběrnice PCI Express, přímý přístup do paměti, přerušení v PC.BI-MPP.21
BI-PI.21-9Univerzální sériová sběrnice (USB): architektura, adresace a enumerace zařízení, end pointy, typy přenosů. Deskriptory, jejich typy a vyčítání. Vývoj USB zařízení, hardwarová podpora v mikropočítačích, zpracování USB požadavků, realizace datových přenosů.BI-MPP.21
BI-PI.21-10Moduly jádra operačního systému Linux, ovladače znakových a USB zařízení, jejich registrace v jádře, čísla major a minor. Souborové operace v uživatelském prostoru a jejich implementace v ovladači. Význam funkce probe v USB ovladačích, realizace USB přenosů.BI-MPP.21
BI-PI.21-11Základní pojmy jazyka VHDL (entita, architektura, proces, signál). Syntetizovatelný popis kombinační logiky a sekvenčních obvodů v jazyce VHDL.BI-PNO.21
BI-PI.21-12Systémy reálného času, jejich klasifikace a základní terminologie. „hard“ a „soft“ systémy, periodické, sporadické a aperiodické systémy, systémy řízené časem a/nebo událostmi. WCET.BI-SRC.21
BI-PI.21-13Spolehlivost, bezpečnost a odolnost proti poruchám s ohledem na strukturu systému reálného času (formy zálohování a řízení). Blokové modely spolehlivosti a výpočty spolehlivostních ukazatelů.BI-SRC.21
BI-PI.21-14Časové plánování úloh, testy plánovatelnosti a algoritmy plánování: statické a dynamické se statickou nebo dynamickou prioritou, preemptivní, nepreemptivní. Typy plánovačů a jejich vlastnosti: RMS (Rate Monotonic), EDF (Earliest-Deadline First), LL (Least-Laxity ).BI-SRC.21
BI-PI.21-15Vztah mezi proudem a napětím na rezistoru, kondenzátoru a cívce, sériové a paralelní řazení shodných prvků (rezistorů, kondenzátorů a cívek).BI-TZP.21
BI-PI.21-16Vnitřní struktura základních logických hradel (invertor, NAND, NOR, AND, OR) v technologii CMOS.BI-TZP.21
BI-PI.21-17Dioda, bipolární tranzistor, unipolární tranzistor MOSFET: funkce a základní zapojení ve spínacím režimu.BI-TZP.21
BI-PI.21-18Digitální vstupy/výstupy a jejich konfigurace, analogové vstupy a výstupy. Připojování zobrazovacích prvků, klávesnice kapacitní, tlačítkové, dotykové displeje.BI-VES.21
BI-PI.21-19Čítače a časovače, zpracování a generování událostí, pulsně šířková modulace (PWM), hodiny reálného času, dohlížecí obvody pro napájení (power-fail), watchdog.BI-VES.21
BI-PI.21-20Sériová rozhraní a sériové sběrnice.BI-VES.21
BI-PI.21-21Technická a programová podpora vývoje vestavných aplikací.BI-VES.21
BI-PI.21-22Vnější popis lineárních spojitých dynamických systémů, přenos, sériová, paralelní a zpětná vazba, metody výpočtu přenosu složitých systémů.BI-ZRS.21
BI-PI.21-23PID regulátor, popis PID regulátoru a jeho dynamické vlastnosti, PID regulátory s interakcí a bez interakce, vliv nastavení PID regulátoru na stabilitu regulačního obvodu.BI-ZRS.21
BI-PI.21-24Regulační obvod s číslicovým (PSD) regulátorem, schéma, diskrétní náhrady integrace a derivace, absolutní a přírůstkový algoritmus a přenos PSD regulátoru.BI-ZRS.21

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.