Jdi na navigaci předmětu

BI-PV.21

Počítačové systémy a virtualizace

platnost pro SZZ od června 2024

Číslo TO BICZ verze TOPředmět
BI-PV.21-1Identita uživatelů v unixových operačních systémech (identita, práva administrátora, sudo, su, PAM moduly, role, privilegia, identita a přístupová práva, ACL, suid programy).BI-ADU.21
BI-PV.21-2Správa disků a souborových systémů (zařízení, souborové systémy UFS (EXT) a ZFS, disková pole RAID, diskové kvóty), síťové souborové systémy (NFS, CIFS), swap v unixových operačních systémech.BI-ADU.21
BI-PV.21-3Procesy a systémové služby v unixových operačních systémech: hierarchie a vzájemné vazby, limity, zapínání a vypínání systému, logování aktivit systému.BI-ADU.21
BI-PV.21-4Instrukční cyklus počítače a zřetězené zpracování instrukcí. Mikroarchitektura skalárního procesoru se zřetězeným zpracováním instrukcí, datové a řídicí hazardy při zřetězeném zpracování instrukcí a způsoby jejich ošetření.BI-APS.21
BI-PV.21-5Paměťová hierarchie se skrytou pamětí (cache memory), principy lokality a fungování skryté paměti. Architektura přímé, částečně asociativní, plně asociativní skryté paměti.BI-APS.21
BI-PV.21-6HW podpora virtualizace hlavní paměti stránkováním, funkce MMU (Memory Management Unit) a překlad virtuálníchch adres na fyzické adres pomocí TLB (Translation Lookaside Buffer), ošetření výpadku stránky.BI-APS.21
BI-PV.21-7Principy protokolů pro zajištění paměťové koherence datových skrytých pamětí vícejádrového či víceprocesorového systému se sdílenou paměťovou sběrnicí. Instrukce pro synchronizaci přístupů do sdílené paměti.BI-APS.21
BI-PV.21-8Mikroarchitektura superskalárních procesorů, instrukční paralelismus, vykonávání instrukcí mimo pořadí, přejmenování registrů (Tomasulův algoritmus), statické a dynamické predikce skoků, spekulativní provádění instrukcí.BI-APS.21
BI-PV.21-9Architektura databázového serveru, její podstatné komponenty a úloha databázového administrátora při jejich správě.BI-AWD.21
BI-PV.21-10Zpracování požadavků a poskytování zdrojů webovým serverem, statický a dynamický obsah, paralelní zpracování požadavků.BI-AWD.21
BI-PV.21-11Cloudy IaaS a PaaS, jejich rozdíl a nabízené služby. Load balancing a automatické škálování. Cloudově nativní aplikace a jejich uzpůsobení pro škálování (pojmy životní cyklus nasazení, závislosti, konfigurace, podpůrná služba).BI-IDO.21
BI-PV.21-12Konfigurační management, nástroje pro automatizaci konfigrace serverů (příklad - Ansible), orchestrátory kontejnerů (příklad - Kubernetes), orchestrátory cloudů (příklad - Terraform), pojmy deklarativnost, idempotence, stavovost, zdroj pravdy.BI-IDO.21
BI-PV.21-13Kontinuální integrace, nástroje pro sestavení aplikace, definice pipeline, release management, sémantické verzování, nasazení aplikace, správa prostředí, přínosy kontejnerizace a používané nástroje.BI-IDO.21
BI-PV.21-14Datová úložiště: pevné disky HDD (geometrie, algoritmy plánování přístupu, srovnání s SSD), disková pole RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 1+0, RAID 5) a jejich vlastnosti.BI-OSY.21
BI-PV.21-15Použití certifikátů formátu X.509 v počítačových sítích (HTTPS a S/MIME), protokol TLSv1.3.BI-SPS.21
BI-PV.21-16Principy protokolů HTTP/1.1 a HTTP/2, HTTP/3 a QUIC.BI-SPS.21
BI-PV.21-17Elektronická pošta, protokoly SMTP, POP3, IMAP4. Formát zpráv MIME.BI-SPS.21
BI-PV.21-18Principy virtuálních strojů. Typy a vlastnosti virtualizačních monitorů. Virtualizace procesoru, paměti a I/O ve virtuálních strojích a její HW podpora.BI-VDC.21
BI-PV.21-19Vysoká dostupnost a škálování výpočetních systémů: servery, datová úložiště, klastry. Architektury škálovatelných a vysoce dostupných systémů. Metriky vysoké dostupnosti (RPO, RTO).BI-VDC.21
BI-PV.21-20Pokročilé metody virtualizace: snapshot virtuálního stroje, migrace virtuálních strojů, virtualizace instrukční sady, virtualizace služeb operačního systému.BI-VDC.21
BI-PV.21-21Border Gateway Protocol (BGP). Interní a externí směrování prostřednictvím BGP. Propojení mezi privátními a veřejnými autonomními systémy pomocí BGP.BI-VPS.21
BI-PV.21-22Multicast v počítačových sítích. Source Specific Multicast (SSM). Internet Group Management Protocol (IGMP). Flood-and-prune multicast protokoly. Protocol Independent Multicast (PIM). PIM sparse mode (PIM-SM).BI-VPS.21
BI-PV.21-23Kvalita služby (QoS) v počítačových sítích, metody řízení toku dat: plánování, tvarování provozu, řízení přístupu, rezervace zdrojů. Protokol SNMP (Simple Network Management Protocol).BI-VPS.21
BI-PV.21-24Řízení zranitelností (vulnerability management) a záplatování (patch management), základní pojmy a proces řízení zranitelností.BI-ZSB.21

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.