SZZ Státní závěrečná zkouška
Jdi na navigaci předmětu

Předměty

Specifikace jednotlivých předmětů, které student potřebuje k napsání závěrečné práce.

BI-BPR – Bakalářský projekt
BI(K)-DPR – Dokumentace, prezentace, rétorika
BI-BAP – Bakalářská práce

MI-MPR/NI-MPR – Magisterský projekt
MI-DIP – Diplomová práce
NI-DIP – Diplomová práce (akreditace 2018)