Jdi na navigaci předmětu

NI-NPVS

Návrh a programování vestavných systémů

platnost pro SZZ od června 2024

OznačeníOtázkaPředmět
NI-NPVS-1Hardwarová a softwarová implementace operací nad konečnými tělesy GF(p) a GF(2m). Sčítání, násobení, inverze, druhá mocnina.NI-BVS
NI-NPVS-2Metody implementace umocňování. Efektivní implementace RSA.NI-BVS
NI-NPVS-3Útok hrubou silou a pomocí TMTO (time-memory trade-off) tabulek. Útoky postranními kanály.NI-BVS
NI-NPVS-4Kódy pro opravu, popř. pro detekci několika chyb, kódy BCH a RS, součin kódů a rozšířené kódy.NI-BKO
NI-NPVS-5Kódy pro opravu, popř. pro detekci shluků chyb, zejm. prokládané kódy, Meggittův dekodér.NI-BKO
NI-NPVS-6Časování synchronních systémů, hodinové domény, přenos signálů mezi nimi.NI-EHW
NI-NPVS-7Typy a užití zdrojů v programovatelných obvodech.NI-EHW
NI-NPVS-8Modelování a návrh na systémové úrovni.NI-EHW
NI-NPVS-9Základní pojmy a simulační principy, charakteristika úrovní (logic level, RTL, TLM). Filosofie transakcí.NI-SIM
NI-NPVS-10Vlastnosti simulačního jazyka Verilog: charakteristika sekvenčního a paralelního prostředí, použití proměnných a sítí, typy zpoždění a přiřazení, rezoluční funkce, synchronizace procesů, případy nedeterministického chování.NI-SIM
NI-NPVS-11Funkční verifikace modelů: základní strategie, struktura verifikačního prostředí, použití transakcí, vlastnosti jazyka SystemVerilog a knihovny UVM z hlediska podpory pro návrh verifikačních programů.NI-SIM
NI-NPVS-12Specifika vývoje vestavného software, spolehlivost, chyby, ladění a testování. Optimalizace na úrovni zdrojového kódu, překladače a sestavovacího programu (linkeru). Dopady optimalizace na funkčnost vestavného software. Optimalizace kódu z hlediska spotřeby.NI-ESW
NI-NPVS-13Číslicové zpracování signálu, rychlá Fourierova transformace, Z transformace, obrazy základních signálů, filtry FIR a IIR, filtry pro výpočet první a druhé derivace, přenos filtru, impulzní odezva, implementace filtrů na různých platformách.NI-ESW
NI-NPVS-14Umělá inteligence ve vestavných systémech, základní pojmy: umělé neurony, aktivační funkce, gradientní učení. Hluboké neuronové sítě, vrstvy, implementační frameworky a platformy. Syntéza neuronových sítí do programovatelného hardwaru.NI-ESW
NI-NPVS-15Signály, systémy a jejich vlastnosti, automat jako popis systému, spojité a diskrétní systémy.NI-TES
NI-NPVS-16Kompozice systémů a automatů, synchronní reaktivní modely.NI-TES
NI-NPVS-17Typologie ověření správnosti systémů (testing, bounded model checking, unbounded model checking).NI-TES
NI-NPVS-18Boolovská splnitelnost: algoritmy a jejich využití v ověřování modelů.NI-TES
NI-NPVS-19Algoritmy automatického generování testu (ATPG) pro kombinační a sekvenční obvody. Simulace poruch, kompakce testu.NI-TSP
NI-NPVS-20Návrh pro snadné testování. Scan-chain. Prostředky vestavěné diagnostiky (BIST), pseudo-náhodné testování, vyhodnocení odezvy. Metody komprese testu.NI-TSP
NI-NPVS-21Spolehlivostní parametry a ukazatele, jejich význam, výpočet. Zvyšování spolehlivosti, systémy odolné proti poruchám, zálohované systémy. On-line diagnostika. Blokové modely (RBD), Markovské modely, analýza stromu poruch (FTA), spolehlivostní standardy.NI-TSP

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.