Jdi na navigaci předmětu

NI-PSS

Počítačové systémy a sítě

platnost pro SZZ v červnu a srpnu 2023

OznačeníOtázkaPředmět
NI-PSS-1Základní problémy distribuovaného výpočtu, broadcast, probuzení (wake-up), sekvenční průchod, konstrukce kostry, řešitelnost, složitost, algoritmy. Distribuované saturační výpočty nad stromy.NI-DSV
NI-PSS-2Volba vůdce v distribuovaném výpočtu, řešitelnost, složitost, algoritmy.NI-DSV
NI-PSS-3Výpočty v nespolehlivém distribuovaném systému, detekce ukončení a detekce zablokování distribovaného výpočtu, kontinuální distribuované výpočty a virtuální čas.NI-DSV
NI-PSS-4Efektivní programování v C++: nedefinované chování, optimalizace, inlining volání funkcí, optimalizační technika copy elision, idiom RAII, statický vs dynamický polymorfizmus (šablony/virtuální funkce).NI-EPC
NI-PSS-5Efektivní programování v C++: ukládání objektů v paměti, statické a dynamické alokace, inicializace a destrukce objektů, triviálně kopírovatelné typy, kopírovací a přesouvací sémantika, emplace sémantika.NI-EPC
NI-PSS-6Mikroarchitektura GPU a principy provádění kódu na GPU.NI-GPU
NI-PSS-7Prováděcí a paměťové modely GPU.NI-GPU
NI-PSS-8Možnosti komunikace a synchronizace v rámci GPU uzlu.NI-GPU
NI-PSS-9Vektorové (SIMD) výpočty na moderních procesorech.NI-MCC
NI-PSS-10Vícevláknové výpočty nad sdílenou pamětí, chování skrytých (cache) pamětí ve vícejádrových procesorech.NI-MCC
NI-PSS-11Atomické paměťové operace a datové typy, sémantika uspořádání paměťových operací, výlučný a exkluzivní přístup k paměti, koncept pozorovatelného chování.NI-MCC
NI-PSS-12VoIP: architektura a technologie, komponenty, integrace s čistě analogovými a digitálními sítěmi, implementace hlasových služeb.NI-MTI
NI-PSS-13Role a implementace technologie Multiprotocol Label Switching (MPLS), vícebodové VPN s MPLS, VPN přes VPN s MPLS.NI-MTI
NI-PSS-14Border Gateway Protocol, popis, pravidla a aplikace.NI-MTI
NI-PSS-15Bezpečnostní slabiny počítačových sítí a komunikačních protokolů, zabezpečení protokolů a sítí.NI-SIB
NI-PSS-16Šifrované síťové protokoly a útoky proti nim, certifikáty identity.NI-SIB
NI-PSS-17Detekce síťových útoků a anomálií, prevence útoků, statistické aspekty detekce útoků.NI-SIB
NI-PSS-18Metody aktivní obrany v počítačových sítích a systémech, reakce na incidenty a testování bezpečnosti pomocí simulovaných útoků.NI-SIB
NI-PSS-19Principy virtualizace - emulace, paravirtualizace, plná virtualizace, hw. akcelerovaná virtualizace, virtualizace paměti, virtualizace disků a V/V subsystému, virtualizace síťových zařízení, druhy migrace virtuálních počítačů a disků.NI-VCC
NI-PSS-20Principy kontejnerizace, aplikační vs. systémové kontejnery, princip, druhy a typy jmenných prostorů (namespaces), princip a význam řídících skupin (cgroups), vrstvený souborový systém v Dockeru.NI-VCC
NI-PSS-21Cloud Computing: Definice cloudu (5 vlastností), modely nasazení, rozdíl mezi Platform-as-a-Service (PaaS) a Infrastructure-as-a-Service (IaaS), plánování v cloudu, cloudové služby pro vyvažování zátěže (load balancing), objektové, souborové a blokové datové úložiště.NI-VCC

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.