Jdi na navigaci předmětu

NI-SP.2023

Systémové programování (verze 2023)

Platnost pro SZZ od června 2024.

OznačeníOtázkaPředmět
NI-SP-1Efektivní programování v C++: nedefinované chování, optimalizace, hodnotové kategorie, druhy referencí, statický a dynamický polymorfizmus (šablony/virtuální funkce).NI-EPC
NI-SP-2Efektivní programování v C++: ukládání objektů v paměti, statické a dynamické alokace, inicializace a destrukce objektů, triviálně kopírovatelné typy, kopírovací a přesouvací sémantika, emplace sémantika.NI-EPC
NI-SP-3Výběr instrukcí v zadní části překladače - základní lokální a globální algoritmy.NI-GEN
NI-SP-4Základní lokální a globální algoritmy pro alokaci registrů v zadní části překladače. Odkládání registrů do paměti (register spilling).NI-GEN
NI-SP-5Vnitřní forma překladače - její základní typy, jejich výhody a nevýhody.NI-GEN
NI-SP-6Testování specifikací a strukturální testování: rozdělení a hranice, kritéria pokrytí, výhody a omezení každého z nich.NI-APT
NI-SP-7Greybox fuzzing a syntaktický fuzzing: výkonové plány, přístupy založené na gramatice, míchání mutací na úrovni bajtů a stromůNI-APT
NI-SP-8Symbolický fuzzing: symbolický strom provádění, exploze cest a způsoby jejího řešeníNI-APT
NI-SP-9Typy jádra operačních systémů, dynamické moduly jádra, systémová volání a jejich implementace, kernel space a user space.NI-OSY
NI-SP-10Procesy a vlákna - jejich implementace v jádře OS. Adresní prostor procesu. Multitasking a jeho implementace.NI-OSY
NI-SP-11Virtuální pamět a její organizace.Výpadek stránky a reakce na něj.NI-OSY
NI-SP-12Bytekód, jeho použití. Architektura a hlavní cyklus interpretu bytekódu. Organizace haldy.NI-RUN
NI-SP-13Garbage kolekce, její použití a základy impementace. Základní strategie určování objektů ke smazání za běhu. Generační hypotéza a generační garbage kolektor.NI-RUN
NI-SP-14Dynamický překlad - použití, měření výkonu dynamického překladače za běhu. Příklady optimalizací, které dynamický překlad umožňuje.NI-RUN
NI-SP-15LR(0), SLR(k), LALR(k) a LR(k) syntaktická analýza.NI-SYP
NI-SP-16Formální a atributovaný překlad řízený LR analyzátorem.NI-SYP
NI-SP-17Paralelní LR syntaktická analýza.NI-SYP
NI-SP-18Svazy (lattices), statická analýza programu - konstrukce, monotonicita a pevný bod (fixpoint). Widening a narrowing.NI-APR
NI-SP-19Principy analýzy datového toku za použití monotonního frameworku a přístupu založeného na omezeních pro jak inter-, tak intra-procedurální analýzu.NI-APR
NI-SP-20Grafy volani, analyza ridiciho toku a analyza ukazatelu.NI-APR

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.