Jdi na navigaci předmětu

NI-WI

Webové inženýrství

platnost pro SZZ od června 2024

OznačeníOtázkaPředmět
NI-WI-1Struktura a vazby na webu: principy procházení a získávání obsahu webu, grafové reprezentace - charakteristiky a využití, metriky centralit, PageRank, detekce komunit, predikce linků, afiliační sítě.NI-DDW
NI-WI-2Zpracování a získávání informace z webu: předzpracování textu, reprezentace textu pomocí vektorů a modelů, extrakce informace z textu, extrakce pojmenovaných entit, analýza sentimentu.NI-DDW
NI-WI-3Analýza chování uživatelů na webu: sběr dat a metriky, typy doporučovacích systémů, jejich evaluace, výhody a nevýhody.NI-DDW
NI-WI-4Architektura softwarového systému, pojem služba a její charakteristiky. Architektura REST (vlastnosti, zdroj, srovnání se SOAP). Optimalizace protokolu HTTP (latence, keep-alive, pipelining)NI-AM1
NI-WI-5Integrační návrhové vzory, synchronní a asynchronní komunikace, blokující a neblokující I/O.NI-AM1
NI-WI-6Infrastruktura middlewaru. Metriky pro měření výkonu služby. Prvky pro rozložení zátěže (load balancers).NI-AM1
NI-WI-7Principy virtualizace - emulace, paravirtualizace, plná virtualizace, hw. akcelerovaná virtualizace, hypervizor a jeho části, virtualizace paměti, virtualizace disků a V/V subsystému, virtualizace síťových zařízení, druhy migrace vituálních počítačů a disků.NI-VCC
NI-WI-8Principy kontejnerizace, aplikační vs. systémové kontejnery, princip, druhy a typy jmenných prostorů (namespaces), princip a význam řídících skupin (cgroups), vrstvený souborový systém v Dockeru.NI-VCC
NI-WI-9Cloud Computing: Definice cloudu (5 vlastností), modely nasazení, rozdíl mezi Platform-as-a-Service (PaaS) a Infrastructure-as-a-Service (IaaS), plánování v cloudu, cloudové služby pro vyvažování zátěže (load balancing), objektové, souborové a blokové datové úložiště.NI-VCC
NI-WI-10Vyhodnocování a optimalizace SQL: prováděcí plány (execution plans), optimalizace řízená odhadem ceny (cost-based optimization), statistiky databázových objektů, metody přístupu k datům a jejich cena, metody vyhodnocení spojení a jejich cena.NI-PDB
NI-WI-11Databázové modely: relační, objektově-relační, dokumentový, XML, sloupcový, klíč-hodnota, grafový; jejich rozdíly a vhodné aplikace (aplikační domény). Dotazovací jazyky: SQL, XQuery, Neo4; jejich typické konstrukce a vyjadřovací možnosti.NI-PDB
NI-WI-12CAP teorém a NoSQL databáze. Klasifikace NoSQL databází z pohledu CAP teorému, příklady konkrétních NoSQL databází a jejich architektury; horizontální vs. vertikální škálování, replikace a sharding. Koncepce BASE vs. ACID.NI-PDB
NI-WI-13Reprezentace dat sémantického webu (RDF, RDFS, OWL), často používané slovníky/ontologie a propojená data (Linked Data).NI-SWE
NI-WI-14Dotazování nad daty sémantického webu a propojenými daty (Linked Data).NI-SWE
NI-WI-15Publikace sémantických dat na webu (RDFa, microdata, mikroformáty), zajištění kvality dat (SHACL, ShEx), významné znalostní grafy.NI-SWE
NI-WI-16Textové a bag-of-words modely pro vyhledávání podle obsahu. Podobnostní model vyhledávání, podobnostní míry a dotazy.NI-VMM
NI-WI-17Extrakce vlastností z multimédií pro potřeby vyhledávání – techniky pro obrázky, audio, video, geometrie. MPEG-7 deskriptory, lokální obrazové deskriptory (SIFT). Deskriptory z hlubokých konvolučních neuronových sítí.NI-VMM
NI-WI-18Metrické indexování, principy a metody. Techniky pro aproximativní vyhledávání.NI-VMM
NI-WI-19Asynchronní I/O a JavaScript (stack, heap, queue, event loop). Node.js. Srovnání se synchronním I/O. Protokol HTTP/2.NI-AM2
NI-WI-20Mashup aplikace, pravidla same-origin policy. Protokoly CORS, JSONP, JWT.NI-AM2
NI-WI-21Bezpečnost na webu, protokoly OAuth a OpenID, protokol TLS. Protokoly pro realtime web (SSE a WebSocket).NI-AM2

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.