SZZ Státní závěrečná zkouška
Jdi na navigaci předmětu

BI-BAP / MI-DIP / NI-DIP

BI-BAP

Předmět BI-BAP, Bakalářská práce, slouží k evidenci realizace přípravy bakalářské práce a získání zápočtu je potvrzením jejího odevzdání. Před zápisem tohoto předmětu je nutné mít v systému https://is.fit.cvut.cz/ schválené zadání. Proces schvalování vyžaduje spolupráci studenta, vedoucího práce a katederního schvalovatele; je nutné počítat, že může trvat až jeden měsíc.

Upozornění:

Student si musí hlídat, v jakém stavu se proces nachází. Není možné v poslední den zápisu psát referentkám, že nemají schváleno a nemohou si tak předmět zapsat.

Podmínky absolvování

Předmět BI-BAP je zakončen zápočtem, který student získá po odevzdání práce do systému https://is.fit.cvut.cz/. Tento předmět je oceněn 14 kredity.

Pro propsání zápočtu z aplikace je nutné, aby její odevzdání schválil vedoucí práce, v případě jeho nesouhlasu s odevzdáním je na studentovi, zda se rozhodne práci i bez podpory vedoucího odevzdat. V takovém případě je zápočet propsán od vedoucího zodpovědné katedry. Detailněji je proces odevzdání rozepsán pod záložkou Závěrečná práce nebo ve Směrnici děkana pro závěrečné práce a státní závěrečné zkoušky (Předpisy).

MI-DIP / NI-DIP

Předmět MI-DIP, Magisterská práce, slouží k evidenci realizace přípravy diplomové práce a získání zápočtu je potvrzením jejího odevzdání. Před zápisem tohoto předmětu je nutné mít v systému https://is.fit.cvut.cz/ schválené zadání. Proces schvalování vyžaduje spolupráci studenta, vedoucího práce a katederního schvalovatele; je nutné počítat, že může trvat až jeden měsíc.

Upozornění:

Student si musí hlídat, v jakém stavu se proces nachází. Není možné v poslední den zápisu psát referentkám, že nemají schváleno a nemohou si tak předmět zapsat.

Podmínky absolvování

  • Předmět MI-DIP a NI-DIP je zakončen zápočtem, který student získá po odevzdání práce do systému https://is.fit.cvut.cz/.
    • Předmět MI-DIP je určen pro studijní program Informatika akreditovaný v roce 2015 a je oceněn 23 kredity.
    • Předmět NI-DIP je určen pro studijní program Informatika akreditovaný v roce 2018 a oceněn je 30 kredity.

Pro propsání zápočtu z aplikace je nutné, aby její odevzdání schválil vedoucí práce, v případě jeho nesouhlasu s odevzdáním je na studentovi, zda se rozhodne práci i bez podpory vedoucího odevzdat. V takovém případě je zápočet propsán od vedoucího zodpovědné katedry.

Detailněji je proces odevzdání rozepsán pod záložkou Závěrečná práce nebo ve Směrnici děkana pro závěrečné práce a státní závěrečné zkoušky (Předpisy).