Jdi na navigaci předmětu

BI-BAP / MI-DIP / NI-DIP

BI-BAP

Předmět BI-BAP, Bakalářská práce, slouží k evidenci realizace přípravy bakalářské práce a získání zápočtu je potvrzením jejího odevzdání. Před zápisem tohoto předmětu je nutné mít v systému https://projects.fit.cvut.cz/ schválené zadání. Proces schvalování vyžaduje spolupráci studenta, vedoucího práce a referenta specializace; je nutné počítat, že může trvat až jeden měsíc.

Upozornění:

Student si musí hlídat, v jakém stavu se proces nachází. Není možné v poslední den zápisu psát referentkám, že nemají schváleno a nemohou si tak předmět zapsat.

Podmínky absolvování

Předmět BI-BAP je zakončen zápočtem, který student získá po odevzdání práce do systému (viz Odevzdávání). Tento předmět je oceněn 14 kredity.

Pro udělení zápočtu za předmět BI-BAP je potřeba odevzdat bakalářskou práci v ProjectsFIT.

MI-DIP / NI-DIP

Předmět MI-DIP, Magisterská práce, slouží k evidenci realizace přípravy diplomové práce a získání zápočtu je potvrzením jejího odevzdání. Před zápisem tohoto předmětu je nutné mít v systému https://projects.fit.cvut.cz/ schválené zadání. Proces schvalování vyžaduje spolupráci studenta, vedoucího práce a referenta specializace; je nutné počítat, že může trvat až jeden měsíc.

Upozornění:

Student si musí hlídat, v jakém stavu se proces nachází. Není možné v poslední den zápisu psát referentkám, že nemají schváleno a nemohou si tak předmět zapsat.

Podmínky absolvování

  • Předmět MI-DIP a NI-DIP je zakončen zápočtem, který student získá po odevzdání práce do systému (viz Odevzdávání).
    • Předmět MI-DIP je určen pro studijní program Informatika 2010 a je oceněn 23 kredity.
    • Předmět NI-DIP je určen pro studijní program Informatika 2018 a oceněn je 30 kredity.

Pro udělení zápočtu za předmět MI-DIP/NI-DIP je potřeba odevzdat diplomovou práci v ProjectsFIT.